Information for people from Finland (including Åland)

For everything that is related to Lyme and/or Lymeland, but doesn't fit in the other forums. Speak your mind, connect, ask help, etc.
Post Reply
X-member
Posts: 3267
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Information for people from Finland (including Åland)

Post by X-member » Wed 12 Dec 2018 15:30

I write in Swedish in this thread.

Borrelia

http://www.borreliakliniken.ax/borrelia

A quote:
Den årliga incidensen för infektionens primärstadium är från noll eller 20 till 1500 fall per 100 000 invånare. Lokalvariationen är alltså betydande.

På basen av laboratorieprov beräknas drygt 1 500 personer per år insjukna i sjukdomens senare stadier.

X-member
Posts: 3267
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Finland (including Åland)

Post by X-member » Wed 12 Dec 2018 15:37

Borrelia

https://thl.fi/fi/web/infektionssjukdom ... r/borrelia

Ett klipp:
Obehandlad kan borrelios leda till kronisk borrelios, så kallad sen borrelios, som kan ge olika slag av symtom i huden, nervsystemet, lederna eller hjärtat.
Min kommentar: Exakt samma definition av kronisk borrelios som gäller i Norge, Sverige, Danmark och som används av europeiska ILADS-utbildade läkare och i många andra länder alltså!

X-member
Posts: 3267
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Finland (including Åland)

Post by X-member » Wed 19 Dec 2018 16:00

Här kommer hemtestet för fästingburna sjukdomar

https://www.hbl.fi/artikel/har-kommer-h ... sjukdomar/

Artikeln ovan kräver inloggning.

Ett klipp:
Tillsammans med sin forskningsgrupp har Leona Gilbert utvecklat ett test för att upptäcka många olika fästingburna mikrober på en gång. Om allt går enligt planen kan finska konsumenter köpa hemtestet nästa sommar.
Min egna kommentar: Det skall nog istället stå att testet påvisar antikroppar mot många olika mikrober. För det är ju (mig veterligen) inte något PCR-test.

X-member
Posts: 3267
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Finland (including Åland)

Post by X-member » Thu 10 Jan 2019 16:04

Fästingburen neuroborrelios hittas på mindre än en halv timme med ny metod

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/01/ ... d-ny-metod

Två klipp:
Metoden går ut på att man förutom att mäta antikroppar också mäter signalmolekylerna CXCL13, vilket märkbart försnabbar undersökningen.
Pietikäinen visar dessutom i sin doktorsavhandling att man kan hitta borreliabakterier genom en PET-kameraundersökning.

Vid positronemissionstomografi på möss kunde hon se var bakterien fanns och om bakterierna flyttade på sig till andra organ.

- Vi tror att man i framtiden kan göra PET-kameraundersökningar av borrelia också på människor, för att se i vilka organ bakterierna finns och var antibiotikan ska sättas in, förklarar Pietikäinen.

Post Reply