Information for people from Finland (including Åland)

For everything that is related to Lyme and/or Lymeland, but doesn't fit in the other forums. Speak your mind, connect, ask help, etc.
X-member
Posts: 3954
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Finland (including Åland)

Post by X-member » Mon 24 Jun 2019 23:06

Ni kan hitta information om vad jag själv anser om alternativ behandling (bland annat) i ämnet/svaret nedan här i forumet:

Information for people from Scandinavia

https://www.lymeneteurope.org/forum/vie ... 670#p45792

Här kommer nu en artikel om en finsk läkare från LymeDisease.Org:

This Finnish doctor uses herbs to heal Lyme disease and co-infections

https://www.lymedisease.org/marjo-valonen-herbs/

Några klipp (det är jag själv som har blåmarkerat lite i texten):
Finally, I ran into the question of chronic infections. I ran tests on myself and confirmed my suspicion of having Lyme disease. It turns out I had loads of other infections, as well. That started me on the next step of my journey back to health: finding out how to treat these infections.
I started looking at herbal solutions. I loved learning about the many different ways herbs can help and support us. I tried many different protocols but none of them worked very well for me.
I contracted Lyme in the womb, from my mother. I carried it within me throughout my early years without noticing it. After the twin pregnancy and the birth of my daughter, during which I had many complications, my immune system took a hard hit. And, that’s when “the enemies” got the upper hand, moving from the incubation state to the acute one.
Min egna kommentar: Detta är något som Mats Reimer (och andra kritiker) säkerligen har mycket stor lust att komma med en del synpunkter på, så jag behöver nog inte säga något själv.

X-member
Posts: 3954
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Finland (including Åland)

Post by X-member » Mon 24 Jun 2019 23:18

Ok, jag skall komma med en egen synpunkt gällande artikeln som jag postade i föregående svar.

Finskan påstår alltså (som jag tolkar det) att hon aldrig någonsin ända fram tills att hon insjuknade har blivit fästingbiten eller på något annat sätt utsatts för alla dom smittor som hon menar att hon hade drabbats av. Och därför drar hon slutsatsen att det måste vara medfött och sedan legat latent under många års tid.

Har hon några bevis för att så var fallet?

Svar: Det har jag förbannat (ursäkta) svårt att tro.

X-member
Posts: 3954
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Finland (including Åland)

Post by X-member » Wed 17 Jul 2019 14:11

En påminnelse om Finlands farligaste djur, fästingen
17 juli 2019

https://news.abounderrattelser.fi/en-pa ... fastingen/

Jag tycker inte att denna artikel var så himla bra, men jag ger er ett klipp i alla fall:
År 2018 diagnostiserades enligt Institutet för hälsa och välfärd 79 fall av TBE. Under de senaste fem åren har förekomsten av TBE stadigt ökat. TBE överförs omedelbart då fästingen biter. Enda sättet att skydda sig mot TBE är vaccinering.

Borrelia är mycket vanligare. Enligt professor Jarmo Oksi vid Åbo universitet smittas mellan 6000 och 8000 personer årligen av borrelia. Det riktiga antalet är svårt att beräkna då alla som smittats inte diagnosticeras.

X-member
Posts: 3954
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Finland (including Åland)

Post by X-member » Thu 18 Jul 2019 17:27

USA:s representanthus vill utreda: Har borrelia spridits som en del av Pentagons biovapenprogram?

https://www.hbl.fi/artikel/usas-represe ... enprogram/

Ett klipp (mer att läsa på länken):
Representanthuset vill ha en utredning om ifall USA:s militär använt smittade fästingar i test av biologiska vapen.

X-member
Posts: 3954
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Finland (including Åland)

Post by X-member » Tue 23 Jul 2019 11:07

Antalet fästingar har ökat explosionsartat – så här många har fått borrelia i Svenskfinland i år

https://www.hbl.fi/artikel/antalet-fast ... jugo-aren/

Ett klipp (mer att läsa på länken):
Fall av borrelia i Svenskfinland 2019

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt: 137

Vasa sjukvårdsdistrikt: 30

Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt: 2

Åland: 118

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt: 222

Post Reply