Information for people from Scandinavia

For everything that is related to Lyme and/or Lymeland, but doesn't fit in the other forums. Speak your mind, connect, ask help, etc.
X-member
Posts: 8377
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Sat 3 Oct 2020 20:53

Äntligen!

Håper på spesialistpoliklinikk for pasienter med langvarige plager (Flåttsenteret)

Publicerad 2 oktober 2020.

https://xn--flttsenteret-ucb.no/2020/10 ... en-sykdom/

Ett klipp (det är jag själv som har blåmarkerat):
Det er nå utarbeide felles nordiske anbefalinger for diagnostikk, behandling og oppfølging av personer med langvarige plager knyttet til mistenkt flåttoverført sykdom. Flåttsenteret håper nå at norske myndigheter velger å opprette en egen spesialistpoliklinikk hvor pasienter med langvarige plager etter mistenkt flåttsykdom kan henvises for utredning. Dette etter modell fra andre nordiske land.

En arbeidsgruppe bestående av pasientrepresentanter, Flåttsenteret, Folkehelseinstituttet samt 40 eksperter fra de nordiske landene har de siste årene jobbet sammen for å utarbeide felles nordiske anbefalinger for diagnostikk, behandling og oppfølging av personer med langvarige plager knyttet til mistenkt flåttoverført sykdom. Denne uken publiserte Helsedirektoratet den ferdige rapporten.

– Det arbeides aktivt med å bedre helsetilbudet for pasienter med flåttbårne sykdommer i Norden. Likevel opplever mange med langvarige plager og mistenkt flåttoverført sykdom at deres helseproblemer ikke blir tatt godt nok hånd om. Det at vi nå kan følge opp pasienter på samme måte i hele Norden, er en stor forbedring i helsetilbudet til denne pasientgruppen, sier Randi Eikeland ved Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer (Flåttsenteret).

X-member
Posts: 8377
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Sat 3 Oct 2020 20:56

Tillägg till svaret ovan.

Det är alltså detta som jag har väntat på så länge och nu äntligen kom rapporten:

Nordisk konsensus om utredning og oppfølging av personer med langvarige plager ved mistenkte flåttbårne sykdommer

https://www.helsedirektoratet.no/rappor ... -sykdommer

X-member
Posts: 8377
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Sun 11 Oct 2020 15:12

Jag har nu försökt hitta om dom nämner behandlingssvikt i rapporten som jag postade i svaret ovan, och det gör dom, här kommer ett klipp vilket hittas under rubriken: Anbefalt utredningsforløp. (Det är jag själv som har blåmarkerat.)
Pasienter med vedvarende plager av flåttbitt etter antatt adekvat behandling, eller kjent eksponering for flått, kan inkluderes. De kan ha fått en ikke-adekvat behandling...
https://www.helsedirektoratet.no/rappor ... orl%C3%B8p

X-member
Posts: 8377
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Mon 12 Oct 2020 18:42

Från flåttsenteret Norge publicerat 9 oktober 2020:
I høst har vi jobbet mye med EU-prosjektet NorthTick, som foregår i samarbeid med partnere fra Sverige, Danmark, Tyskland, Belgia, Nederland og Storbritannia. Flåttsenteret leder arbeidspakke 5, hvor man blant annet skal lage en felles anbefaling for Nordsjø-regionen om hvordan pasienter som har plager etter mistenkt flåttbåren sykdom best kan følges opp. Arbeidet blir en forlengelse av Nordisk konsensus arbeidet som nylig ble avsluttet. På grunn av Covid-19 situasjonen har vi ikke kunnet treffes fysisk, men vi arrangerte flere online workshops i høst, og hvis alt går etter planen etter skal vi også ha en workshop i løpet av våren 2021 hvor også brukere/pasienter kan komme med innspill til arbeidet.
https://xn--flttsenteret-ucb.no/2020/10 ... ke-5-hvor/

X-member
Posts: 8377
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Tue 27 Oct 2020 0:03

Jag har inte sett eller hört något alls om IDSA:s nya riktlinjer för borrelios, har jag möjligen missat något?

Post Reply