Information for people from Scandinavia

For everything that is related to Lyme and/or Lymeland, but doesn't fit in the other forums. Speak your mind, connect, ask help, etc.
X-member
Posts: 11204
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Sun 25 Feb 2018 14:51

Från Norge/from Norway.

Borreliosepasient får erstatning 10 år etter manglende behandling

https://www.aftenposten.no/norge/i/rLWW ... behandling

Ett klipp:
Torunn Seim fikk symptomer på borreliose etter flåttbitt, men testet negativt på alle prøver og fikk ikke behandling. Det skulle hun hatt, mener tingretten.
Man hittar mer om detta domslut på länken nedan:

https://lovdata.no/dokument/TRSIV/avgjo ... 015-152966

Ett klipp:
Slutning

1. A har krav på erstatning fra Staten ved Pasientskadenemnda.
2. Staten ved Pasientskadenemnda dømmes til å betale A sine sakskostnader med 360 000 – trehundreogsekstitusen – kroner med tillegg av lovens rente fra forfall til betaling skjer, innen 2 – to – uker etter forkynnelse av dommen.

X-member
Posts: 11204
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Thu 1 Mar 2018 22:56

Ledaren för en svensk patientförening skrev häromdagen (bland annat) följande på facebook, vilket är offentligt och läsbart av alla:
Idag är det exakt 1 år sedan vi fick beskedet att Dr Kenneth Sandström förlorat sin legitimation för att ha räddat livet på tusentals människor genom att behandla vektorburna infektioner enligt nya moderna metoder - som inte blivit konsensus i Sverige än...
Ledaren för den svenska patientföreningen säger alltså att Dr X har skitit fullständigt i dom svenska behandlingsrekommendationerna i tusentals fall.

Det "försvaret" har nog Dr X inte någon nytta av överhuvudtaget.

Jag har även mycket svårt att tro att Dr X enbart har tagit hand om borreliafall med livhotande borreliayttringar.

X-member
Posts: 11204
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Mon 5 Mar 2018 22:37

En nyligen postad svensk översättning av en holländares skriverier kan nu hittas i hans egna grupp på facebook, men jag kommer inte att länka till artikeln (eller ens till gruppen) utan enbart ge er rubriken:

"Press release: Patienter med Lyme borrelios nekas vård och ersättning från sjukförsäkringar på grund av att diagnoskoder saknas"

Min egna kommentar: Detta är rena rama dumheterna. Borreliariktlinjerna ändras nämligen inte bara för att man lägger till några diagnoskoder som saknas. Och inte sjutton bevisar en diagnoskod att diagnosen är korrekt ställd heller!

X-member
Posts: 11204
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Sat 10 Mar 2018 0:47

En svensk föreningsledare postade den 7 mars 2018 följande, vilket är offentligt och läsbart av alla på facebook:
"IT'S NOT A CRIME TO TREAT LYME" Dr X
Här kommer nu ett klipp från IVO/HSAN:s utredning av Dr X ("dessa riktlinjer" = dom nationella riktlinjerna):
Kenneth Sandström har medgett att han inte följt dessa riktlinjer, eftersom behandlingarna han utfört inte har gällt borrelia utan istället persisterande fästingburna infektioner...
Det är alltså troligen ledaren för patientföreningen själv som tror att "Lyme" är rätt benämning på det som Dr X menar, och som (utan att förstå det) därmed istället har felciterat Dr X.

X-member
Posts: 11204
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Tue 13 Mar 2018 21:00

Jag upptäckte att ledaren för en svensk patientförening hade postat en felaktig översättning gjord av Dr X, av vad professor Perronne har sagt i bloggen nedan, ett klipp (jag har markerat felaktigheten med blått):
”Det är vanligt att vi inte ser en permanent utläkning till 100%,” säger Professor Perronne. ”Vi ser människor som fortfarande är lite trötta, vi ser andra som återupptar ett normalt liv, men som får epileptiska anfall, av olika längd, men mer och mer sällan. De är trötta, de har problem med minnet…”Det visar att Borrelian fortfarande är kvar, men den är trots allt under kontroll”.
https://botaborrelia.wordpress.com/2018 ... om-france/

Professor Perronne har nämligen istället talat om skov, dvs försämringsperioder av olika längd, vilket framgår om man läser originaltexten på franska.

Jag försökte därför hjälpa kvinnan med en kommentar på hennes vägg på facebook, men den kommentaren tog hon helt sonika bara bort.

Släng dig i väggen professor Perronne (och alla andra kunniga och insatta läkare världen över), detta kan nämligen ledaren för denna svenska patientförening mycket bättre. :lol:

X-member
Posts: 11204
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Fri 16 Mar 2018 16:22

Det har nog nu blivit ganska enkelt att skilja på seriösa svenska patientföreträdare och mindre seriösa svenska patientföreträdare.

Dom mindre seriösa patientföreträdarna verkar nämligen nu ha börjat kalla en kvarstående sjukdom efter behandling för "Lyme".

Och om svenska infektionsläkare och/eller berörda svenska myndigheter eller kritiker upptäcker detta så kan dessa personer tom få det riktigt hett om öronen.

X-member
Posts: 11204
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Fri 16 Mar 2018 16:24

Några svenska artiklar:

IVO-kritik efter fördröjda borreliadiagnoser

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Patie ... diagnoser/

Myrstackar håller fästingar i schack

http://www.landskogsbruk.se/forskning/m ... -i-schack/

X-member
Posts: 11204
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Mon 19 Mar 2018 0:22

Länken nedan blev jag tipsad om på facebook av ledaren för en svensk patientförening som gud vet hur många ggr, huvudsakligen i sin blogg, har hävdat att svensk sjukvård anser att kronisk borrelios inte existerar.

Fästingburna infektioner - diagnostik och behandling

Onsdag, 2 maj 2018 klockan 12:00

https://magnetevent.se/Event/fastingar-19487/#21156

Ett klipp:
15:15 - 15:40 Finns kronisk borrelia? Om diagnos och behandling vid borrelia. Johan Samartin Berglund distriktsläkare och professor i folkhälsovetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola.
Min egna kommentar: Skall Dr Berglund möjligen informera okunnigt folk om vad det står i den svenska behandlingsrekommendationen, dvs att kronisk borrelios behandlas med 14 - 21 dagars antibiotika i Sverige? ;)

X-member
Posts: 11204
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Wed 28 Mar 2018 0:54

Jag har tagit bort det jag skrev i detta inlägg och ger er bara en summering:

Svenska patientföreträdare sprider ta mig tusan (ursäkta) fortfarande ut att svenska läkare inte diagnosticerar och behandlar sen borrelios, vilket är ren och skär lögn!

Men när jag tog upp detta problem i en svensk borreliagrupp på facebook så sent som igår (4 april 2018) så raderades mitt inlägg, så det finns alltså svenskar som även försvarar dom personer som sprider denna lögn.

X-member
Posts: 11204
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Mon 23 Apr 2018 14:55

I TV-programmet nedan som sändes 16 april 2018 så frågar programledaren om det som patienterna själva kallar för kronisk borrelia finns.

Malou efter tio, säsong 25

https://www.tv4play.se/program/malou-efter-tio/3939310

Nu gav tyvärr inte infektionsprofessorn på CVI ett klart svar på frågan i TV-programmet, så jag har själv kontaktat CVI (Centrum för vektorburna infektioner i Uppsala) och jag fick idag (23 april 2018) följande svar från CVI (professor Björn Olsen) gällande vilken definition av kronisk borrelios som dom använder:
Hej

Egentligen pratar vi aldrig om kronisk borrelia. Däremot använder vi termen persisterande eller kvarvarande borrelia vilket betyder en borreliainfektion som antingen stått obehandlad en längre tid, upprepade infektioner under en tidsperiod (exv ACA) eller en infektion som är ofullständigt behandlad med antibiotika (exempelvis att använda PcV eller för kort behandlingstid vid en mer spridd sjukdom eller neuroborrelios).
Detta svar betyder (som jag tolkar det) att CVI varken förnekar kronisk (dvs, sen) borrelios eller akut/tidig eller kronisk/sen, persisterande borrelios efter behandling.

Post Reply