Information for people from Scandinavia

For everything that is related to Lyme and/or Lymeland, but doesn't fit in the other forums. Speak your mind, connect, ask help, etc.
X-member
Posts: 7604
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Tue 8 Mar 2016 22:58

Sverige/Sweden:

Umeå universitet

https://umu.mynetworkglobal.com/ny/what:job/jobID:87306

Ett klipp:
Projektet går ut på att identifiera och karakterisera de molekylära mekanismerna av betydelse för uppkomst av persistenta Borrelia infektioner. Vissa bakterier orsakar persisterande eller långvariga infektioner i värden trots att de aktiverar en inflammatorisk och antimikrobiell respons. Persistenta bakteriella infektioner är en orsak till överanvändning av antibiotika till människor och djur och att det ingår som en del av infektionsprocessen. Detta projekt syftar till att klarlägga både bakteriella och värdberoende mekanismer som är viktiga för etablering av persistent borrelios. Begreppet persistens vid Borrelia infektioner är mycket ifrågasatt och har delat upp Borrelia forskningen i två läger, varför det nu är mycket angeläget att reda ut detta fenomen. Målet är att identifiera nya bakteriella målproteiner som kan exploateras för utveckling av nya behandlingsmetoder. Arbetet innefattar mutagenes och fenotypisk karaktärisering av bakterier, RNA-seq, bioinformatiska analyser och arbete med musinfektionsmodell.
Det är jag själv som har fetmarkerat i klippet ovan.

Min kommentar: Mycket intressant!

X-member
Posts: 7604
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Tue 22 Mar 2016 12:09

Incidens borrelios södra Sverige jämfört med 4 norska län (enbart EM).

Sverige:
The highest reported incidences for LB were reported in southern Sweden with 464/100 000 and the lowest in Italy of 0.001/100 000.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26966194

Norge:
Knut Eirik Eliassen described a study investigating the incidence of tick bites and EM in 4 Norwegian counties. They reported an average incidence of EM of 449/100,000 inhabitants – much higher than they had expected.

http://www.lymediseaseaction.org.uk/lat ... onference/

X-member
Posts: 7604
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Sun 27 Mar 2016 9:56

Vilka svenska myndigheter erkänner att kronisk borrelios finns?

2011 gav Socialstyrelsen Folkhälsomyndigheten i uppdrag att reda ut vad begreppet kronisk borrelios står för, bland annat utifrån ett brev från en privatperson till Socialstyrelsen 2007.

2009 kom Läkemedelsverkets senaste rekommendationer ut där man skriver följande (i bakgrundsdokumentationen):
Långvarig sjukdom

Kronisk sjukdom i betydelsen av infektion som pågår under månader till år kan förekomma om ingen antibiotikabehandling ges och om spontanläkning inte sker. Samma antibiotikabehandling ges vid sent diagnostiserad infektion som vid akut.

2013 kom Folkhälsomyndighetens rapport där dom bekräftar att ovanstående definition av kronisk borrelios gäller i Sverige:
Kronisk BI förekommer inte enbart som ACA och kronisk artrit, utan även som sen (kronisk) NB med persisterande symptom och objektiva infektionstecken i ryggmärgsvätska (csv) och blod med en varaktighet på över sex månader.

Följaktligen erkänner alla dessa 3 svenska myndigheter att kronisk borrelios finns.

X-member
Posts: 7604
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Sun 27 Mar 2016 9:58

Dom som påstår att kronisk borrelios inte finns, är dom idioter som använder en FELAKTIG variant av "chronic Lyme"!

Ge dessa idioter Folkhälsomyndighetens rapport (nedan)!

Laboratoriediagnostik av borreliainfektion

https://www.folkhalsomyndigheten.se/pag ... 101-28.pdf

X-member
Posts: 7604
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Wed 30 Mar 2016 23:39

Sweden/Sverige:

Långvarig antibiotika hjälpte inte mot borreliarelaterade symtom (Dagens Medicin)

http://www.dagensmedicin.se/artiklar/20 ... de-symtom/

Lång behandling hjälper inte vid borreliabesvär

http://www.dn.se/nyheter/lang-behandlin ... liabesvar/

Ett klipp (Björn Olsen säger):
Det finns de som behandlar personer som upplever sig ha en kronisk borreliainfektion med egna metoder.
Det verkar som att Björn Olsen ännu inte känner till den svenska (och tyska) definitionen av kronisk borrelios, men jag kan försäkra honom om att kronisk borrelios inte står för kroniska restsymptom i Sverige (och Tyskland). Se även några föregående svar i detta ämne!

X-member
Posts: 7604
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Mon 25 Apr 2016 19:57

Sweden/Sverige:

”De blir misstrodda - nu kanske de kan få hjälp”

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22700282.ab

Ett klipp:
Nu seglar alltså ytterligare en möjlig förklaring upp till de svårdiagnostiserade fallen och svårbedömda tillstånden.
Dessa patienter kanske helt enkelt har smittats av andra sjukdomsalstrande mikroorganismer än borrelia när de blev fästingbitna. Eller så kan de ha smittats av andra mikroorganismer samtidigt med borrelian, som orsakar sjukdomar okända för vetenskapen.
Det vi säkert kan konstatera nu är, att det är mycket vi ännu inte vet om fästingöverförda sjukdomar.

Fästingar farligare än man trott (Dagens Medicin)

http://www.dagensmedicin.se/artiklar/20 ... man-trott/

Ett klipp:
Nya forskarrön visar att fästingar av den art som finns i Sverige sannolikt sprider sjukdomar som ännu är okända för vetenskapen — och patienter riskerar att aldrig få rätt diagnos.

X-member
Posts: 7604
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Mon 2 May 2016 19:15

Sweden/Sverige:

Misdiagnosis – Documentary Released This Autumn (blog)

https://newsaboutdisease.wordpress.com/ ... is-autumn/

X-member
Posts: 7604
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Sat 7 May 2016 0:28

Sweden/Sverige, namninsamling:

Fästingrelaterade infektioner måste tas på större allvar!

http://www.skrivunder.com/fastingrelate ... rre_allvar

X-member
Posts: 7604
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Mon 9 May 2016 16:55

Norway/Norge:

Tid for paradigmeskifte? (Dagens Medisin)

Publisert: 2016-05-09 Skrevet av: Per Løkken


http://www.dagensmedisin.no/artikler/20 ... gmeskifte/

Ett klipp:
I Norge risikerer en lege som behandler en pasient med kronisk borreliose med antibiotika i en lengre periode enn fire uker, å miste autorisasjon til å forskrive antibiotika. Helsetilsynet er svært dogmetro og godtar kun behandling i samsvar med retningslinjene til IDSA.

Det er nå på tide å revurdere dogmet slik det er presisert i BMJ-lederen: «Tidligere feil på pasientenes bekostning bør ikke gjentas». De medisinske og vitenskapelige miljøene, norske helseautoriteter medregnet, bør ha et åpent sinn.

X-member
Posts: 7604
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Sun 12 Jun 2016 18:04

Norway/Norge:

Informasjon om forskningsprosjekt på borreliose (BorrSci)

http://xn--flttsenteret-ucb.no/2016/06/ ... orreliose/

Ett klipp:
Kriterier for inklusjon

For å kunne delta i studiet må følgende kriterie være oppfylt: Symptomer hos personer eldre enn 18 år av mer enn 6 måneders varighet hvor personene eller fastlegen mener plagene kan forklares av borreliainfeksjon eller en annen flåttbåren infeksjon.
Antagelsen om sammenheng baseres på:

1. Symptomstart nært relatert til en tidligere diagnostisert og behandlet borreliose (Post Lyme borreliose) med vedvarende plager 6 måneder etter behandling.
2. Funn av antistoffer mot borrelia, eller andre biomarkører på borrelia – eller andre flåttbårne agens (ved norsk eller utenlandsk laboratorium)
3. Debut av symptomer etter et sikkert flåttbitt.
4. Symptomene er typiske for kronisk borreliose.

Post Reply