Information for people from Scandinavia

For everything that is related to Lyme and/or Lymeland, but doesn't fit in the other forums. Speak your mind, connect, ask help, etc.
X-member
Posts: 11717
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Wed 5 Jun 2019 2:05

80 rop på hjälp och 40 skäl till varför mer behöver göras – Det handlar om Lyme Disease… (blogg)

https://newsaboutdisease.com/2016/07/17 ... e-disease/

Ett klipp (det är jag själv som har blåmarkerat i texten):
Att en fästing kan inrymma 20-talet (kända) patogena mikroorganismer är då av stort intresse (risk för två eller fler mikroorganismer är drygt 20%). Det är inte många av dessa som det finns provtagningsmetoder för.
Jag kommer senare (så fort jag orkar eller hinner) informera om vad man faktiskt har tester för i Sverige.

X-member
Posts: 11717
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Wed 5 Jun 2019 2:12

Information om några olika fästingburna smittor och vilka tester som finns i Norge och vilka prover som istället skickas till utländskt labb kan hittas på länken nedan:

Oversikt diagnostikk (Flåttsenteret)

https://xn--flttsenteret-ucb.no/for-hel ... ikk-norge/

X-member
Posts: 11717
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Wed 5 Jun 2019 14:03

Nedanstående är hämtat från min (nu nedlagda) borreliagrupp på facebook:

Om det inte är borrelios, vad kan det vara istället? (Del 1)

Jag kommer inte att kunna ge er alla möjliga orsaker men jag kan ge er några möjliga orsaker och då jag kan hitta nya möjliga orsaker senare så delar jag upp denna information i flera delar. Mycket av det jag informerar om kan dessutom även förekomma samtidigt med en borreliainfektion.


Sjukdomsinformation om kattklössjuka (Bartonellos)
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smi ... klossjuka/

Chlamydia pneumoniae, TWAR, akuta/persisterande infektioner i luftvägarna
http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=442

Toxoplasmos
http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1860

Campylobacter, Shigella, Yersinia
http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=226

Erythema infectiosum (femte sjukan), Parvovirus B19
http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1864

Herpes simplexvirus typ 1
http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=525

Leptospiros (fältfeber)
http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=5802

Återfallsfeber/Borrelia recurrentis
https://sv.wikipedia.org/wiki/Borrelia_recurrentis

Syfilis
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakt ... r/Syfilis/

Fästingfeber. Ehrlichios. Anaplasma. Human granulocytär anaplasmos. HGA. Ehrlichia phagocytophilum. Human granulocytär ehrlichios. HGE.Rickettsiainfektion.
http://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar ... locytar-2/

X-member
Posts: 11717
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Wed 5 Jun 2019 14:07

Nedanstående är hämtat från min (nu nedlagda) borreliagrupp på facebook:

Om det inte är borrelios, vad kan det vara istället? (Del 2)

Jag kommer inte att kunna ge er alla möjliga orsaker men jag kan ge er några möjliga orsaker och då jag kan hitta nya möjliga orsaker senare så delar jag upp denna information i flera delar. Mycket av det jag informerar om kan dessutom även förekomma samtidigt med en borreliainfektion.

TBE (fästingburen encefalit)
http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1368

Babesios (babesia) och Candidatus Neoehrlichia mikurensis - fästingöverförda sjukdomar, ovanliga
http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=4238

Malaria
http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=596

Epstein-Barr virus (EBV):
Körtelfeber (Mononukleos)
http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1399

Coxsackieviruses
http://emedicine.medscape.com/article/215241-overview

Cytomegalovirus (CMV)
http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=2458

Filaria (rundmaskar/nematoder)
http://referensmetodik.folkhalsomyndigh ... /w/Filaria

HIV
https://sv.wikipedia.org/wiki/HIV

Actinomyces
https://en.wikipedia.org/wiki/Actinomyces

Candidiasis
https://sv.wikipedia.org/wiki/Candidiasis

Q-feber (akut)
http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=5964

Q-feber (kronisk)
http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=5971

X-member
Posts: 11717
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Wed 5 Jun 2019 14:12

Nedanstående är hämtat från min (nu nedlagda) borreliagrupp på facebook:
Om det inte är borrelios, vad kan det vara istället? (Del 3)

I denna lista kommer jag inte att ge er en länk:

-Cancer
-Reumatisk sjukdom (här finns det rätt så många att välja på)
-Neurologisk sjukdom (här finns det rätt så många att välja på)
-Psykisk sjukdom (här finns det rätt många att välja på)
-Hormonell störning (här finns det rätt många att välja på)
-Allergier
-Hypokondri
(som faktiskt finns)

X-member
Posts: 11717
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Wed 5 Jun 2019 14:19

Nedanstående är hämtat från min (nu nedlagda) borreliagrupp på facebook:
Information från CVI (centrum för vektorburna infektioner).

Ett klipp (jag kan inte hitta någon information om när detta publicerades, men det är nog av lite senare datum):
Labprover

Blodstatus
Vätskestatus
Leverstatus
Thyroideastatus
Proteinprofil (elfores)
Reumaprover
Myositantikroppar
Csv-CXCL13
Övriga Csv-prover
(celler, glukos, laktat etc)

Serologier:

Borrelia (S/csv)
Rickettsia (S/Csv-PCR)
Bartonella (S)
TBE (S)
Anaplasma (S)
Babesia (S)
Neoerlichia (Csv-PCR)
http://infektion.net/sites/default/file ... ggning.pdf

Länken ovan funkar inte längre.

X-member
Posts: 11717
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Wed 5 Jun 2019 14:36

Nedanstående konferens har ju redan varit, men kanske någon är intresserad av vad man tog upp på konferensen?

Pressinbjudan 4 juni 2019: Forskarkonferens i Ystad om fästingburna sjukdomar

https://www.rjl.se/om-oss/pressrum/nyhe ... sjukdomar/
Den 3-5 juni 2019 samlas upp till 70 forskare från ett tiotal länder på Ystad Saltsjöbad för att presentera och diskutera aktuella och nya rön om fästingar och fästingburna sjukdomar. Bland annat om nya fästingarter som hittas alltmer frekvent i Sverige, om epidemiologi och diagnostik av "nya" sjukdomsframkallande mikroorganismer.

Det är SNÄFF (Skandinaviska Nätverket för forskning om fästingar och fästingburna Sjukdomar) som arrangerar konferens vartannat år. Konferensen och flera av presentationerna under konferensen är ett resultat av det skandinaviska EU-finansierade fästingprojektet ScandTick Innovation som genomfördes åren 2015-2018 och som leddes från Region Jönköpings län.

Flera av dessa resultat har redan kunnat tillämpas inom hälso- och sjukvård i de skandinaviska länderna.

– Den skandinaviska fästingforskningen är ledande i Europa och flera nya, intressanta forskningsresultat kommer att presenteras på den vetenskapliga konferensen, säger Per-Eric Lindgren, professor vid Linköpings Universitet och forskningsledare i Region Jönköpings län.

Konferensen handlar också om fästingekologi och riskbedömningar för spridning av fästingar och även de mikroorganismer de kan bära på, nya rön om TBE (vaccinering och vaccinationsgenombrott, epidemiologi), gemensamma satsningar för att försöka samordna och om att uppnå konsensus kring diagnostik samt behandling av fästingburna sjukdomar i Norden.

X-member
Posts: 11717
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Thu 6 Jun 2019 14:59

Ett klipp från ett tidigare svar i detta ämne (läs här: https://www.lymeneteurope.org/forum/vie ... &start=580 ) och jag citerar en svensk bloggare:
Att en fästing kan inrymma 20-talet (kända) patogena mikroorganismer är då av stort intresse (risk för två eller fler mikroorganismer är drygt 20%). Det är inte många av dessa som det finns provtagningsmetoder för.
Jag skrev då följande:
Jag kommer senare (så fort jag orkar eller hinner) informera om vad man faktiskt har tester för i Sverige.
Nu hittas det information om rätt många andra infektioner och andra sjukdomar som kan likna borrelios i tidigare svar i detta ämne, och även vilka tester som tas av CVI (Centrum för vektorburna infektioner), vilket hittas här: https://www.lymeneteurope.org/forum/vie ... 580#p45679

Folkhälsomyndigheten ger även lite information på länken nedan (och det är jag själv som har blåmarkerat):

Sjukdomsinformation om fästingburna sjukdomar
Ett antal sjukdomar kan överföras genom bett av fästingar.


https://www.folkhalsomyndigheten.se/smi ... sjukdomar/

Min egna kommentar: FoHM menar alltså inte alla utan ger bara information om några av dom.

Och kan tex franska forskare (vilket nog är den studie som bloggaren menar) påvisa att vissa smittor finns i fästingar, så kan faktiskt även svenska forskare göra det. Sverige är förbanne mig (ursäkta) inget U-land.

Men det är ju faktiskt lite skillnad på att påvisa smittämnen i döda fästingar, och att kunna göra det samma i levande människor.

X-member
Posts: 11717
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Thu 6 Jun 2019 15:51

Det är faktiskt inte alltid så "enkelt" som en del patientföreträdare tror.

Jag själv började bli sjuk sommaren 1998 och jag blev sedan heltidssjuk hösten 1999. Och det togs flera borreliatester som visade negativt. Att jag hade primär (dvs, medfödd) immunbrist konstaterades också under årens lopp.

Men hösten 2006 så var det en svensk överläkare som gissade att det ändå kunde vara borrelios, och det hade han helt rätt i.

Men....det var faktiskt först 2001 som jag uppvisade typiska borreliasymptom, bland annat multipla EM-utslag, vilket på den tiden feltolkades som eksem.

Så jag led alltså av något annat dom första åren, och detta "andra" behövde ju inte alls ha varit någon fästingburen smitta. Dock vet vi (dvs min läkare och jag) att detta "andra" också var en bakterieorsakad sjukdom som samma antibiotika som ges för borrelios också hade effekt på.

X-member
Posts: 11717
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Thu 6 Jun 2019 19:01

Nu fick jag mig faktiskt ett gott skratt.

Borrelia- och TBE-föreningen hade postat nedanstående artikel i sin grupp på facebook:

Årets första TBE-fall hittade i Stockholm, Jönköping och Skåne

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/wP ... -och-skane

En norsk kvinna som verkar vara i 80-årsåldern har skrivit följande kommentar (det är jag själv som har bytt ut ett R i början av meningen till ett Ä):
Är du sikker på det er det første????
Min egna kommentar: Kanske den norska kvinnan tror att det är någon i BTF som själv har skrivit artikeln, vilken förövrigt inte alls handlar om bara ett enda TBE-fall utan istället om flera, vilket ju tom framgår i artikelns rubrik! Och dessutom så går det faktiskt inte att räkna/rapportera några TBE-fall som ännu inte har fått någon diagnos, men det kanske den norska kvinnan också tror?

Post Reply