Information for people from Scandinavia

For everything that is related to Lyme and/or Lymeland, but doesn't fit in the other forums. Speak your mind, connect, ask help, etc.
X-member
Posts: 4257
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Mon 3 Feb 2020 12:45

Här kommer en del kommentarer från "Justin Bieber-debatten" på Dr Henrik Vogts vägg på facebook, vilket är offentligt och läsbart av alla.

Men först ger jag er några klipp från vad Henrik Vogt skrivit i inlägget, så ni vet vad folk svarar på (och det är jag själv som har blåmarkerat det som många inte tycks ha läst):
Pasientene har reelle lidelser, men "kronisk borreliose" som forklaring på ulike helseproblemer er falsk.
Jeg fikk svar fra en amerikansk lege, Steven Phillips, som er en av de mest fremtredende alternativ-medisinske legene som driver den falske diagnostiseringen og uforsvarlige praksisen fra USA.
Person 1 (norsk patientföreträdare) skriver följande i en svarskommentar:
Det er plenty med bra informasjon om dette,Henrik er ikke i besittelse av den dessverre.
Person 2 (norsk patientföreträdare, tror jag) svarar:
...det er vel ikke du heller
Person 1 svarar:
Å jo,med over 20 år som kronisk syk med vektorbårne infeksjoner,så får man med seg "litt".
Person 3 (norsk patientföreträdare) försvarar person 1 med följande;
Hun har brukt mange år på å spesialisere seg på vektorbårne infeksjoner - som pasient!!! Hennes kunnskap går langt utenpå de flestes inklusiv Henrik Vogts, han antakelig aldri har verken stilt diagnosen, eller behandlet en borreliosepasient fra veldig syk til helt frisk!
Person 1 ger mig senare följande svar (och då hade redan Henrik Vogt förklarat att han anser att kronisk borreliose skrivet utan citationstecken finns!):
Forskjellen på Norge og Sverige er vel at her diagnostiseres rundt 300 med vektorbårne infeksjoner i året.I Sverige rundt 4000,eller var det 40 tusen.Og vi deler skog? Hvordan forklarer man dette...Henrik går i overskrifter og hevder at kronisk Borreliose ikke eksisterer.Han tar feil.
Jag svarar:
I Norge diagnosticeras och behandlas uppskattningsvis 7 300 - 7 400 borreliafall varje år och i Sverige uppskattningsvis 40 000 borreliafall varje år. Källor (bland annat): Flåttsenteret och ScandTick. Och Henrik säger inte alls att kronisk borreliose skrivet UTAN citationstecken inte finns, vilket du kan läsa på länken nedan:

Hva betyr “kronisk borreliose”?

Publicerat 2014

https://henrikvogt.com/2014/05/26/hva-b ... orreliose/
Min egna kommentar: Har det möjligen slagit slint fullständigt i norsk borreliadebatt, dvs när man försvarar så extremt okunniga norska patientföreträdare?

Nåja, jag skall vara rättvis. Henrik Vogt sätter faktiskt citationstecken även på den definition av kronisk borrelios som han anser finns på länken i den sista kommentaren ovan.

X-member
Posts: 4257
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Mon 3 Feb 2020 13:26

Som ni ser i svaret ovan så anser alltså Henrik Vogt att ILADS-läkare både feldiagnosticerar patienter med kronisk borrelios och ger en för lång behandling för detta.

Här kommer nu ett försvar av ILADS från person 3 (norsk patientföreträdare, se även kommentaren ovan) hämtat från Henrik Vogts vägg på facebook:
Henrik Vogt, har du fått med det DETTE prosjektet i regi av FOLKEHELSEINSTITUTTET? De mener åpenbart at denne diagnosen - som du ikke tror på - er reell, i hvert fall reell nok til at de bruker tid og ressurser på det. Interessant, ikke sant?!?

Kronisk Lyme borreliose: En tilnærming mot bedre forståelse av fenomenet. - prosjektbeskrivelse

https://www.fhi.no/cristin-prosjekter/a ... fenomenet/
Min egna kommentar: Hur många bevis för att ILADS-läkare ställer korrekta diagnoser samt att alla med kronisk borrelios behöver ha en längre behandling kan man hitta på länken ovan?

Svar: Inte ett enda förbannade (ursäkta) bevis!

X-member
Posts: 4257
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Mon 3 Feb 2020 13:44

Detta hör ihop med dom båda föregående svaren i detta ämne.

Då jag redan vet (sedan gammalt) att person 3 (norsk patientföreträdare, se även dom båda föregående svaren i detta ämne) har haft förbannat (ursäkta) svårt för att fatta att begreppet kronisk borrelios är synonymt med en sen borrelios (stadium 3) i Norge, så fick denna norska patientföreträdare följande svar av mig på Henrik Vogts vägg på facebook:
Om du nu bara vill bevisa att kronisk borrelios finns (och inte bevisa att Justin Biebers borreliadiagnos är korrekt ställd, vilket saken faktiskt handlade om från början), så rekommenderar jag istället nedanstående länk (denna information bör dock Henrik redan ha läst):

Kronisk borreliose; diagnostikk og behandling - pasientinformasjon

https://nevrologi.legehandboka.no/handb ... formasjon/

X-member
Posts: 4257
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Mon 3 Feb 2020 13:58

Jag summerar nu "Justin Bieber-debatten" lite igen.

1: Ingen (mig veterligen) har kunnat bevisa att Justin Biebers borreliadiagnos var korrekt ställd.

2: Ingen (mig veterligen) har kunnat bevisa att Justin Bieber lider av eller led av behandlingssvikt.

3: Men ett antal norska patientföreträdare har dock (se några tidigare svar i detta ämne) både bevisat att dom inte kan läsa innantill, och bevisat (även i sina svar till mig!) att dom är extremt okunniga! Och detta har dom alltså gjort på en norsk läkares vägg på facebook, vilket är offentligt och läsbart av alla.

X-member
Posts: 4257
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Mon 3 Feb 2020 18:29

Kanske någon redan har räknat ut (utifrån det jag har postat i något tidigare svar) att det förekommer konflikter även mellan olika norska patientföreträdare (inte bara bland svenska alltså)?

Faktum är att jag redan vet att "patientföreträdare 3" (se tidigare svar i detta ämne) har angripit den norska borreliaföreningen NLBF offentligt bara för att "patientföreträdare 3" ansett att NLBF har spritt felaktiga fakta, för "patientföreträdare 3" menar nämligen att Dr Eikeland förnekar kronisk borrelios bara för att Dr Eikeland säger att restsymptom inte beror på en aktiv borrelios.

Det dumma med alltihop är att Dr Eikeland varken förnekar kronisk (dvs, sen) borrelios eller behandlingssvikt (felaktigt benämnt "chronic Lyme" av vissa personer).

Tillägg:

Här kommer en lite tydligare förklaring, den norske läkaren Dr Eikeland anser alltså följande:

1: Att kronisk borrelios i betydelsen sen borrelios (stadium 3) finns.
2: Att behandlingssvikt (felaktigt benämnt "chronic Lyme" av vissa personer) finns.
3: Att restsymptom (felaktigt benämnt "chronic Lyme" av vissa personer) som inte beror på en fortfarande aktiv borrelios också finns.

Så Dr Eikeland förnekar alltså definitivt inte kronisk borrelios.

X-member
Posts: 4257
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Tue 4 Feb 2020 13:59

Jag fortsätter nu lite till med den norska "Justin Bieber-debatten" på Henrik Vogts vägg på facebook vilket alltså är offentligt och läsbart av alla, och person 1 (som visade i sitt svar till mig att hen var extremt okunnig vilket ni kan läsa om här: https://www.lymeneteurope.org/forum/vie ... 980#p46210 ) gav en annan (norsk) patientföreträdare (bland annat) följande svar (och hen talar då om kronisk borrelios) och det är jag själv som har blåmarkerat det som är felaktigt:
Så kjempebra for de som blir bra etter en kort AB kur,men der gjelder fåtallet.
Min egna kommentar: Detta är mycket typiskt för okunniga lekmän, dvs att dom inte ens vet hur hög behandlingssvikten är vid en sen (dvs, kronisk) borrelios enligt ILADS.

Men det vet faktiskt jag. ILADS säger att behandlingssvikten (med rekommenderad behandling enligt vanliga riktlinjer), vid den definition av kronisk borrelios som gäller i Norge alltså, "bara" är uppemot 40-50 %.

För er som inte riktigt hängde med. ILADS säger alltså inte alls att behandlingssvikten är "nästan 100%" vid en sen borrelios (dvs, stadium 3), vilket denna okunniga (!!) norska patientföreträdare hävdar i sitt svar till en annan norsk patientföreträdare.

X-member
Posts: 4257
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Tue 4 Feb 2020 21:36

Nu över till lite andra "dumheter" bland okunnigt folk, här kommer en text från Borrelia och TBE-föreningens sida på facebook, vilket är offentligt och läsbart av alla:
Borreliafästingar i hela landet

Fästingar som bär på borrelia finns nu i hela landet, enligt en undersökning som Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har gjort. Slutsatsen bygger på en analys av fästingar från samtliga kommuner norr om Dalälven. 1 420 småkryp samlades in av allmänheten och sändes till SVA. Det visade sig att 26 procent av de norrländska fästingarna var smittade av borreliabakterien. Det är ungefär lika många som i resten av landet. Delar av Norrland har tidigare helt sluppit fästingburna sjukdomar.
Min egna kommentar: Vad är problemet med ovanstående där BTF alltså inte länkar till eller anger källan och detta är alltså inte skrivet av BTF? Jo, BTF bryter mot upphovsrättslagen.

X-member
Posts: 4257
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Tue 4 Feb 2020 21:42

Tillägg till svaret ovan.

Här kommer nu även den text som BTF "har snott" och som BTF alltså utger sig för att ha skrivit själva.

Borreliafästingar i hela landet (SVT Nyheter)

https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/ ... ela-landet
Fästingar som bär på borrelia finns nu i hela landet, enligt en undersökning som Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har gjort.

Slutsatsen bygger på en analys av fästingar från samtliga kommuner norr om Dalälven. 1 420 småkryp samlades in av allmänheten och sändes till SVA.

Det visade sig att 26 procent av de norrländska fästingarna var smittade av borreliabakterien. Det är ungefär lika många som i resten av landet.

Delar av Norrland har tidigare helt sluppit fästingburna sjukdomar.
Tillägg:

Och det är dessutom inte bara BTF som inte tycks känna till upphovsrättslagen, för patientföreningen VIDAS använder nämligen också "snodda texter" på sin hemsida.

X-member
Posts: 4257
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Wed 5 Feb 2020 14:45

Nu är det möjligt att jag hittade källan till den norske lekmannens felaktiga påstående på Henrik Vogts vägg på facebook, dvs att behandlingssvikten är "nästan 100%" i stadium 3 (dvs, sen/kronisk borrelios), vilket ni kan läsa här: https://www.lymeneteurope.org/forum/vie ... 980#p46215

För nu hittade jag nämligen nedanstående (inte helt nya) artikel som nyligen hade postats "i försvar" mot Henrik Vogts artikel om Justin Bieber i en dansk borreliagrupp på facebook:

Borreliose blues: Fagmiljøenes skepsis til pasienthistoriene | Tore Beito

25. sep. 2017

https://www.aftenposten.no/meninger/deb ... tore-beito

Ett klipp (jag har blåmarkerat det som jag anser vara felaktigt):
Mange av dem som har kontaktet meg, har testet positivt. De har fått helsevesenets standardbehandling, med noen uker på antibiotikatabletter. Likevel er de fortsatt syke. Ifølge Norsk Lyme Borreliose-Forening er det dokumentert at knapt noen alvorlig rammede pasienter blir friske av denne typen behandling.
Min egna kommentar: Och om det nu verkligen är sant att NLBF säger detta så kommer mitt stöd av den föreningen att upphöra! Jag själv står nämligen istället på patienternas och på ILADS sida i debatten!

Tillägg:

Menar NLBF möjligen då kanske att patienter med ACA (vilket ju inte är någon allvarlig borreliayttring) "nästan alltid" botas med rekommenderad behandling enligt dom vanliga riktlinjerna? I så fall så har dom fel, för det är nämligen det samma när det gäller ACA (= sen/kronisk borrelios), dvs även i dessa fall så är behandlingssvikten ca 40-50%.

X-member
Posts: 4257
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Wed 5 Feb 2020 15:45

Jag tog bort ett svar, detta då jag missade att en person på Henrik Vogts vägg på facebook tydligen rekommenderade Lightning process som behandling för borrelios och då är man ta mig tusan (ursäkta) inte riktigt klok.

Jag återgår istället till artikeln i föregående svar och här kommer ett klipp till (och jag har blåmarkerat det som jag vill ta upp):
Norsk helsevesen følger en rigid praksis for diagnostisering og behandling av borreliose. Fordi antistoffer fra en borreliainfeksjon ikke alltid lar seg påvise, skal diagnosen stilles i en klinisk undersøkelse. Likevel er det blodprøven som avgjør. Det er en av grunnene til at tallet på borreliosepasienter er lavt.
Min egna kommentar: Nej, detta är inte helt korrekt, för i Sverige så diagnosticeras och behandlas ju förbannat (ursäkta) många fler med spridd och sen borrelios (i procent räknat) jämfört med Norge. Så den främsta orsaken är nog istället det som Dr Eikeland skriver på länken nedan.

Flåttekspert: Diagnostisering og behandling er ukomplisert

https://www.aftenposten.no/norge/i/vQ1X ... komplisert

Ett klipp:
Eikeland tror noen leger ikke tenker på borreliose.

– Særlig i områder hvor det er lite flått kan diagnosen glippe fordi legen ikke tenker på det. Dersom det går lang tid før man får behandling, er prognosen dårligere, sier hun.
Jag menar alltså att kunskapen om hur en spridd (stadium 2) och sen borrelios (stadium 3) yttrar sig är sämre i Norge jämfört med Sverige.

Post Reply