Information for people from Sweden

For everything that is related to Lyme and/or Lymeland, but doesn't fit in the other forums. Speak your mind, connect, ask help, etc.
X-member
Posts: 11695
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Fri 23 Apr 2021 19:54

Vad fan (ursäkta) håller FSI-ledaren på med egentligen?

Hösten 2013 så kom ju SMI:s (numera FoHM:s) rapport där man klargjorde att behandlingssvikt finns! Och detta vet dessutom FSI-ledaren för han har citerat denna rapport upprepade ggr i sin blogg!

Men idag (23 april 2021) så skriver FSI-ledaren följande i sin offentliga facebookgrupp: Går kroniska sjukdomar att bota? vilket postades för ca 2 timmar sedan och det är Anders Tegnell som han talar om:
Jag har ändå ett starkt minne av när jag intervjuade honom om vektorburna infektionssjukdomar för några år sedan. Det var samma sak då, gissningar som vanligt. Han är av uppfattningen att en kort antibiotikados är tillräckligt för alla.
Min egna kommentar: FSI-ledaren är ta mig tusan en idiot!

FSI = Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar

Läs gärna även här: viewtopic.php?f=11&t=6305&start=160#p46974 .

X-member
Posts: 11695
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Fri 23 Apr 2021 20:19

Tillägg till svaret ovan.

Man klargjorde även i denna rapport (som nu har funnits i snart 8 års tid) att vi använder den ursprungliga definitionen av kronisk borrelios i Sverige, dvs i betydelsen en aktiv, sen borrelios (stadium 3). Men även det sket FSI-ledaren fullständigt i och fortsatte envist att använda någon amerikansk variant av "chronic Lyme" ända fram tills i början av 2020 (läs här: viewtopic.php?f=11&t=3919&start=940#p46159 )...

...så vad hjälpte det att han hade citerat rapporten upprepade ggr i sin blogg, när han lik förbannat har skitit i att läsa vad det står i rapporten?

X-member
Posts: 11695
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Thu 6 May 2021 20:38

Detta hör (bland annat) ihop med det som jag postade här: viewtopic.php?f=11&t=6305&start=210#p51020 .

FSI-ledaren fortsätter ta mig tusan att ljuga, här kommer vad han skrev i sin offentliga facebookgrupp igår, 5 maj 2021, och det handlar om borrelios (det är jag själv som har blåmarkerat):
Kraftigt förhöjda värden på IgG men negativt på IgM är ANTINGEN genomgången ELLER aktiv infektion. Men... enligt svensk sjukvård är det i princip alltid att anse som genomgången infektion... Det finns ingen logik i det, och tyvärr förblir tusentals svenskar varje år kroniskt sjuka pga denna felaktiga och snäva tolkning.
Min egna kommentar: En person som har tecken på en aktiv neuroborrelios, artrit eller kardit osv, får faktiskt inte svaret att det rör sig om kvarstående symptom efter en genomgången borrelios utan dom får antibiotika! Oavsett om det rör sig om IgM och/eller IgG-antikroppar.

Detta gäller även ACA!

FSI = Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar

X-member
Posts: 11695
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Sun 9 May 2021 12:19

Detta hör ihop med föregående svar.

FSI-ledaren tycks dessutom helt och hållet ha glömt bort dom borreliadrabbade får ett falskt negativt svar på borreliatesterna, dvs även efter att det har gått så lång tid att dom borde ha utvecklat antikroppar...

Post Reply