Information for people from Sweden

For everything that is related to Lyme and/or Lymeland, but doesn't fit in the other forums. Speak your mind, connect, ask help, etc.
X-member
Posts: 12262
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Wed 22 May 2019 15:25

Nya fästingen - var finns den?

2019-05-03

https://www.netdoktor.se/infektion/fast ... finns-den/

Ett klipp (Thomas Jaenson svarar):
Jag förmodar att du syftar på den stora ganska rörliga flyttfågelfästingen Hyalomma marginatum. Den hittades förra sommaren på ett 40-tal olika platser, framförallt på hästar, huvudsakligen i södra Sverige. Än så länge är det nog ingen stor risk att den har etablerat sig permanent i Sverige. Men den är värmekrävande för sin utveckling så Gotland och Öland kan bli de första landskapen där den fästingarten kommer att etablera sig permanent. Men om det kommer att ske och i så fall när - om det får framtiden utvisa.

Den fästingarten är mest känd för att sprida Krim-Kongo blödarfebervirus. Det är ett virus som orsakar en sjukdom med relativt hög dödlighet. Men risken att den virusinfektionen skall spridas av flyttfågelfästingar i Sverige är oerhört liten, förmodligen i det närmaste obefintlig.

X-member
Posts: 12262
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Wed 22 May 2019 15:28

Finns det fler fästingsjukdomar förutom tbe o borrelia ?

2019-05-03

https://www.netdoktor.se/infektion/fast ... -borrelia/

Ett klipp (Thomas Jaenson svarar):
Forskare har påvisat åtminstone ett tiotal olika potentiella patogener (sjukdomsframkallande mikrober) i den vanliga fästingen Ixodes ricinus i Sverige. Men det är viktigt att betona att alla fästingar är inte infekterade. Och även om man blir biten av en infekterad fästing så är risken att bli sjuk ändå ganska liten. Människans arvsanlag, ålder, hälsotillstånd m.m. och därmed hennes immunförsvar är av stor betydelse om hon utvecklar sjukdom eller inte. Dessutom är mikrobernas arvsanlag och hur många bakterier, viruspartiklar eller parasitindivider som injiceras i samband med fästingens blodsugning sannolikt också av betydelse för om en infektion med åtföljande sjukdomssymtom skall uppkomma.

X-member
Posts: 12262
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Thu 23 May 2019 11:59

Skräckfästing på väg söderut från Norrland
Kan vara bärare av flera dödliga varianter av TBE


2019-05-22

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/4q ... n-norrland

Ett klipp:
De flesta taigafästingar är ofarliga, men blir du biten av en som bär på smitta kan det bli allvarligt. Den bär bland annat på en farligare hjärninflammation, borrelia och babesia.

– Själva fästingen i sig är inte mer dödlig, det är olika smittämnen som den kan bära på som är farliga.Taigafästingen kan bära på olika typer av TBE-virus – sibirisk TBE och far eastern TBE. Den sibiriska varianten är vanlig i Ryssland och har ungefär tio procents dödlighet. Den ger också ofta kroniska symptom.

X-member
Posts: 12262
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Sat 25 May 2019 21:15

Köttallergi

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=6404

Några klipp (mer att läsa på länken och det är jag själv som har blåmarkerat i texten):
Symtom uppstår 2-7 timmar efter intag av rött kött (nöt, fläsk, lamm, vilt; ej fågel):

-Klåda, ibland vid ställe för det senaste fästingbettet
-Urtikaria
-Angioödem
-Gastrointestinala symtom (magkramper, diarré)
-Hypotension
-Anafylaxi (svår systemisk överkänslighetsreaktion från flera organsystem, t ex kraftig allmänpåverkan, hypotension och symtom från hud, slemhinnor, magtarmkanalen)

Luftvägsbesvär är inte typiskt vid köttallergi.
UTREDNING

Anamnes

Tidsförlopp
Patienter med köttallergi får symtom 2-7 timmar efter intag av rött kött, inte sällan om natten. Sådant tidsförlopp skiljer sig från övrig typ I-överkänslighet mot föda där symtom uppstår inom 1 timme.

Frekvens?
Patienten behöver inte reagera varje gång efter den har ätit rött kött. Ibland kan kofaktorer som fysisk ansträngning, alkohol eller samtidigt intag av NSAID behövas för att utlösa reaktionen.

Fästingbett?
Patienter har en anamnes på fästingbett, ofta kort innan symtomdebut.


Utlösande livsmedel
Alfa-gal finns även i mjölk. Patienter med köttallergi tolererar som regel mjölk men enstaka patienter kan reagera även på mjölk eller mjölkprodukter (t ex glass) med fr a magsymtom.

Ålder
i en svensk studie med 39 patienter var medianålder 52 år med intervall (range) 18-74 år.

X-member
Posts: 12262
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Tue 28 May 2019 19:12

Immunbristutredning

https://www.karolinska.se/for-vardgivar ... utredning/

Ett klipp:
Immunbrist klassificeras som antingen primär, dvs orsakad av medfödda, genetiska defekter i immunsystemet eller sekundär till annat tillstånd, såsom HIV-infektion, malignitet eller behandling med immunhämmande läkemedel.

Patienter med immunbrist kan ha ökad infektionsbenägenhet, men typen av infektioner varierar beroende på vilken del av immunsystemet som är påverkat. Förenklat, uppvisar patienter med B-cellsdefekter och nedsatt antikroppsproduktion vanligen bakteriella infektioner, ofta i de övre luftvägarna. Vid T-cellsdefekter ses en bredare infektionskänslighet som omfattar både bakterier, virus och svamp. Granulocytdysfunktion är främst kopplat till bakteriella infektioner, ofta med intracellulära bakterier, medan komplementdefekter karaktäriseras av infektioner med kapslade bakterier. Den kliniska bilden kan således användas för att rikta den laborativa utredningen. Utförliga rekommendationer för immunbristdiagnostik har publicerats av Sveriges läkares intresseförening för primär immunbrist (SLIPI) och se även VISS.
Min egna kommentar: Så den "lösning" som en amerikansk patientföreträdargrupp på facebook föreslog (läs här: https://www.lymeneteurope.org/forum/vie ... 510#p45590 ), dvs att en borreliadrabbad skall ta ett HIV-test och "förhoppningsvis" få ett sk "falskt positivt utslag" i detta HIV-test så att dom kan få tillgång till medicinsk hjälp för sin eventuella immunbrist är alltså inte rätt väg att gå.

X-member
Posts: 12262
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Wed 29 May 2019 16:24

Borrelia- och TBE-föreningen sprider idag (29 maj 2019) på deras sida på facebook en artikel med rubriken...:

Professor and Her Students May Have Found a Cure for Lyme Disease

...och så kallar BTF detta för (citat): "Favorit i repris"

Min egna (lite spydiga) kommentar: Försöker Borrelia- och TBE-föreningen möjligen lura folk att tro att borrelios, i alla fall än så länge, är en obotlig sjukdom?

X-member
Posts: 12262
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Wed 29 May 2019 19:03

Det har nu blivit en hel del inlägg i detta ämne så jag "flyttar fram" följande information (som även kan hittas här: https://www.lymeneteurope.org/forum/vie ... =20#p45298 ):
Det finns ganska så bra borreliatester i Sverige, så det finns ingen anledning för dom allra flesta som misstänker att dom lider av borrelios att istället skicka prover utomlands och sedan även resa dit för att få en borreliadiagnos, vilket faktiskt kan innebära att man inte ens får borreliadiagnosen godkänd i Sverige.

Obs! Svenska tester kan dock givetvis även visa "falskt negativt" men det kan faktiskt även tex tickplex-testet göra.

Man vänder sig alltså lämpligen allra först till en svensk läkare och sedan (om borreliamisstanken kvarstår) kan man vända sig till någon utländsk läkare/något utländskt labb istället.

Och tro för sjutton (ursäkta) inte på allt ni läser i lekmäns bloggar (och liknande) som tex att svenska läkare skulle avfärda ett positivt borreliatest som en genomgången (självläkt) borrelios bara för att ni har varit sjuka i mer än 6 månader. Det är nämligen tusentals svenskar varje år som har en sen borrelios vid diagnos av svenska läkare!

X-member
Posts: 12262
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Thu 30 May 2019 16:15

3-5 juni 2019, SNÄFF konferanse

https://xn--flttsenteret-ucb.no/for-hel ... 019-snaff/

Ett klipp (information om hur man anmäler sig hittas på länken):
Hva: SNÄFF er forkortelsen for Sveriges Nätverk För Fästing Forskare og er den største konferansen på flått og flåttbårne sykdommer i Sverige. Konferansen arrangeres annethvert år og er åpen for biologer, veterinærer, klinikere og andre som driver forskning på flått og flåttbårne sykdommer. Konferansen er også åpen for andre interesserte.

Når: 3-5 juni 2019

Hvor: Ystad Saltsjöbad, Sverige
Tillägg:

Det verkar som att det redan är för sent för att kunna anmäla sig.

X-member
Posts: 12262
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Thu 30 May 2019 16:34

Jag postade följande i ett tidigare svar i detta ämne:
Borrelia- och TBE-föreningen sprider idag (29 maj 2019) på deras sida på facebook en artikel med rubriken...:

Professor and Her Students May Have Found a Cure for Lyme Disease

...och så kallar BTF detta för (citat): "Favorit i repris"

Min egna (lite spydiga) kommentar: Försöker Borrelia- och TBE-föreningen möjligen lura folk att tro att borrelios, i alla fall än så länge, är en obotlig sjukdom?
https://www.lymeneteurope.org/forum/vie ... =70#p45609

Nu är det en person på Borrelia- och TBE-föreningens sida på facebook som har frågat följande om detta (och nu förstår ni också att det handlade om stevia):
Är det ngn som tagit stevia och visat bättring?
Min egna kommentar: Jag vill minnas att man senare (vilket BTF kanske inte ens vet?) kom fram till att man måste inta så himla mycket stevia att kroppen kanske inte ens klarar av det för att få denna effekt.

Tillägg:

Svensk information om stevia (och maxdoser) kan hittas på länken nedan:

Sötflockelsläktet

https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6tf ... %C3%A4ktet

X-member
Posts: 12262
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Sun 2 Jun 2019 19:39

Nedanstående är postat även i andra inlägg här i forumet, men jag lägger in det även här i detta ämne då kanske någon från Sverige också har glädje av informationen.

En sak som det är problem med i Skandinavien är att det är brist på bra information om borrelios, men Flåttsenteret (Norge) har rätt så mycket bra information på länken nedan:

Flått og sykdom - kunnskapsbasert og oppdatert informasjon

https://xn--flttsenteret-ucb.no/

Det har ju även "gnällts" en hel del över dom nya NICE-riktlinjerna för borrelios (England) nedan, men jag själv tycker nog att dom riktlinjerna är dom bästa som har skrivits hittills, även om det säkert finns brister även i dessa riktlinjer.

Lyme disease

https://www.nice.org.uk/guidance/ng95

Post Reply