Information for people from Sweden

For everything that is related to Lyme and/or Lymeland, but doesn't fit in the other forums. Speak your mind, connect, ask help, etc.
Post Reply
X-member
Posts: 13496
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Information for people from Sweden

Post by X-member » Sat 1 Dec 2018 16:30

I write in Swedish in this thread.

Det är en person som tror att jag inte förstår engelska så bra i ämnet nedan, så jag kommer att posta dom svar som jag har gett i det ämnet på svenska här i detta ämne istället.

EU-Parlament on Lyme disease

viewtopic.php?f=7&t=6299

Ett klipp från inlägget ovan:
There is often a failing to understand how this disease works…it is chronic in nature....
Asymptomatic Borrelia-seropositive individuals display the same incidence of Borrelia-specific interferon-gamma (IFN-gamma)-secreting cells in blood as patients with clinical Borrelia infection.

Ekerfelt C , Forsberg P , Svenvik M , Roberg M , Bergström S , Ernerudh J

Denna svenska information är från 1999.

https://europepmc.org/abstract/med/10193424

Ett klipp:
Borrelia Lyme disease is a complex disorder that sometimes becomes chronic.
Dvs, man anser inte i Sverige att alla som drabbas av borrelios utvecklar en sen* (dvs, kronisk) borrelios! Utan man anser att många som utsätts för borreliasmitta självläker.

*IDSA kallar detta för late Lyme disease.

X-member
Posts: 13496
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Sat 1 Dec 2018 16:35

EU-Parlament on Lyme disease

viewtopic.php?f=7&t=6299

Ett klipp från ämnet/inlägget ovan:
People also meet another obstacle and that is the conservative approach of medical academies and people still maintain that the ELISA test would be a 100 % reliable whereas all scientific publication have said the opposite...
ELISPOT "T-cells test" som kompletterande teknik för laboratoriediagnostik av Borreliainfektion i spinalvätska

Denna svenska information är från 2007.

https://www.researchweb.org/is/lio/ansokan/12525

Ett klipp:
Dessutom förekommer falskt negativa resultat eftersom symtomatiska, seronegativa individer med Lyme borrelios har rapporterats i flera studier. Det har föreslagits att åtminstone 7% av alla fall med Lyme borreiios är seronegativa.
Man känner alltså definitivt till problemet i Sverige!

X-member
Posts: 13496
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Sat 1 Dec 2018 16:41

Jag flyttar alltså nu information som jag hade postat i ämnet/inlägget nedan till detta ämne istället.

EU-Parlament on Lyme disease

viewtopic.php?f=7&t=6299

Och jag hade även postat följande i ovanstående ämne:

The outer surface proteins of Lyme disease borrelia spirochetes stimulate T cells to secrete interferon-gamma (IFN-gamma): diagnostic and pathogenic implications.

P Forsberg, J Ernerudh, C Ekerfelt, M Roberg, M Vrethem, and S Bergström

Svensk information från 1995.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1553228/

Ett klipp:
Late stages of borrelia Lyme disease infections may be difficult to diagnose because of unspecific symptoms and unreliable laboratory tests, being too unspecific or insensitive.
Dvs, man förstår alltså problemen när det gäller diagnos av sena stadier av borrelios i Sverige.

X-member
Posts: 13496
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Sat 1 Dec 2018 17:07

Här kommer nu även lite svensk information som jag ännu inte har postat i ämnet/inlägget nedan.

EU-Parlament on Lyme disease

viewtopic.php?f=7&t=6299

Ett klipp från inlägget/ämnet ovan:
The WHO recently reclassified Lyme in its International classification of diseases recognizing dementia the could be linked to it and also transmission from mother to child …..
Och vad säger man då i Sverige om detta?

Borrelia infektion

https://www.medscinet.se/infpreg/health ... px?topic=2

Informationen ovan var uppdaterad i november 2017, men har funnits i rätt så många år innan dess.

Ett klipp:
Överföringsrisk
Transmission av Borrelia burgdorferi genom placenta har dokumenterats såväl hos människa som vid djurförsök.
Min egna kommentar: Man erkänner alltså att borreliabakterier kan överföras till barnet under graviditeten i Sverige.

X-member
Posts: 13496
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Sat 1 Dec 2018 17:22

Här kommer nu även lite mer svensk information som jag ännu inte har postat i ämnet/inlägget nedan.

EU-Parlament on Lyme disease

viewtopic.php?f=7&t=6299

Ett klipp från inlägget/ämnet ovan:
The WHO recently reclassified Lyme in its International classification of diseases recognizing dementia...
Borrelia (2017)

https://www.netdoktor.se/infektion/fast ... /borrelia/

Ett klipp:
Neuroborrelia kan också visa sig som en hjärnhinneinflammation, meningit, med feber, huvudvärk och stelhet i nacken. I några få fall kan sjukdomen bli långvarig och långsamt förstöra nervsystemet med förlamning, nedsatt hörsel och en utveckling av demens som följd.
Man anser alltså också att borrelios, eller rättare sagt neuroborrelios kan orsaka demens i Sverige.

X-member
Posts: 13496
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Sat 1 Dec 2018 21:30

Nu skall jag även förklara varför jag tog upp det som jag hittills har tagit upp i detta ämne.

BOTA BORRELIA – Pressmeddelande om de kommande ICD11 koderna gällande Borrelia (bloggtext skriven 6 augusti 2018)

https://botaborrelia.wordpress.com/2018 ... -borrelia/

Två klipp:
För några dagar sedan nåddes vi av nyheten att man fastställt nya diagnoskoder! De nya ICD11 koderna omfattar nu även medfödd Borrelia, demens och demyelinisering av centrala nervsystemet orsakad av Borrelia.
Vi får se vad Sverige tar sig till. Man kan ju knappast sätta sig upp mot WHO och FN utan konsekvenser, men lobbyarbetet för att stoppa detta har säkerligen redan startat.
Nu har jag visserligen ännu inte postat någon svensk information om demyelinisering vid borrelios, men som ni kanske förstår utifrån tidigare svar i detta ämne så har jag mycket svårt att tro att man skulle sätta sig emot dessa nya diagnoskoder i Sverige!

Ps! Sjukdomen borrelia (skall dock egentligen benämnas borrelios) skrivs förövrigt med liten begynnelsebokstav i Sverige. Men det är ju inte alla svenskar som är så himla bra på svenska heller. Ds.

X-member
Posts: 13496
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Sat 1 Dec 2018 22:12

Nu har jag visserligen ännu inte hittat någon svensk information om att borrelios kan orsaka demyelinisering, men det var en sak som störde mig lite, och det var följande som är hämtat från bloggen i föregående svar i detta ämne:
...demyelinisering av centrala nervsystemet orsakad av Borrelia.
För det ligger nämligen till så att demyelinisering även kan drabba perifera nerver (dvs, nerver som finns utanför CNS).

Här kommer lite svensk information om detta:

Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati

https://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/cidp

Ett klipp:
Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy, CIDP) är en inflammatorisk sjukdom i de delar av nervsystemet som finns utanför hjärnan och ryggmärgen (perifera nerver).

X-member
Posts: 13496
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Sun 2 Dec 2018 5:12

Så där ja, nu har jag även hittat svensk information där man nämner demyelinisering vid borrelios.

Tick-Borne Infections in Humans

Aspects of immunopathogenesis, diagnosis and co-infections with Borrelia burgdorferi and Anaplasma phagocytophilum


Marika Nordberg, Linköping University, Sweden, 2012


https://www.diva-portal.org/smash/get/d ... TEXT01.pdf

Ett klipp:
In contrast, a number of neurological manifestations have been reported, including cranial nerve palsies, brachial plexopathy and demyelinating polyneuropathy (Dumler et al., 2007; Horowitz et al., 1996).

X-member
Posts: 13496
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Sun 2 Dec 2018 16:22

Restsymptom/skador som ytterligare antibiotika inte har någon effekt på är inte något “påhitt” från sjukvården!

Skjutna rådjur minskar inte fästingburna sjukdomar

https://svenska.yle.fi/artikel/2015/06/ ... -sjukdomar

Ett klipp (professor Dag Nyman):
Hur uppstår kroniska neurologiska besvär?

- Om vi har en allvarlig borreliainfektion i vår hjärna som hinner ge förändring i hjärnans cirkulation så att man kan få områden i hjärnan med syrebrist, då kan det uppstå en skada. Och den skadan kan inte försvinna.

Diagnosis and Treatment of Lyme borreliosis Guidelines
Deutsche Borreliose-Gesellschaft e. V.


(BCA, Dr Klemann mfl)

http://www.borreliose-gesellschaft.de/T ... elines.pdf

Ett klipp (detta gäller en sk "SPECT"-undersökning av hjärnan vid borrelios):
.....it can sometimes reveal considerable cerebral perfusion disturbance in Lyme borreliosis.
Förklaring av ordet “perfusion” hittas på länken nedan:

Perfusion

https://en.wikipedia.org/wiki/Perfusion

Så professor Dag Nyman har alltså fullständigt rätt.

Tillägg:

Men det finns en amerikansk "människorättsaktivist" som istället under rätt så lång tid har menat följande, vilket är ett klipp från en svensk blogg:
Användningen av PTLDS främjar brott mot mänskliga rättigheter utan denna patientgrupp; dessa är officiellt registrerade hos Förenta nationerna.
https://botaborrelia.wordpress.com/2018 ... tsgruppen/

Min egna kommentar: Det måste väl för bövelen (ursäkta) ingå i dom mänskliga rättigheterna att "få lov" att lida av restsymptom/skador som ytterligare antibiotika inte har någon effekt alls på också?

X-member
Posts: 13496
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Sun 2 Dec 2018 18:59

ICD:s nya diagnoskoder för borrelios.

Detta är hämtat från länken nedan:

What Lyme Disease Conditions Will You FIND or NOT FIND in Revised International Classification of Diseases or ICD11?

Jenna Luche-Thayer, juli 2018https://www.linkedin.com/pulse/what-lym ... he-thayer/
1C1G Lyme borreliosis
1C1G.0 Early cutaneous Lyme borreliosis
1C1G.1 Disseminated Lyme borreliosis
1C1G.10 Lyme Neuroborreliosis
1C1G.11 Lyme Carditis
1C1G.12 Ophthalmic Lyme borreliosis
1C1G.13 Lyme arthritis
1C1G.14 Late cutaneous Lyme borreliosis
1C1G.1Y Other specified disseminated Lyme borreliosis
1C1G.1Z Disseminated Lyme borreliosis, unspecified
1C1G.2 Congenital Lyme borreliosis
1C1GY Other specified Lyme borreliosis
6D85.Y Dementia due to other specified diseases classified elsewhere - Dementia due to Lyme Disease
9C20.1 Infectious panuveitis - Infectious panuveitis in Lyme disease
9B66.1 Infectious intermediate Chorioditis - Infectious intermediate uveitis in Lyme disease
8A45.0Y Other Specified white matter disorders due to infections. - Central Nervous System demyelination due to Lyme borreliosis

Tilläggskoder (jag tror inte att detta är alla, men det är ett antal exempel):

XT9C Cause of late effect (min egna kommentar: används vad jag förstår för restsymptom/skador, dvs PTLDS)
1D00.0 Bacterial encephalitis
1D01.0 Bacterial meningitis
1D01.0Y Other specified bacterial meningitis
1D01.0Z Bacterial meningitis, unspecified
1D02.0 Bacterial myelitis
BC42.1 Infectious myocarditis
8B88.0 Bell palsy
9A10.0 Infections of the lacrimal gland
9C20.2 Purulent endophthalmitis
Ps! Dom nya koderna kommer enligt uppgift från personen som har skrivit detta att börja gälla först 2019 (vilket nog kan dröja längre i vissa länder). Och om det nu skulle vara några felaktigheter så får ni nog kontakta den amerikanska kvinnan. Det är dock jag själv som har letat upp siffer/bokstavskoden för "Cause of late effect" samt lagt till denna tilläggskod i listan. Ds.

Post Reply