Information for people from Sweden

For everything that is related to Lyme and/or Lymeland, but doesn't fit in the other forums. Speak your mind, connect, ask help, etc.
X-member
Posts: 7670
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Mon 3 Dec 2018 14:45

Svenska EU-parlamentariker ger sig in i ”borrelia-kriget” (Mats Reimer)

https://www.dagensmedicin.se/blogg/mats ... ia-kriget/

Två klipp:
Som nyligen rapporterats i Dagens Nyheter antog Europaparlamentet i november en resolution om borreliainfektion, en resolution som inte alls välkomnas av infektionsläkarna. De flesta parlamentarikerna förstod knappast hur tveksamma flera av resolutionens punkter är, eller att texten sannolikt kommit till efter lobbyarbete från de aktivister som tror på ”kronisk borrelia”.
EU-parlamentet litar mer på blodmikroskopi än på ”Elisa-testet som bara upptäcker en infektion åt gången”. Den meningen är svårbegriplig om man inte vet att i ”kronisk-borrelia”-kretsar tror man att det är mer regel än undantag att fästingen fört med sig många fler farliga patogener än bara borrelia. I själva verket är det mycket ovanligt att patienter samtidigt drabbas av två fästingburna infektioner.
Min egna kommentar: Det sista klippet jag gav er ovan, dvs den kritiken förväntade jag mig faktiskt från barnläkaren och det är ju dessutom helt sant det han skriver.

X-member
Posts: 7670
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Mon 3 Dec 2018 14:56

Tillägg till svaret ovan.

Detta är vad barnläkaren Mats Reimer menar när han skriver "kronisk borrelia" med citationstecken, ett klipp från länken nedan:
Om terminiologin: med ”kronisk borrelia” inom citationstecken avses pseudoborrelios, en felaktig diagnos där patienten inte alls har någon aktiv pågående borreliainfektion. En riktig borreliainfektion kan förstås om den inte behandlas ibland gå vidare till en långdragen infektion i hud, led eller någon gång nervsystemet. Sådan äkta kronisk borreliainfektion är sällsynt eftersom borrelia ofta självläker och annars lätt behandlas med ett lämpligt antibiotikum i några veckor.
https://www.dagensmedicin.se/blogg/mats ... k-domstol/

En engelsk översättning av ovanstående kan hittas i inlägget/svaret nedan här i forumet:

viewtopic.php?f=11&t=5294&start=30#p44394
About the terminology: with "chronic borreliosis" written with quotation marks stands for pseudo borreliosis, an incorrect diagnosis where the patient not at all have an active ongoing borrelia infection. A true borreliosis can of course if not treated sometimes move on to a protracted infection of the skin, joint or sometimes the nervous system. Such genuine chronic borrelia infection is rare because borreliosis often self-heal and otherwise easily are treated with an appropriate antibiotic for a few weeks.
Detta, dvs vad begreppet kronisk borrelios står för enligt "skolmedicinen", är alltså exakt det samma som jag försökte informera om i ämnet nedan:

EU-Parlament on Lyme disease

viewtopic.php?f=7&t=6299

Dock trodde ju den person som hade startat det inlägget/ämnet istället att jag inte förstod engelska tillräckligt bra. Suck!

X-member
Posts: 7670
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Fri 7 Dec 2018 2:47

Ledsen, blev nödgad att radera två svar i detta ämne då en bloggande patientföreträdare i efterhand hade korrigerat sin tidigare felaktiga information.

X-member
Posts: 7670
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Fri 7 Dec 2018 4:28

Vad var det egentligen som den bloggande barnläkaren på Dagens Medicin (Mats Reimer) kritiserade gällande EU-resolutionen?

(Se länk till denna bloggtext i ett tidigare svar i detta ämne.)

1: Barnläkaren tog upp att EU-resolutionen nog var skriven av personer som inte är tillräckligt medicinskt insatta.

Detta håller jag med barnläkaren om.

2: Barnläkaren ansåg att det inte är så stor skillnad mellan olika länder gällande hur borrelios skall diagnosticeras och behandlas.

Detta håller jag också med barnläkaren om, men det finns förstås något/några undantag.

3: Barnläkaren sade att så gott som ingen av "LLMD-läkarna" har infektionsläkarutbildning.

Det tror jag faktiskt att barnläkaren har rätt i.

4: Barnläkaren kritiserade också att man hade nämnt "aktuella forskningsrön" i EU-resolutionen och att dom menade att alla "föråldrade" borreliariktlinjer därmed borde ändras.

I det fallet så håller jag också med barnläkaren för dom som hade skrivit detta hade nog ingen aning om att det ännu inte finns några studier som visar att en längre behandling behövs i något stadium. Utan det finns ju egentligen bara nya forskningsrön gällande möjliga orsaker till att vissa personer med kvarstående symptom efter behandling behöver ha en längre/bättre/annan behandling.

Nu tog jag dock inte upp den “fint” som barnläkaren försökte med, dvs att man även hade menat att det är mer regel än undantag att borreliadrabbade har ytterligare infektioner i denna resolution, för det har dom nämligen inte påstått någonstans i resolutionen även om en av punkterna möjligen skulle kunna tolkas på det sättet.

Men också där har barnläkaren givetvis rätt, dvs att detta är något som patientföreträdare ofta hävdar, vilket man ju även har kunnat se i två kommentarer (varav en togs bort) i barnläkarens senaste bloggar som handlar om borrelios.

Men jag håller inte med med barnläkaren om att seronegativ spridd och sen borrelios inte finns!

X-member
Posts: 7670
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Fri 7 Dec 2018 5:06

Jag skrev följande i föregående svar (jag har markerat det jag vill ta upp i detta svar med blått):
Nu tog jag dock inte upp den “fint” som barnläkaren försökte med, dvs att man även hade menat att det är mer regel än undantag att borreliadrabbade har ytterligare infektioner i denna resolution, för det har dom nämligen inte påstått någonstans i resolutionen även om en av punkterna möjligen skulle kunna tolkas på det sättet.

Men också där har barnläkaren givetvis rätt, dvs att detta är något som patientföreträdare ofta hävdar, vilket man ju även har kunnat se i två kommentarer (varav en togs bort) i barnläkarens senaste bloggar som handlar om borrelios.
Här kommer nu ett klipp från den ena kommentaren (som sedan togs bort):
I den moderna världen där jorden är rund så pratar man inte längre om borrelia i singular längre, det heter borrelia och saminfektioner.
Personen menar alltså att alla med borrelios har en eller flera ytterligare infektioner.

Och här kommer den andra kommentaren (och personen menar alltså att ELISA-testerna skall tas bort helt och hållet):
Kanske borde svensk sjukvård göra samma sak med ELISA-testerna av borrelia. De är ju inte heller speciellt vetenskapliga eller träffsäkra, och kontrollerar bara 3 av alla typ 30 fästingsmittor som finns bara i Sverige. Och så invaggar de bara den redan på förhand övertygade läkaren att pat. är inbillat sjuk.
https://www.dagensmedicin.se/blogg/mats ... hemtester/

Så detta förekommer alltså även bland patientföreträdare i Sverige.

X-member
Posts: 7670
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Fri 7 Dec 2018 6:14

Denna information hittas nog även i ämnet "Information for people from Scandinavia", men det ämnet har nu så himla många svar att man har mycket svårt att hitta informationen.

I Sverige erkänner man...

1: ...att seronegativ borrelios finns även efter 8 veckors sjukdom. Källa (bland annat): Sahlgrenska sjukhusets labb.

2: ...att behandlingssvikt och återfall förekommer och att detta skall behandlas med antibiotika. Källor (bland annat): CVI och den svenska behandlingsrekommendationen.

3: ...att fästingar även bär på andra smittor och att dubbelinfektioner förekommer samt att detta diagnosticeras och behandlas i Sverige. Källa (bland annat): CVI

4: ...att immunbrist förekommer.

5: ...att det är tillåtet att ge en längre/bättre/annan behandling när det behövs. Källa (bland annat): CVI

6: ...att kronisk borrelios finns, detta då kronisk borrelios ju är synonymt med sen/långvarig borrelios (dvs, stadium 3) i Sverige! Källor (bland annat): Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten.

7: ...att det vetenskapliga underlaget som svensk rekommenderad behandling för sen (dvs, kronisk) borrelios är baserat på är dåligt. Källa (bland annat): Den svenska behandlingsrekommendationen.

8: ...att latent borrelia förekommer.

9: ...att medfödd borrelios finns. Källa:

https://www.medscinet.se/infpreg/health ... px?topic=2

Enbart pålitliga svenska källor, som tex svenska läkare, svenska forskare, svenska labb, CVI (Centrum för vektorburna infektioner i Uppsala), Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten, har använts i ovanstående sammanfattning.

Tyvärr saknas det fortfarande kunniga och insatta svenska specialister som kan ta hand om svårdiagnosticerade och/eller svårbehandlade borreliafall. Så det problemet är ju ännu inte löst.

X-member
Posts: 7670
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Sat 8 Dec 2018 18:03

VoF håller med den bloggande barnläkaren om att kronisk borrelios finns och skall antibiotikabehandlas!

Jag skickade tidigare i år (bland annat) följande uttalande av barnläkaren via mail till en representant från VoF (Vetenskap och Folkbildning) och det är samma fetmarkering (vilket dock här istället är markerat med blått) nedan som jag använde i mailet:
(Om terminiologin: med ”kronisk borrelia” inom citationstecken avses pseudoborrelios, en felaktig diagnos där patienten inte alls har någon aktiv pågående borreliainfektion. En riktig borreliainfektion kan förstås om den inte behandlas ibland gå vidare till en långdragen infektion i hud, led eller någon gång nervsystemet. Sådan äkta kronisk borreliainfektion är sällsynt eftersom borrelia ofta självläker och annars lätt behandlas med ett lämpligt antibiotikum i några veckor.)
https://www.dagensmedicin.se/blogg/mats ... k-domstol/

Personen från VoF svarade (bland annat) följande:
jag utgår från att Mats Reimer vet vad han talar om
Jag postade detta här i detta ämne på grund av att det finns ett antal svenska patientföreträdare som helt lögnaktigt sprider ut att barnläkaren förnekar kronisk borrelios och att VoF skulle hålla med om detta, vilket VoF alltså inte gör, utan VoF håller alltså istället med barnläkaren.

X-member
Posts: 7670
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Sat 8 Dec 2018 23:25

Tillägg till föregående svar i detta ämne.

I den svenska lekmanna-blogg som jag har postat i ämnet/svaret nedan här i forumet...

A Swedish blogger

viewtopic.php?f=11&t=5294&start=40#p45265

...så kan man hitta nedanstående bloggtext:

Borrelia i Reimerland

Börje Peratt

https://borjeperattexplorer.wordpress.c ... eimerland/

Där skriver man (bland annat) följande, ett klipp:
Det pågår också en hätsk debatt kring sjukdomens olika uttryck och om det finns en kronisk borrelia.
Min egna kommentar: Om denna person bara hade "bemödat sig" att läsa den svenska behandlingsrekommendationen för borrelios från Läkemedelsverket så hade han kunnat läsa att begreppet kronisk borrelios är synonymt med sen borrelios (stadium 3) i Sverige och att detta givetvis antibiotikabehandlas i Sverige.

Ett klipp till:
Barnspsykiatriker Mats Reimer och Vetenskap och Folkbildning, där Reimer är sagesman, hävdar att ”kronisk borrelia” är ett påfund. Reimer och hans följare (Vofassocierade) håller en högljudd polemik och har hitintills kunnat påverka myndigheter och även sjukvård. Konsekvensen av Voffarnas kränkningar och initialt nedlåtande kommentarer om de som drabbats av borrelia har lett till en låg debattnivå från båda håll. Föreningen Vetenskap och Folkbildning kännetecknas av personförföljelser, kränkningar och pseudoskepticism.
Min egna kommentar gällande klippet ovan: Att detta är ren och skär lögn kan ni se i föregående svar i detta ämne.

Ytterligare ett klipp:
Att Smittskyddsinstitutet fått uppdrag av regeringen att undersöka kompetensen om Borrelia i Sverige är som att be tjuven undersöka sig själv. Sannolikheten för att det ska komma något konstruktivt ur detta är inte heller stor.
Min egna kommentar: SMI (numera Folkhälsomyndigheten) klargjorde faktisk på Socialstyrelsens uppdrag (vilket publicerades bara någon månad efter att denna bloggtext skrevs) att det fortfarande är den definition av kronisk borrelios som Mats Reimer använder som gäller i Sverige, dvs i betydelsen sen borrelios (stadium 3).

X-member
Posts: 7670
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Sun 9 Dec 2018 0:04

Detta hör ihop med några tidigare svar i detta ämne.

Har en hälsning till alla dom patientföreträdare (och andra) som har skitit fullständigt i alla mina kommentarer genom åren i barnläkaren Mats Reimers blogg på Dagens Medicin där jag har informerat om vad begreppet kronisk borrelios står för i Sverige, dvs att detta är synonymt med en sen (dvs, långvarig) borrelios.

Min hälsning är följande:

Det är förbanne mig (ursäkta) inte barnläkaren som jag har informerat, för han vet nämligen vad begreppet kronisk borrelios (skrivet utan citationstecken) står för!

Och om någon urbota dum reporter (det finns faktiskt en sådan på DN) har glömt att sätta dit citationstecknen på "kronisk borrelia" när denne har intervjuat eller citerat barnläkaren, betyder ta mig tusan inte att barnläkaren förnekar sen (dvs, kronisk) borrelios.

Men en CVI-läkare och en TV-läkare (Dr Sol) har däremot visat att dom skiter fullständigt i vilken definition av kronisk borrelios som gäller i Sverige. Så dom kan ni alltid upplysa (gärna irriterande många ggr) om att man faktiskt anser att kronisk borrelios finns i Sverige!

X-member
Posts: 7670
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Sun 9 Dec 2018 14:33

Nu är det säkert någon som tror att jag försvarar barnläkaren Mats Reimer, men det är inte alls vad jag sysslar med utan jag försvarar istället alla europeiska "LLMD:s" som använder exakt samma definition av kronisk borrelios som gäller i Sverige.

Jag har tom försökt att informera en amerikansk "människorättsaktivist" om detta (och jag hade då även länkat amerikanskan till nedanstående ämne här i forumet från facebook) detta så att amerikanskan inte gör bort sig om hon nu skulle hålla något föredrag i Europa, men detta gillade tydligen inte en medlem här i forumet alls för personen kallade nämligen mina svar för "stupid comments" vilket ni kan se i ämnet nedan:

Corruption and Human Rights Violations Against Lyme Doctors, Scientists and Parents Now on United Nations Record

viewtopic.php?f=6&t=6291

Fast det kan ju iofs istället ha varit mitt försvar av Dr Horowitz (och några patientföreträdare) som personen inte gillade.

Post Reply