Information for people from Sweden

For everything that is related to Lyme and/or Lymeland, but doesn't fit in the other forums. Speak your mind, connect, ask help, etc.
X-member
Posts: 9085
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Sat 29 Jun 2019 15:39

Borrelia- och TBE-föreningen rekommenderar tydligen numera information på facebook (vilket är offentligt och läsbart av alla) som bevisligen är skriven av någon eller några okunniga lekmän.

Läs mer om detta i (bland annat) ämnet/svaret nedan här i forumet:

Information for people from Scandinavia

https://www.lymeneteurope.org/forum/vie ... 859#p45859

X-member
Posts: 9085
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Mon 1 Jul 2019 14:42

RAPPORT

Babesia-infektion kan vara vanligare i Sverige än vi tidigare trott

Parasiten kan spridas via fästingar och blodtransfusion


Läkartidningen 2019-06-28

https://www.lakartidningen.se/Klinik-oc ... are-trott/

Ett klipp:
Symtomatologin är varierande och av allmän karaktär med periodisk feber, frossa, svettningar, myalgi och huvudvärk [24]. I mer allvarliga fall har njursvikt, hemolytisk anemi, ARDS (akut respiratoriskt stressyndrom; chocklunga), DIC (disseminerad intravasal koagulation) eller till och med HLH (hemofagocyterande lymfohistiocytos) setts [4, 5, 24]. Immun­suppression, rubbad mjältfunktion och immunmodulerande medi­cinering nämns ofta som tydliga riskfaktorer för en mer allvarlig sjukdom [24].

Risk för saminfektion med Borrelia burgdorferi och Babesia finns, och eftersom symtomatologin är överlappande kan det i vissa fall vara svårt att veta vilken av infektionerna som påverkar patienten mest [26].

X-member
Posts: 9085
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Mon 1 Jul 2019 19:45

På länken i föregående svar i detta ämne så länkas man till nedanstående:

FÖRFATTARINTERVJUN

5 frågor till Kristina Persson

Kristina Persson, överläkare och lektor, institutionen för laboratoriemedicin, Lunds universitet, presenterar tillsammans med kollegor en rapport om babe­sios, en sjukdom som sprids via fästingar och blodtransfusion.


http://www.lakartidningen.se/Klinik-och ... a-Persson/

Två klipp (mer att läsa på länken):
När bör man misstänka babesios?

Hos patienter med feber och influensaliknande symtom (i vissa fall även mörk urin) efter fästingbett eller efter blodtransfusion.
Finns effektiv behandling, och hur är prognosen?

Det finns behandling, men det kan ta lång tid att bli av med parasiterna. Prognosen är mycket god om man är frisk i övrigt, då läker infektionen ofta av sig själv. Om man däremot är immunsupprimerad eller saknar mjälte är risken för allvarlig, potentiellt dödlig sjukdom stor.

X-member
Posts: 9085
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Wed 3 Jul 2019 12:00

Läkarens varning: Du kan ha borrelia utan att veta om det

Publicerad 1 jul 2019

https://www.expressen.se/premium/halsa/ ... ta-om-det/

Artikeln kräver inloggning men jag kan läsa följande:
Man kan mycket väl bära på antikroppar mot borrelia utan att veta om det.

Bara ungefär hälften av de som smittas får symtom. Idag finns det inget vaccin mot bakterierna.

– Vi har sett vid screening av blodgivare i södra Sverige att mellan 10 och 20 procent har antikroppar mot borrelia men många vet inte om det och har aldrig varit sjuka, säger Anna J. Henningsson är överläkare, specialiserad inom infektionsmedicin och klinisk mikrobiologi.

X-member
Posts: 9085
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Thu 4 Jul 2019 21:00

Jag har postat ett litet utdrag från IDSA:s "draft-riktlinjer" i ämnet/svaret nedan här i forumet:

Information for people from Scandinavia

https://www.lymeneteurope.org/forum/vie ... 740#p45886

Där jag skriver följande:
Så i fortsättningen så kommer jag överhuvudtaget inte att tro på någon person som påstår att IDSA förnekar kronisk borrelios, för IDSA förnekar alltså varken kronisk borrelios i betydelsen långvarig borrelios (stadium 3) och heller inte "chronic Lyme" i betydelsen behandlingsvikt och IDSA förnekar dessutom heller inte "chronic Lyme" i betydelsen kroniska restsymptom (PTLDS).
Och anledningen till att jag även postar detta här i detta ämne, är att det har framkommit att det fortfarande finns svenskar som tror att man använder någon amerikansk variant av "chronic Lyme" i Sverige (läs här: https://www.lymeneteurope.org/forum/vie ... 720#p45866 ).

X-member
Posts: 9085
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Sat 6 Jul 2019 15:14

Detta har en koppling till föregående svar i detta ämne.

Cryptolepis sanguinolenta var bäst i test mot persisterande borrelia (blogg)

6 JULI, 2019
MATS LINDSTRÖM


https://kronisksjukdom.wordpress.com/20 ... -borrelia/

Mats Lindström är ordförande i patientföreningen FSI (Föreningen för svårdiagnosticerade infektionssjukdomar) och han/hans förening har tidigare (upprepade ggr dessutom!) fått kritik för spridning av felaktiga fakta.

Ett klipp:
Kronisk borrelia är ofta kontroversiellt att diskutera med sjukvården.
Min egna kommentar: Det beror faktiskt på vilken definition av kronisk borrelios som man använder. Den definition av kronisk borrelios som gäller i Sverige enligt Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten mfl, dvs i betydelsen sen borrelios (stadium 3) är inte kontroversiell överhuvudtaget!

Tillägg:

Jag har nu postat en lite tydligare förklaring till varför jag tror att ledaren för patientföreningen FSI ännu inte känner till den ursprungliga definitionen av kronisk borrelios, dvs i betydelsen sen borrelios (stadium 3) i ämnet nedan här i forumet:

https://www.lymeneteurope.org/forum/vie ... 750#p45904

X-member
Posts: 9085
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Sun 7 Jul 2019 1:01

Nu blir man varnad för fästingar i Visby

https://sverigesradio.se/sida/artikel.a ... el=7258224

Man hittar en liten radio-snutt på länken ovan där Janna Strandli, som är ordförande i Borrelia- och TBE-föreningen uttalar sig.

Men jag vill gärna ge er ett litet klipp från texten på länken ovan också:
Ungefär hälften av alla fästingar bär på någon smitta.
Vad jag själv (och professor Björn Olsen på CVI) säger om detta kan hittas i ämnet/inlägget nedan här i forumet:

Information for people from Scandinavia

https://www.lymeneteurope.org/forum/vie ... 750#p45903

Ett klipp (jag själv skriver):
Mig veterligen så bär varenda förbannade (ursäkta) fästing på någon sorts smitta, precis som vi människor gör.
Tillägg:

Det är nog bäst att jag förklarar lite tydligare vad det är som jag (och professorn) menar. Jo, det ligger till så att även om 100% av fästingarna bär på någon smitta, så betyder inte detta att alla som utsätts för smittan (eller smittorna) blir sjuka, för vi har faktiskt även ett immunförsvar.

X-member
Posts: 9085
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Tue 9 Jul 2019 17:04

Så skyddar du ditt barn mot sommarens olika plågor

Stucken av en geting? Fått ett fästingbett ? Blivit bränd i solen? Så gör du när ditt barn drabbas


https://www.aftonbladet.se/family/a/9vx ... ika-plagor

Ett klipp (och det är jag själv som har blåmarkerat):
Barn och fästingar

– Ta bort fästingen med en pincett eller speciell fästingutdragare. Dra den då rakt ut, håll inte på och vrid på den, gnida in med fett eller annat.

Sedan finns det två olika saker man kan drabbas av, som många blandar ihop:

– Det ena är borrelia. Borrelia finns lite överallt bland fästingar, även om inte alla bär på det. Men bildas en ringformad rodnad efter två–tre veckor där fästingen suttit, kan det vara ett tecken på borrelia.

Föräldrar bör därför vara observanta. Mot borrelia finns inget vaccin, utan behandlas med antibiotika.

– Det andra är TBE (fästingburen hjärninflammation, red anm): Här är det ungefär det motsatta. Det finns vaccin, däremot hjälper inte antibiotika.

Barn från ett år kan vaccineras, även om det inte är vanligt att små barn drabbas, det är oftast unga vuxna och uppåt.

– Ska familjen vistas i områden som har många fästingar med TBE, som på östkusten, kring Roslagen till exempel, tycker jag absolut att man ska vaccinera barnen och sig själv.
Min egna kommentar: Jag räknar med att denna artikel kommer att få mycket kritik från patientföreträdare, både för att dom verkar påstå att det bara finns två fästingburna sjukdomar, men även då dom inte nämner några andra symptom (än EM-utslag, alltså) som kan vara tecken på borrelios.

X-member
Posts: 9085
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Thu 11 Jul 2019 18:56

Det är inte sant att svenska experter använder ELISA-test för att avgöra om det rör sig om behandlingsvikt eller inte när det gäller borrelios, vilket ledaren för patientföreningen FSI verkar försöka lura folk att tro (bland annat) i sin senaste bloggtext.

Läs mer om detta i ämnet/inlägget nedan här i forumet:

Information for people from Scandinavia

https://www.lymeneteurope.org/forum/vie ... 780#p45945

X-member
Posts: 9085
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Fri 12 Jul 2019 0:37

Tillägg till föregående svar i detta ämne.

Läkemedelsbehandling av borreliainfektion – ny rekommendation

https://lakemedelsverket.se/upload/hals ... A4rken.pdf

Ett klipp (det är jag själv som har blåmarkerat):
Serologisk provtagning avseende borrelios är inte indicerad vid:

[...]

• Behandlingskontroll: Antikroppsnivåerna kan kvarstå flera år efter utläkt infektion.
Så, detta informerar man alltså även om i Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation för borrelios!!

Post Reply