Information for people from Sweden

For everything that is related to Lyme and/or Lymeland, but doesn't fit in the other forums. Speak your mind, connect, ask help, etc.
X-member
Posts: 10737
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Sun 9 Dec 2018 17:07

Vilka läkare är det som huvudsakligen diagnosticerar och behandlar kronisk (dvs, sen) borrelios i Sverige?

Svar: Det är allmänläkare.

Kronisk (dvs, sen) neuroborrelios eller andra svårare yttringar som tex kardit är nämligen rätt så ovanliga i Sverige.

Påpekar detta då det är väldigt många som tror att dom istället skall remitteras till infektionsläkare, vilket alltså inte alltid är fallet.

X-member
Posts: 10737
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Sun 9 Dec 2018 17:10

Hur vanligt är seronegativ borrelios hos personer som borde ha hunnit utveckla antikroppar?

Svar: Det beror väldigt mycket på vilket borreliatest som används. Nyare ELISA-tester (som ju används i Sverige) missar uppemot 15 % av fallen enligt tyska ILADS-utbildade läkares info i Folkhälsomyndighetens rapport (nedan).

http://www.folkhalsomyndigheten.se/page ... 101-28.pdf

X-member
Posts: 10737
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Sun 9 Dec 2018 17:16

Incidens borrelios södra Sverige jämfört med 4 norska län (enbart EM).

Sverige (klipp från länken nedan):
The highest reported incidences for LB were reported in southern Sweden with 464/100 000 and the lowest in Italy of 0.001/100 000.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26966194


Norge (klipp från länken nedan):
Knut Eirik Eliassen described a study investigating the incidence of tick bites and EM in 4 Norwegian counties. They reported an average incidence of EM of 449/100,000 inhabitants – much higher than they had expected.

http://www.lymediseaseaction.org.uk/lat ... onference/

X-member
Posts: 10737
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Sun 9 Dec 2018 17:22

Anna J Henningsson, ScandTick Innovation

Anna J Henningsson
Överläkare och medisinsk doctor (Phd)


http://scandtick.com/anna_j_henningsson/

Två klipp:
Min forskning handlar om immunförsvaret vid borreliainfektioner samt utvärdering och förbättring av diagnostikmetoder för fästingburna infektioner.
Det är många människor som drabbas av dessa infektioner och en del får besvärliga och långvariga symtom. Samtidigt upplever jag att det finns mycket missuppfattningar och en utbredd överskattning av riskerna för att man ska bli sjuk av fästingbett. Det känns angeläget att belysa och studera de faktiska förhållandena på ett strukturerat sätt. Sedan finns det också ett fascinerande och komplext samspel mellan mikroorganismerna och människans immunförsvar, men också mellan människans sjukdom och faktorer i miljön såsom fästingar, värddjur och klimat.

X-member
Posts: 10737
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Sun 9 Dec 2018 17:25

Hur lång behandling och vilken behandling som behövs i varje enskilt fall är mycket individuellt.

Det händer att folk frågar mig vilken behandling som jag har fått, men jag lider ju även av primär immunbrist och har dessutom varit sjuk mycket länge innan jag ens fick någon behandling vilket har inneburit att jag (sannolikt) har behövt en längre behandling än vad andra personer behöver ha.
Och alla med en mer svårbehandlad borrelios har ju inte exakt samma “komplicerande faktorer”, vilket alltså (förutom immunbrist) även tex kan vara ytterligare infektioner.

Det är givetvis även individuellt vilka skador som borreliainfektionen har orsakat, dvs om man kan bli fullständigt frisk eller om man kommer att ha några kvarstående symptom efter att man är färdigbehandlad samt även om dessa kvarstående symptom behöver behandlas på något sätt.
Det finns dessutom även personer som har ställt diagnosen själva och som egenbehandlar sig. Och i dessa fall så kan man definitivt inte använda behandlingsupplägget på något sätt, för i dessa fall så kan det ju istället handla om vilken annan borrelialiknande sjukdom som helst.

Man kan alltså inte använda någon annan persons behandlingsupplägg och tro att man själv måste ha samma behandling.

X-member
Posts: 10737
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Sun 9 Dec 2018 17:27

Testar man för bartonella och babesia i Sverige?

Svar: Ja, om misstanke föreligger för att det kan röra sig om någon av dessa sjukdomar.

Man testar dock inte detta på varenda person som är oförklarat sjuk.

X-member
Posts: 10737
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Sun 9 Dec 2018 17:28

Varför kan det vara svårt att få rätt diagnos när man har varit sjuk länge?

Jo, det är nog oftast så, att då har man redan fått någon annan diagnos, och sedan kanske läkare inte vill “ifrågasätta” denna diagnos, som ju kan vara ställd av någon annan läkare.

Men, det är egentligen lite korkat, för vilken annan diagnos är det som innebär att man inte även kan drabbas av (eller redan lida av) borrelios?

X-member
Posts: 10737
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Tue 25 Dec 2018 23:33

Det finns ganska så bra borreliatester i Sverige, så det finns ingen anledning för dom allra flesta som misstänker att dom lider av borrelios att istället skicka prover utomlands och sedan även resa dit för att få en borreliadiagnos, vilket faktiskt kan innebära att man inte ens får borreliadiagnosen godkänd i Sverige.

Obs! Svenska tester kan dock givetvis även visa "falskt negativt" men det kan faktiskt även tex tickplex-testet göra.

Man vänder sig alltså lämpligen allra först till en svensk läkare och sedan (om borreliamisstanken kvarstår) kan man vända sig till någon utländsk läkare/något utländskt labb istället.

Och tro för sjutton (ursäkta) inte på allt ni läser i lekmäns bloggar (och liknande) som tex att svenska läkare skulle avfärda ett positivt borreliatest som en genomgången (självläkt) borrelios bara för att ni har varit sjuka i mer än 6 månader. Det är nämligen tusentals svenskar varje år som har en sen borrelios vid diagnos av svenska läkare!

X-member
Posts: 10737
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Wed 26 Dec 2018 16:00

Svenska borreliaexperter har faktiskt själva gett ytterligare antibiotikabehandling till vissa av sina patienter!

Successful oral doxycycline treatment of Lyme disease-associated facial palsy and meningitis. (1999)
Dotevall L1, Hagberg L.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10194080

Ett klipp:
...two patients were retreated with antibiotics.
Follow-up of patients treated with oral doxycycline for Lyme neuroborreliosis. (2001)
Karkkonen K1, Stiernstedt SH, Karlsson M.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11345216

Ett klipp:
Six patients were retreated because of new or persistent symptoms....

X-member
Posts: 10737
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Wed 26 Dec 2018 17:30

ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics (December 2018)

https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/ht ... /472249438

Ett klipp (jag gjorde en sökning på tilläggskoden "late effect"):
Pattern, Activity, or Clinical Status

XT3B Asymptomatic

XT1T Subclinical

XT98 Active

XT7X Episodic

XT5G Intermittent

XT6Z Persistent

XT4M Prodromal

XT44 Recurrent

XT4D Relapse

XT9C Cause of late effect
Min egna kommentar: Så det verkar faktiskt som att man kan skriva (med hjälp av en tilläggskod) att en borreliainfektion kvarstår efter behandling, dvs persisterar. Och även om det rör sig om återfall, restsymptom osv.

Post Reply