Information for people from Norway

For everything that is related to Lyme and/or Lymeland, but doesn't fit in the other forums. Speak your mind, connect, ask help, etc.
Post Reply
X-member
Posts: 13406
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Information for people from Norway

Post by X-member » Mon 10 Dec 2018 16:26

I write in Swedish in this thread.

Specialfall skall hänvisas till insatt specialist. (Norge)

Norsk legemiddelhåndbok

http://legemiddelhandboka.no/Terapi/683

Två klipp (men denna information kan ha ändrats i efterhand, för dessa klipp är hämtade vid ett tidigare tillfälle):
Behandling Det er i dag ingen absolutt enighet om valg av midler, dosering og behandlingsvarighet. Dette skyldes blant annet mangel på studier av høy kvalitet. Det er en viss erkjennelse av risiko for behandlingssvikt.
Kombinasjoner av antimikrobielle midler og svært lang behandlingsvarighet er kontroversielt og ikke dokumentert. Hos pasienter med sannsynlig behandlingssvikt har ny behandling med annet antibiotikum av og til gitt resultater klinisk. Det anbefales å henvise til behandlingssteder med betydelig erfaring ved spesielle problemer.

X-member
Posts: 13406
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Norway

Post by X-member » Mon 10 Dec 2018 16:34

Professor Per Bjark (mfl), Norge informerar om olika borreliatester och om sk “falskt positiva” borreliatest, mm.

Lyme borreliose – en infeksjon med mange ansikter

Av Per Bjark, Thor-Henrik Henriksen og Tore Stenstad. Infeksjonsseksjonen, Klinikk Medisin, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg

https://indremedisineren.no/2011/06/lym ... -ansikter/

Ett klipp:
Serologi. Våre serologiske metoder er meget forbedret i senere år. Basis er ELISA-tester; der er flere leverandører og forskjellig pris og ytelse for de forskjellige reagenser. Det er viktig å bruke reagenser som er tilpasset de genospecies som forekommer i aktuelle områder/land. De beste ELISA-tester må i dag sies å ha meget god sensitivitet og spesifisitet. Det er ikke lenger riktig å karakterisere serologien som dårlig, men det kan være vanskelig å skille mellom tidligere gjennomgått smitte og aktuell sykdom. Gode ”aktivitetsmarkører” mangler i daglig klinikk.

Det er viktig å være oppmerksom på at solitær IgM-positivitet kan holde seg lenge, i hvert fall et par år, ved Lyme borreliose. Siden kryssreaksjoner i IgM-serologi er et vanlig fenomen, er western blot/immunblot-undersøkelse ofte berettiget for å skaffe en avklaring. I spesielle kliniske tilfeller hvor mistanken er sterk til tross for negativ basisserologi, kan western blot være indisert.

Dyrkning av B.burgdorferi er ikke rutinemetode noe sted. Agenspåvisning v/PCR er mulig på hudbiopsier (men er her sjelden indisert!), samt synovia. Spinalvæskeundersøkelser gir skuffende lite i PCR (kanskje 10-20% positive ved nevroborrelioser) (2).

X-member
Posts: 13406
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Norway

Post by X-member » Mon 10 Dec 2018 16:38

Öystein Brorson/Per Bjarks norska projekt.

Detta är (mig veterligen) inte publicerat offentligt men jag känner ändå till resultatet av detta norska borreliaprojekt som pågick 2007-2008 (tror jag).

Man gav då personer som inte hade blivit friska eller som inte haft någon effekt alls av tidigare standardbehandling (enligt vanliga riktlinjer alltså) en längre/bättre kombinationsbehandling med tex doxycyklin i kombination med flagyl (även andra kombinationer användes).

Ca 65% av patienterna hade effekt av denna längre/bättre behandling.

Man gav (om jag är rätt informerad) 3 månaders behandling men någon/några enstaka patienter fick en längre behandling.

X-member
Posts: 13406
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Norway

Post by X-member » Mon 10 Dec 2018 16:39

Tyska ILADS-utbildade läkares riktlinjer från 2008 översatta till norska, som innehåller en bra symptomlista.

Diagnostikk og behandling av Lyme-Borreliose
Deutsche Borreliose-Gesellschaft e. V.


http://www.lyme.no/dokumenter/Diagnosti ... ndling.pdf

X-member
Posts: 13406
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Norway

Post by X-member » Mon 10 Dec 2018 19:49

I Norge är dom mycket klokare (jämfört med en del andra länder alltså), för dom skriver nämligen istället följande i information gällande sen borrelios:

Ett klipp:
Ingen prøver, uansett sykdom, har 100% sensitivitet og spesifisitet, men man tilstreber ofte verdier over 90%.
http://nevro.legehandboka.no/handboken/ ... formasjon/

Min egna kommentar: Jag minns faktiskt en gång när jag talade med någon person i sjukvården gällande testers pålitlighet och jag trodde då att HIV-testerna var 100%-iga. Det är dom inte, fick jag till svar.

X-member
Posts: 13406
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Norway

Post by X-member » Mon 10 Dec 2018 19:54

Professor Per Bjark (Norge) säger att alla sena borreliayttingar bör antibiotikabehandlas i 4 veckor.

Ett klipp:
I Läkartidningen er NEJM-artikkelen redaksjonelt vurdert og kommentert og gitt overskriften Längre tid med antibiotika förbättrade inte borreliosesymtom (4). Det vil av de fleste forstås slik at Lyme-borreliose generelt ikke trenger behandling utover to uker. Jeg har fått kommentarer fra flere norske leger med samme bekymring. Dette er ikke i samsvar med anbefalinger fra noen kompetente miljøer og vil innebære dårlig behandling av flere borreliosekategorier. Det er nok å nevne tilstander som acrodermatitis chronica atrophicans, sent diagnostisert nevroborreliose og artritt, som alle bør behandles i fire uker. Slik er også norske anbefalinger (5).
https://tidsskriftet.no/2016/11/brev-ti ... borreliose

X-member
Posts: 13406
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Norway

Post by X-member » Mon 10 Dec 2018 20:01

Borreliosepasient vant rettssak over staten (NLBF)

http://www.lyme.no/nyheter/464-borrelio ... ver-staten

Ett klipp:
Torunn Seim fikk etter multiple flåttbitt i 2007 de første symptomene på borreliose. Utslett og symptomer ble neglisjert av en rekke leger og hun utviklet etter hvert svært alvorlig sykdom. Til tross for kliniske bevis på langtkommen borreliose (2. stadiums multiple EM og 3. stadiums ACA) og omfattende helseplager tok det mange år før hun fikk behandling. Rettsdokumentene beskriver en total svikt på klinisk diagnose, der all vekt fra fagfolk har vært lagt på tolking av tester uten å ta hensyn til det kliniske bildet.

X-member
Posts: 13406
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Norway

Post by X-member » Tue 11 Dec 2018 16:56

Hur många ggr har man klargjort att begreppet kronisk borrelios är synonymt med sen borrelios, dvs stadium 3 i Norge?

Nu vet jag faktiskt inte riktigt hur många ggr som man har klargjort detta i Norge, men jag kan ge er några olika källor.

Att kronisk borrelios har varit synonymt med sen borrelios/stadium 3 i Norge i över 20 år framgår på länken nedan:

DISSEMINATED AND CHRONIC LYME BORRELIOSIS IN NORWAY, 1995 – 2004

https://www.eurosurveillance.org/conten ... 0.00568-en


Att kronisk borrelios är synonymt med sen borrelios, dvs stadium 3 i Norge klargjorde den norska borreliaföreningen, dvs NLBF på länken nedan 2009:

Om Lyme Borreliose

http://www.lyme.no/index.php/lyme-borreliose


Att kronisk borrelios är synonymt med sen borrelios, dvs stadium 3 i Norge klargjorde man även på länken nedan 2013:

Kronisk borreliose; diagnostikk og behandling - pasientinformasjon

http://nevro.legehandboka.no/handboken/ ... formasjon/


Dr Ljöstad och Dr Mygland, Norge, 2013:

Ett klipp:
Chronic Lyme is a rare condition caused by long-lasting and ongoing infection with the spirochete Borrelia burgdorferi (Bb). The most common manifestations are progressive encephalitis, myelitis, acrodermatitis chronica atrophicans with or without neuropathy, and arthritis.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23190290


Flåttsenteret skriver följande 2016:
Kronisk borreliose

Begrepet ”kronisk borreliose” brukes forskjellig i ulike miljøer. Medisinske fagmiljø bruker begrepet om stadium 3 av sykdommen borreliose, det vil si at man har gått med en ubehandlet Borrelia-infeksjon i minst 6 måneder. Seks måneder er en vanlig grense for å regne en sykdom som kronisk. Borrelia-bakterien er i slike tilfeller fremdeles aktiv i kroppen.
http://xn--flttsenteret-ucb.no/sykdomme ... orreliose/


Flåttsenteret skriver även följande gällande borrelios hos barn 2017:
Kronisk borreliose

Symptomer som har vedvart mer enn ½ år med pågående infeksjon. Acrodermatitis chronica atrophicans (ACA), kronisk artritt i store ledd, og sen nevroborreliose med ulike manifestasjoner som tretthet, depresjon, ataksi og pareser forekommer sjeldent hos barn.
http://xn--flttsenteret-ucb.no/2017/09/ ... -hos-barn/


Norsk rekommenderad behandling vid kronisk borrelios är (om jag har förstått saken rätt) 21 - 28 dagars antibiotika enligt dom norska riktlinjerna.

X-member
Posts: 13406
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Norway

Post by X-member » Tue 1 Jan 2019 18:26

Flåttsenteret skriver följande om medfödd borrelios:
I studier hvor mor har fått påvist borreliose under svangerskapet, og blitt behandlet for dette, har man ikke funnet noen negative effekter på fosteret. I enkelte eldre studier derimot, har man funnet en mulig sammenheng mellom ubehandlet borreliose hos mor og tilfeller av spontanaborter og for tidlig fødsler. Hvis du er gravid og får et rødlig utslett som vokser rundt flåttbittet (Erytema migrans) eller får andre symptomer på borreliose, er det derfor viktig å få diagnose og behandling så fort som mulig.
https://flåttsenteret.no/ofte-stilte-sporsmal/

X-member
Posts: 13406
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Norway

Post by X-member » Wed 9 Jan 2019 15:22

NorTick 2019

https://xn--flttsenteret-ucb.no/2019/01/nortick-2019/

Två klipp:
Velkommen til NorTick 2019! Flåttkonferansen NorTick arrangeres annethvert år og er et samlingspunkt for flåttforskernettverket i Norge. Konferansen holdes denne gang på tradisjonsrike Fleischer´s Hotel på Voss torsdag 14. mars og fredag 15. mars.
NorTick 2019 arrangeres av Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer (NKFS) og Haukeland Universitetssjukehus. Som ved tidligere møter, vil de to dagene bli en blanding av nettverksbygging, up-to-date foredrag og viten­skapelige presentasjoner. Men det sosiale må også ivaretas, og det blir tid til god mat og gode samtaler i pauser, i lunsjen og under festmiddagen torsdag kveld. Flått og flåttbåren sykdom er et hett tema i vår samfunnsdebatt. Vårt mål er å være arena for nettverksbygging og å dele og diskutere aktuell forskning på området. Som tidligere er forskere fra alle vitenskapelige disipliner og interesseområder velkomne, og vi oppfordrer alle deltagere til å ha et kort innlegg om hva som er aktuelt for dem akkurat nå.

Post Reply