Page 2 of 2

Re: Information for people from Finland (including Åland)

Posted: Mon 24 Jun 2019 23:06
by X-member
Ni kan hitta information om vad jag själv anser om alternativ behandling (bland annat) i ämnet/svaret nedan här i forumet:

Information for people from Scandinavia

https://www.lymeneteurope.org/forum/vie ... 670#p45792

Här kommer nu en artikel om en finsk läkare från LymeDisease.Org:

This Finnish doctor uses herbs to heal Lyme disease and co-infections

https://www.lymedisease.org/marjo-valonen-herbs/

Några klipp (det är jag själv som har blåmarkerat lite i texten):
Finally, I ran into the question of chronic infections. I ran tests on myself and confirmed my suspicion of having Lyme disease. It turns out I had loads of other infections, as well. That started me on the next step of my journey back to health: finding out how to treat these infections.
I started looking at herbal solutions. I loved learning about the many different ways herbs can help and support us. I tried many different protocols but none of them worked very well for me.
I contracted Lyme in the womb, from my mother. I carried it within me throughout my early years without noticing it. After the twin pregnancy and the birth of my daughter, during which I had many complications, my immune system took a hard hit. And, that’s when “the enemies” got the upper hand, moving from the incubation state to the acute one.
Min egna kommentar: Detta är något som Mats Reimer (och andra kritiker) säkerligen har mycket stor lust att komma med en del synpunkter på, så jag behöver nog inte säga något själv.

Re: Information for people from Finland (including Åland)

Posted: Mon 24 Jun 2019 23:18
by X-member
Ok, jag skall komma med en egen synpunkt gällande artikeln som jag postade i föregående svar.

Finskan påstår alltså (som jag tolkar det) att hon aldrig någonsin ända fram tills att hon insjuknade har blivit fästingbiten eller på något annat sätt utsatts för alla dom smittor som hon menar att hon hade drabbats av. Och därför drar hon slutsatsen att det måste vara medfött och sedan legat latent under många års tid.

Har hon några bevis för att så var fallet?

Svar: Det har jag förbannat (ursäkta) svårt att tro.

Re: Information for people from Finland (including Åland)

Posted: Wed 17 Jul 2019 14:11
by X-member
En påminnelse om Finlands farligaste djur, fästingen
17 juli 2019

https://news.abounderrattelser.fi/en-pa ... fastingen/

Jag tycker inte att denna artikel var så himla bra, men jag ger er ett klipp i alla fall:
År 2018 diagnostiserades enligt Institutet för hälsa och välfärd 79 fall av TBE. Under de senaste fem åren har förekomsten av TBE stadigt ökat. TBE överförs omedelbart då fästingen biter. Enda sättet att skydda sig mot TBE är vaccinering.

Borrelia är mycket vanligare. Enligt professor Jarmo Oksi vid Åbo universitet smittas mellan 6000 och 8000 personer årligen av borrelia. Det riktiga antalet är svårt att beräkna då alla som smittats inte diagnosticeras.

Re: Information for people from Finland (including Åland)

Posted: Thu 18 Jul 2019 17:27
by X-member
USA:s representanthus vill utreda: Har borrelia spridits som en del av Pentagons biovapenprogram?

https://www.hbl.fi/artikel/usas-represe ... enprogram/

Ett klipp (mer att läsa på länken):
Representanthuset vill ha en utredning om ifall USA:s militär använt smittade fästingar i test av biologiska vapen.

Re: Information for people from Finland (including Åland)

Posted: Tue 23 Jul 2019 11:07
by X-member
Antalet fästingar har ökat explosionsartat – så här många har fått borrelia i Svenskfinland i år

https://www.hbl.fi/artikel/antalet-fast ... jugo-aren/

Ett klipp (mer att läsa på länken):
Fall av borrelia i Svenskfinland 2019

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt: 137

Vasa sjukvårdsdistrikt: 30

Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt: 2

Åland: 118

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt: 222

Re: Information for people from Finland (including Åland)

Posted: Tue 3 Mar 2020 13:42
by X-member
Fler finländare får gratis vaccin mot fästingburen sjukdom

https://svenska.yle.fi/artikel/2020/03/ ... en-sjukdom

Ett klipp:
Vaccinationsprogrammet mot fästingburen encefalit, alltså hjärninflammation utökas till Gustavs och nya delar av skärgården vid Lojo sjö, meddelar THL i ett pressmeddelande.

Re: Information for people from Finland (including Åland)

Posted: Wed 20 May 2020 15:36
by X-member
Catarina Johansson trodde hon blivit kvitt borreliosen - tills den slog till tio år senare igen

Publicerad 20 maj 2020.

https://svenska.yle.fi/artikel/2020/05/ ... ill-tio-ar

Min egna kommentar: Jag skulle tro att kvinnan har drabbats av borrelios igen, dvs att det inte var en latent borrelios som aktiverades.

Men det är inte vad jag vill ta upp, utan istället detta:
Det finns ingenting som tyder på det

― Läkaren Dag Nyman om huruvida så kallad kronisk borrelios existerar eller inte.
Och detta:
Att det skulle finnas något som kunde kallas kronisk borrelios eller persistent borrelios avvisar Dag Nyman bestämt.
Min egna kommentar: Professor Dag Nyman förnekar ta mig tusan (ursäkta) varken sen (dvs, kronisk) borrelios eller behandlingssvikt (felaktigt benämnt chronic Lyme av vissa personer)! Källa: Den svenska behandlingsrekommendationen för borrelios.

Re: Information for people from Finland (including Åland)

Posted: Wed 20 May 2020 21:21
by X-member
Jag tror att jag ger er ett klipp till från artikeln i föregående svar i detta ämne:
Tidigare stod det att Catarina Johanssons borrelios fanns kvar i kroppen och började ge symptom igen. Det påståendet är raderat eftersom man enligt nuvarande forskning inte har några belägg för att en borreliainfektion skulle kunna bli kronisk.
Min egna kommentar: Man har alltså tagit bort ett påstående om att en borrelios kan ligga latent och aktiveras senare, och menar att man har gjort detta för att det inte finns några bevis för att en borreliainfektion kan bli långvarig.

Kanske det är bättre att byta ut dom båda journalisterna, som ju uppenbarligen inte har någon medicinsk utbildning? :D