Page 1 of 2

Information for people from Finland (including Åland)

Posted: Wed 12 Dec 2018 15:30
by X-member
I write in Swedish in this thread.

Borrelia

http://www.borreliakliniken.ax/borrelia

A quote:
Den årliga incidensen för infektionens primärstadium är från noll eller 20 till 1500 fall per 100 000 invånare. Lokalvariationen är alltså betydande.

På basen av laboratorieprov beräknas drygt 1 500 personer per år insjukna i sjukdomens senare stadier.

Re: Information for people from Finland (including Åland)

Posted: Wed 12 Dec 2018 15:37
by X-member
Borrelia

https://thl.fi/fi/web/infektionssjukdom ... r/borrelia

Ett klipp:
Obehandlad kan borrelios leda till kronisk borrelios, så kallad sen borrelios, som kan ge olika slag av symtom i huden, nervsystemet, lederna eller hjärtat.
Min kommentar: Exakt samma definition av kronisk borrelios som gäller i Norge, Sverige, Danmark och som används av europeiska ILADS-utbildade läkare och i många andra länder alltså!

Re: Information for people from Finland (including Åland)

Posted: Wed 19 Dec 2018 16:00
by X-member
Här kommer hemtestet för fästingburna sjukdomar

https://www.hbl.fi/artikel/har-kommer-h ... sjukdomar/

Artikeln ovan kräver inloggning.

Ett klipp:
Tillsammans med sin forskningsgrupp har Leona Gilbert utvecklat ett test för att upptäcka många olika fästingburna mikrober på en gång. Om allt går enligt planen kan finska konsumenter köpa hemtestet nästa sommar.
Min egna kommentar: Det skall nog istället stå att testet påvisar antikroppar mot många olika mikrober. För det är ju (mig veterligen) inte något PCR-test.

Re: Information for people from Finland (including Åland)

Posted: Thu 10 Jan 2019 16:04
by X-member
Fästingburen neuroborrelios hittas på mindre än en halv timme med ny metod

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/01/ ... d-ny-metod

Två klipp:
Metoden går ut på att man förutom att mäta antikroppar också mäter signalmolekylerna CXCL13, vilket märkbart försnabbar undersökningen.
Pietikäinen visar dessutom i sin doktorsavhandling att man kan hitta borreliabakterier genom en PET-kameraundersökning.

Vid positronemissionstomografi på möss kunde hon se var bakterien fanns och om bakterierna flyttade på sig till andra organ.

- Vi tror att man i framtiden kan göra PET-kameraundersökningar av borrelia också på människor, för att se i vilka organ bakterierna finns och var antibiotikan ska sättas in, förklarar Pietikäinen.

Re: Information for people from Finland (including Åland)

Posted: Tue 23 Apr 2019 15:29
by X-member
Efter att ha försökt sprida korrekta fakta om borrelios både till höger och till vänster i över 12 års tid och främst till personer från Skandinavien så har jag nu bestämt mig för att det får vara nog, för det finns alldeles för många skandinaviska personer och grupper (och tom patientföreningar!) som lik förbannat inte kan sluta upp med att sprida felaktigheter och tom lögner om borrelios på nätet.

Nu har jag väl iofs råkat på rätt så få finländare, men efter att ha informerat om att europeiska "LLMD:s" använder begreppet kronisk borrelios i betydelsen sen borrelios (stadium 3) i en barnläkares blogg på svenska Dagens Medicin så svarade en svenskspråkig finländare att det är bättre att kalla en sen borrelios (dvs, late Lyme disease) för MSIDS.

Men hen kunde inte svara på min fråga om huruvida alla som har lidit av borrelios i mer än 6 månader verkligen lider av MSIDS.

Eller lite enklare förklarat, denna finländare tyckte alltså att stadieindelningen istället skulle vara följande:

Stadium 1
Stadium 2
MSIDS (istället för stadium 3 alltså)

Jag får väl göra ett litet tillägg även här i detta ämne tror jag.

Ett gott råd till denna finländare (och alla andra som tycker att detta är en bra ide) är att ni allra först frågar Dr Horowitz själv om han håller med er.

Och faktum är att jag då mycket gärna även skulle vilja se Dr Horowitz min.

Re: Information for people from Finland (including Åland)

Posted: Thu 23 May 2019 17:57
by X-member
Fäs­ting­bu­ren hjär­nin­flam­ma­tion i Helsing­fors­re­gi­o­nen – vi­rus kom­mit an­nan­stans ifrån år­tion­den se­dan

23.5.2019

https://www.helsinki.fi/sv/aktuellt/hal ... nden-sedan

Ett klipp:
Bara en fjärdedel av de fall av fästingburen hjärninflammation (TBE) som konstateras i befolkningen i Helsingforsregionen är ursprungligen från området och ofta har personen blivit smittad annanstans i Finland.

Antalet fall av fästingburen hjärninflammation som orsakas av TBE-viruset har ökat i Finland under de senaste åren och tidvis hittas nya smittområden. Under åren 2007–2017 konstaterades sammanlagt 488 fall av TBE i Finland, inklusive 125 fall hos personer som bor i Helsingforsregionen och 35 fall som smittats i Helsingforsregionen.

Re: Information for people from Finland (including Åland)

Posted: Sun 2 Jun 2019 19:40
by X-member
Nedanstående är postat även i andra inlägg här i forumet, men jag lägger in det även här i detta ämne då kanske någon från Finland också har glädje av informationen.

En sak som det är problem med i Skandinavien är att det är brist på bra information om borrelios, men Flåttsenteret (Norge) har rätt så mycket bra information på länken nedan:

Flått og sykdom - kunnskapsbasert og oppdatert informasjon

https://xn--flttsenteret-ucb.no/

Det har ju även "gnällts" en hel del över dom nya NICE-riktlinjerna för borrelios (England) nedan, men jag själv tycker nog att dom riktlinjerna är dom bästa som har skrivits hittills, även om det säkert finns brister även i dessa riktlinjer.

Lyme disease

https://www.nice.org.uk/guidance/ng95

Re: Information for people from Finland (including Åland)

Posted: Tue 11 Jun 2019 16:03
by X-member
Den danska läkaren Marie Krouns (i mina ögon) alldeles utmärkta vägledning: "Efter att man upphört med behandling finns det tre möjligheter" kan nu hittas i ämnet/inlägget nedan:

Information for people from Scandinavia

https://www.lymeneteurope.org/forum/vie ... 620#p45729

Re: Information for people from Finland (including Åland)

Posted: Tue 18 Jun 2019 14:20
by X-member
Nordic Consensus on the Management of Tick-borne Diseases
Infektionsveckan & Mikrobiologiskt vårmöte Jønkøping mai 2019


http://infektion.net/wp-content/uploads ... sensus.pdf

Ett klipp (mycket mer att läsa på länken):
Differencial-diagnostic tests

– Hb, HbA1c, SR, leuk., tromb., fe, transferrin, transferrin
saturation, transferrin receptor, ferritin, Na, k, Ca, P, Mg,
Glu, Alb, CRP, ASAT, ALAT, GT, bil., ALP, LD, kreat., CK, vit.
B12, folat, vit. D, fri T4, TSH og Cortisol
– Optionally Immunological tests
– Optionally other infections

References: Odense, Uppsala, Amsterdam, Åland, CFS/ME
Diagnostic pathway Norway

Re: Information for people from Finland (including Åland)

Posted: Tue 18 Jun 2019 20:07
by X-member
Fästingsjukdomen TBE kan orsaka inlärningssvårigheter - "Också barn i städerna borde ta fästingvaccin"

Publicerad 18 juni 2019

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/06/ ... erna-borde

Ett klipp:
- Om det spridit sig till hjärnan under en tid, är konsekvenserna svåra att förutsäga. Det kan senare bli ett problem med inlärning och koncentration som påverkar livet och till exempel framtida karriärval.