Page 1 of 1

Tick-borne encephalitis (TBE) virus found in ticks in the Netherlands

Posted: Fri 1 Jul 2016 21:35
by Martian
For the first time the TBE-virus was found in ticks in the Netherlands. It can cause a disease called Tick-Borne Encephalitis (TBE), also known by the German name Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME).

Source: http://www.nltimes.nl/2016/07/01/new-vi ... ck-season/
New virus warnings released ahead of tick season

Posted on Jul 1, 2016 by Janene Pieters

Dutch health institute RIVM issued a warning over a new tick-related virus that popped up in the Netherlands. It concerns the so-called tick-borne encephalitis virus, or TBE virus, and was found in ticks on the Sallandse Heuvelrug, Metro Nieuws reports.

“Although the risk of tick-borne encephalitis after a tick bite is much smaller than of Lyme disease, it is another reason to be alert to tick bites”, according to the RIVM.

So far no one has been diagnosed with TBE virus in the Netherlands. The RIVM discovered the virus in deer that live on Sallandse Heuvelrug.

A TBE infection usually does not result in any problems. Those who do fall ill show symptoms including fever, headache, fatigue and muscle and joint pain between 7 and 14 days after the bite. In the most serious cases you can develop meningitis and require hospitalization. About 1 to 2 percent of people who developed serious symptoms sustain permanent damage or die.

Re: Tick-borne encephalitis (TBE) virus found in ticks in the Netherlands

Posted: Fri 1 Jul 2016 21:40
by Martian
The original report from the RIVM in Dutch:

Source: http://www.rivm.nl/Documenten_en_public ... ngetroffen
Teken-encefalitisvirus in Nederland aangetroffen

Publicatiedatum: 30-06-2016
Wijzigingsdatum: 30-06-2016

In teken op de Sallandse Heuvelrug is het teken-encefalitisvirus (TBE-virus) aangetroffen. Het is voor het eerst dat dit virus in teken is aangetroffen in Nederland. Er zijn geen patiënten bekend die in Nederland besmet zijn geraakt met het virus. Hoewel het risico op teken-encefalitis na een tekenbeet veel kleiner is dan op de ziekte van Lyme, is dit een extra reden om alert te zijn op tekenbeten.

Het RIVM heeft aanvankelijk reeën onderzocht op aanwezigheid van antistoffen tegen het TBE-virus. Een klein deel van de reeën was positief, met name op de Sallandse Heuvelrug. In dat gebied zijn daarna teken gevangen en in een paar teken werd het TBE-virus gevonden. Er zijn geen patiënten bekend die in Nederland besmet zijn geraakt met het TBE-virus. Er zijn wel Nederlandse patiënten met teken-encefalitis maar zij zijn in het buitenland besmet geraakt met het virus. Binnen Europa komt het virus in meerdere landen voor, zoals Duitsland en Oostenrijk. Samen met andere organisaties onderzoekt het RIVM de verspreiding van het TBE-virus en hoe groot het risico is om in Nederland teken-encefalitis op te lopen.

Voorkom tekenbeten

Het TBE-virus wordt door tekenbeten overgedragen. Het is dan ook belangrijk om tekenbeten te voorkomen, vaak te controleren op tekenbeten en teken dan direct te verwijderen. Hiermee is ook de ziekte van Lyme te voorkomen. Krijgt iemand klachten zoals een groter wordende vlek of ring op de beetplek of koorts en ernstige hoofdpijn in de dagen na een tekenbeet, dan is het belangrijk om contact op te nemen met een huisarts. Deze klachten kunnen duiden op de ziekte van Lyme of teken-encefalitis.

Teken-encefalitis

Het TBE-virus kan een teken-encefalitis veroorzaken. Teken dragen het virus over van dier naar dier en soms naar de mens. De ziekte staat ook bekend als FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) en Tick Borne Encephalitis. Meestal verloopt een besmetting met het TBE-virus zonder klachten. Als mensen wel ziek worden, verloopt het meestal in twee fasen. Zeven tot 14 dagen na de tekenbeet krijgt men koorts, hoofdpijn, vermoeidheid en spier- en gewrichtspijn. Vervolgens is er ongeveer een week zonder symptomen. Daarna kan hersen(vlies)ontsteking ontwikkelen, vaak met ernstige hoofdpijn. Dan is ziekenhuisopname noodzakelijk. Ongeveer 1-2% van de mensen die ernstige klachten krijgen houdt daarvan restverschijnselen of overlijdt.