Information about covid-19 for people from Scandinavia

Here you can socialize and have fun with other board members, and talk about all sorts of topics that are not related to Lyme disease.
X-member
Posts: 8983
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information about covid-19 for people from Scandinavia

Post by X-member » Sat 1 Aug 2020 21:46

Detta hör ihop med ett tidigare svar i detta ämne (läs här: viewtopic.php?f=8&t=6325&start=1920#p48704 ). Dvs, att tvinga folk att använda munskydd inte ingår i svensk kultur. Sverige är ju en demokrati.

Här kommer en reaktion på denna artikel hämtad från "dom-mindre-begåvade", förlåt den svenska offentliga dumnötsgruppen: "Coronaviruset - Folkets förtroende är förbrukat":
Fel fel fel,munskydd har inte med kultur att göra !!! Jag litar varken på regeringen eller andra myndigheter jag litar på mitt eget sunda förnuft,så jag använder munskydd och handskar om jag måste gå ut,det fungerar för mig...

X-member
Posts: 8983
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information about covid-19 for people from Scandinavia

Post by X-member » Sat 1 Aug 2020 22:29

Tog bort några svar, då det blev så himla rörigt.

Men jag postar detta igen:

Ni svenskar som ideligen "gnäller" över svensk strategi, har ni tänkt på att om ni bryter mot dom svenska "råden" så får ni varken böter eller något annat straff, det är detta som är "svensk kultur", dvs man "tvingar" helst inte befolkningen i Sverige.

Men blir situationen allvarligare så kan man faktiskt börja införa strängare åtgärder (tex införa nya lagar), även i Sverige.

X-member
Posts: 8983
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information about covid-19 for people from Scandinavia

Post by X-member » Sun 2 Aug 2020 14:48

Detta hör ihop med det som jag postade här: viewtopic.php?f=8&t=6325&start=1960#p48751 .

Coronavirusets utbredning
En tredjedel kan redan vara immuna mot viruset


Publicerad 2 augusti 2020.

https://www.svd.se/en-tredjedel-kan-red ... ot-viruset

Ett klipp (artikeln kräver inloggning):
83 procent av patienter med bekräftad covid-19 har T-celler som reagerar mot coronaviruset sars-cov-2. Det visar en tysk studie publicerad i Nature. Men forskarna såg även att 32 procent av alla personer som inte varit sjuka i covid-19 hade T-celler som reagerar mot viruset.

X-member
Posts: 8983
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information about covid-19 for people from Scandinavia

Post by X-member » Sun 2 Aug 2020 15:00

Detta hör ihop med flera tidigare svar i detta ämne (läs tex här: viewtopic.php?f=8&t=6325&start=1920#p48704 ).

DN Debatt. ”Grundlagen sätter ramarna för Sveriges coronastrategi”

Publicerad 2 augusti 2020.

https://www.dn.se/debatt/grundlagen-sat ... astrategi/

Några klipp:
Här finns huvudorsaken till varför regeringen inte har kunnat använda sig av så kallad lockdown, det vill säga en allmän nedstängning av samhället. Paragrafen garanterar nämligen svenska medborgare full rörelsefrihet inom landet och över våra gränser. Denna frihet kan begränsas, men grundlagen förbjuder undantagstillstånd under fredstid. Den typ av husarrest som använts flitigt internationellt går alltså inte att använda i Sverige under en pandemi. Förvisso finns möjlighet för lokala nedstängningar genom smittskyddslagen, men denna lag öppnar inte för ett allmänt undantagstillstånd för hela landet.
Sveriges 290 kommuner och 21 regioner är således fria att utforma politiken på den lokala nivån efter eget huvud. Även här går traditionen tillbaka i vår historia, åtminstone till 1862. Grundlagen ger därmed Sverige ett decentraliserat ansvar för pandemin, till skillnad från omvärlden där den nationella regeringen som regel har större makt i förhållande till lokala politiska enheter.
Min egna kommentar: Det som jag har postat ovan är några exempel på vad många okunniga svenskar i coronadebatten inte känner till.

X-member
Posts: 8983
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information about covid-19 for people from Scandinavia

Post by X-member » Sun 2 Aug 2020 15:06

Ett klipp till från artikeln i föregående svar:
Mycket talar för att vår grundlag har gett oss ett gott skydd mot politiker som vill verka handlingskraftiga genom att använda sig av destruktiva åtgärder. Nedstängning av hela samhället som i Italien, Belgien, Frankrike och Storbritannien är en utomordentlig kostsam strategi för samhällsekonomin. Den slår hårdast mot låginkomsttagare, kvinnor och barn. Dessutom är det högst tveksamt ur ett demokratiskt perspektiv att låsa in väljarna i husarrest. Fördelarna med en sådan tvångspolitik i form av lägre dödlighet i pandemin förefaller inte övertygande.
Och nu kanske en del börjar förstå varför man har protesterat mot munskyddstvång i Tyskland: viewtopic.php?f=8&t=6325&start=1990#p48776 .

X-member
Posts: 8983
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information about covid-19 for people from Scandinavia

Post by X-member » Sun 2 Aug 2020 15:33

Detta hör ihop med dom båda föregående svaren i detta ämne.

Här kommer några klipp från ett inlägg i den offentliga svenska dumnötsgruppen: "Coronaviruset - Folkets förtroende är förbrukat" (fd "Björn Olsen fan club") postat igår (1 augusti 2020) av en person som med stor sannolikhet är Sverigedumokrat:

Det handlar bara om att tvätta sossarnas byk
Man blir allt mera desperata i sina försök att dölja vad som egentligen har hänt. Uppenbart är att den av regeringen Löfven tillsatta Coronakommissionen ska bli en del av denna mörkläggningskampanj.

https://www.dn.se/nyheter/sverige/coron ... is-saknas/
Min egna kommentar: Att man följer den svenska grundlagen är för bövelen (ursäkta) inte något brott.

X-member
Posts: 8983
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information about covid-19 for people from Scandinavia

Post by X-member » Sun 2 Aug 2020 15:43

Detta hör ihop med det som jag postade här: viewtopic.php?f=8&t=6325&start=2000#p48792 .

Jippie, en person har även postat detta i den offentliga svenska facebookgruppen: "Alla har rätt till syrgas!".

Vad bra, då fattar dom säkert nu att dom problem som har förekommit på vissa äldreboenden inte är varken FoHM:s eller regeringens ansvar. Vilket ju läkaren Jenny Fjell (som mig veterligen dessutom var den som startade gruppen) också har informerat om i den gruppen, men som många nog inte ens har läst.

X-member
Posts: 8983
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information about covid-19 for people from Scandinavia

Post by X-member » Sun 2 Aug 2020 16:15

Detta hör ihop med det som jag postade här: viewtopic.php?f=8&t=6325&start=2000#p48791 .

Vanlig förkylning kan skydda mot covid-19

Publicerad 2 augusti 2020.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Vb ... t-covid-19

Ett klipp:
Resultaten, som presenterades i veckan i tidskriften Nature, visar att 24 personer, eller motsvarande 35 procent, i den senare gruppen hade T-celler som kände igen och reagerade på fragment av sars-cov-2, det vill säga det nya coronaviruset. Bland dem som hade haft covid-19 var motsvarande andel 83 procent.

Detta är inte första gången som forskarna ser detta samband. För en tid sedan visade en artikel i Cell precis samma sak, även om andelen personer med korsreaktiva T-celler i denna studie var ännu högre, mellan 40 och 60 procent av de provtagna.

X-member
Posts: 8983
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information about covid-19 for people from Scandinavia

Post by X-member » Sun 2 Aug 2020 20:56

”Munskydd är inte säkert”

Publicerad 2 augusti 2020.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/50 ... nte-sakert

Två klipp:
Krav på munskydd på offentliga platser finns i många länder.

Men att bära mask ger inte särskilt effektivt skydd mot smittan.

– Egentligen förhindrar det bara att man spottar på andra, säger Åsa Melhus, professor i klinisk bakteriologi.
Åsa Melhus ser ett problem när man begränsar munskyddstvånget till vissa platser eftersom det innebär att de tas av och på, gång på gång.

– Jag ser att man tar tag precis över munnen och så sitter (munskyddet) där nere på hakan innan man tar upp det igen och så kletar man hela tiden händerna på utsidan, säger hon till Vetenskapsradion.

X-member
Posts: 8983
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information about covid-19 for people from Scandinavia

Post by X-member » Sun 2 Aug 2020 21:09

Här kommer en reaktion på den artikel som jag har postat här: viewtopic.php?f=8&t=6325&start=2000#p48792 hämtad från den offentliga "vi-som-inte-ens-förstår-vad-vi-säger-facebookgruppen": "Coronaviruset - Folkets förtroende är förbrukat" (fd "Björn Olsen fan club").

Ett klipp från denna kommentar:
Inte okey!!! med denna coronakommissionen. Som de har satt ihopa. Den är jävig för det finns personer i den som har jobbat ihop med Anders T o Johan K på folkhälsomyndigheten. Och prästen som ska vara med dyrkar Anders T som en gud...
Min egna kommentar: Fattar inte dumnötet (som är en svensk kvinna i 40-årsåldern) att (så gott som) det enda som man behöver känna till för att kunna göra en korrekt bedömning i coronakommissionen, är att man känner till den svenska grundlagen!

Post Reply