Information about Monkeypox for people from Scandinavia

Here you can socialize and have fun with other board members, and talk about all sorts of topics that are not related to Lyme disease.
Post Reply
X-member
Posts: 19569
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Information about Monkeypox for people from Scandinavia

Post by X-member » Thu 26 May 2022 12:09

I write in Swedish in this thread.

Jag tyckte att det var dags för ett eget ämne om detta.

Danmark erbjuder vaccin efter två fall av apkoppor

Publicerad 24 maj 2022.

https://www.expressen.se/nyheter/danmar ... -apkoppor/

Ett klipp:
Danmark erbjuder vaccin till alla som varit i kontakt med personer som smittats av apkoppor, rapporterar DR.

Även Tyskland har beställt 40 000 vaccindoser mot sjukdomen.

Samtidigt meddelar WHO att det inte finns något akut behov av massvaccination i nuläget, skriver TT.

X-member
Posts: 19569
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information about Monkeypox for people from Scandinavia

Post by X-member » Thu 26 May 2022 12:22

Jag kommer även att flytta hit några av dom artiklar som jag redan har postat i andra ämnen, och här kommer en sådan artikel.

Inte troligt att apkoppor leder till pandemi

Publicerad 21 maj 2022.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/y4 ... ll-pandemi

Två klipp (och det är jag själv som har blåmarkerat):
– Apkoppor sprids inte heller lika lätt som coronaviruset. Det krävs nära kontakt för att bli smittad. Men det är klokt att man gör det till en allmänfarlig sjukdom så att alla fall blir anmälda och alla kontakter utredda, det gäller att kväsa det i sin linda.
Det är inte luftburet.

X-member
Posts: 19569
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information about Monkeypox for people from Scandinavia

Post by X-member » Thu 26 May 2022 12:23

WHO: Inte akut att vaccinera mot apkoppor

Publicerad 24 maj 2022.

https://www.sydsvenskan.se/2022-05-24/w ... t-apkoppor

Artikeln ovan kräver inloggning men jag kan i alla fall ge er ett klipp (och det är jag själv som har blåmarkerat):
Det finns inget akut behov av att massvaccinera mot apkoppor för att stävja det pågående utbrottet. Vanliga åtgärder som att hålla god hygien räcker, den slutsatsen drar Världshälsoorganisationen WHO, rapporterar Reuters.

X-member
Posts: 19569
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information about Monkeypox for people from Scandinavia

Post by X-member » Thu 26 May 2022 12:26

Hallengren: Jämför inte apkoppor med covid

Publicerad 23 maj 2022.

https://www.gp.se/nyheter/sverige/halle ... 1.73313197

Ett klipp (det är jag själv som har blåmarkerat):
– Det finns ingen anledning att koppla ihop apkoppor med covid-19 och allt vad det väcker hos människor när det gäller oro för sjukdomen och samhällsåtgärder. Det blir inga inskränkningar med restriktioner av hur vi lever på grund av apkoppor. Det finns inga sådana planer, säger Hallengren till SvD.

X-member
Posts: 19569
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information about Monkeypox for people from Scandinavia

Post by X-member » Thu 26 May 2022 12:48

Sjukdomsinformation om apkoppor (FoHM)

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smi ... /apkoppor/

Ett klipp:
Allmänt förebyggande åtgärder

Det går att förebygga smitta genom att undvika närkontakt med infekterade personer. Sexuella kontakter utgör en särskilt hög smittrisk.

Smitta förebyggs också genom att undvika smittade djur i de områden där apkoppor finns, framför allt i västra och centrala Afrika.

Det finns inget vaccin mot apkoppor, men vaccin mot smittkoppor bedöms ge viss skyddseffekt.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Infektion med apkoppor är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom. Alla fall av infektion med apkoppor ska anmälas till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.
Jag postade detta med anledning av att MEWAS-medlemmen Eric Hammarstrand (bland annat) har skrivit följande på sin vägg på facebook för 14 timmar sedan:
Jag är inte orolig för apkoppor, det är ett virus där immuniteten är långvarig och som muterar långsamt. Jag är orolig då vi har en myndighet som inte tror på smittskyddsåtgärder, inte verkar veta att smittkoppsvaccinet fungerar och riskerar göra det till ett onödigt stort problem.
Min egna kommentar: Japp, nu har MEWAS alltså börjat felinformera även om apkoppor...

X-member
Posts: 19569
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information about Monkeypox for people from Scandinavia

Post by X-member » Thu 26 May 2022 12:59

Ännu ett svenskt fall av apkoppor

Publicerad 25 maj 2022.

https://www.dn.se/vetenskap/annu-ett-sv ... -apkoppor/

Ett klipp:
All kunskap hittills pekar på att smittan spridits genom sexuella nätverk. Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC drar samma slutsats och skriver i en analys att placeringen av de koppor som är karakteristiska för sjukdomen, tyder på att smittspridningen skett i samband med samlag.

Än så länge har smittan framför allt drabbat män som har sex med män. Därmed inte sagt att personer med andra sexuella preferenser inte kan drabbas – och som alltid när det handlar om sexuellt överförbara sjukdomar, har antalet sexuella kontakter betydelse. Ju fler kontakter, desto högre risk att smittas.

– Om man inte har sex är risken väldigt liten så, ja, man kan nog konstatera att det här är en sexuellt överförbar infektion och det är helt nytt. För det är något vi inte har sett med den här sjukdomen förut, säger Klara Sondén.

Men är det den nära kontakten eller sexet i sig som ökar risken för smitta?

– Det blir en utmaning att reda ut. Vi tror att även nära kontakter kan vara smittsamma och vi tar höjd för det i våra smittskyddsåtgärder. Men det som sticker ut är att en övervägande majoritet av dessa fall haft sex och att inkubationstiden stämmer väl överens med tiden för den sexuella kontakten.

Enligt ECDC:s epidemiologiska bedömning är risken för att sjukdomen sprids bland personer som har många sexuella kontakter hög. Även om de allra flesta i det aktuella utbrottet endast fått förhållandevis lindriga symtom, finns det grupper som riskerar svårare sjukdom, som små barn, gravida och personer med nedsatt immunförsvar. Enligt ECDC bedöms risken för allvarlig sjukdom bland personer som har många sexuella kontakter som måttlig, medan denna risk för andra bedöms som låg.

X-member
Posts: 19569
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information about Monkeypox for people from Scandinavia

Post by X-member » Thu 26 May 2022 13:48

Denna artikel är redan postad i annat ämne, men jag flyttar den nu även hit till detta ämne.

Apkoppor sprids plötsligt också i Europa – vi svarar på de vanligaste frågorna om sjukdomen (Svenska Yle)

Publicerad 20 maj 2022.

https://svenska.yle.fi/a/7-10016737

Några klipp (det är jag själv som har blåmarkerat):
1. Vad är apkoppor?

Sjukdomen är ovanlig och orsakas av infektion med apkoppsvirus. Sjukdomen har förekommit länge i tropiska regnskogsområden i Afrika, främst i västra och centrala Afrika. Apkoppor påträffades för första gången hos en människa i Demokratiska republiken Kongo år 1970.

Infektioner har påträffats hos olika djur, bland annat hos ekorrar, den gambianska jättepåsråttan, hos sovmöss och hos olika aparter.

Den vanligaste smittvägen till människan är från djur till människa, men apkoppor kan också överföras vid nära kontakt mellan människor.

De enskilda fallen som tidigare rapporterats i Europa har handlat om fall där resenärer återvänt till Europa från Västafrika.

Enligt expertläkaren Leif Lakoma vid Institutet för hälsa och välfärd är det nya nu att man påträffat fall i Europa utan att den smittade personen har varit på resa eller haft kontakt med vilda djur.

2. Hur sprids sjukdomen?

Apkoppor smittar främst via nära kontakt med infekterade djur eller människor eller via material som kontaminerats med viruset.

Enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC verkar överföringen av viruset ha skett via sexuella kontakter mellan män som har sex med män när det gäller de fall som bekräftats i Storbritannien. Också i Portugal har det främst varit unga män som smittats.

Smittan bedöms ändå inte vara högsmittsam. Det krävs nära kontakt för att viruset ska överföras och sexuella kontakter med infekterade personer utgör en smittrisk. Enligt Lakoma är det oklart hur exakt smittspridningen sker.

– Viruset sprids inte från människa till människa så lätt, utan det behövs en mycket nära kontakt för att en överföring ska ske. Många könssjukdomar sprids lättare mellan män och så är också fallet med apkoppor. Viruset sprids mer ju mer olika sexkontakter man har. Vi vet i nuläget inte om kondom skyddar mot apkoppor, säger Lakoma.

3. Vilka är de vanligaste symptomen?

De vanligaste symptomen vid apkoppor är feber, svullna lymfkörtlar, allmän sjukdomskänsla samt hudutslag med blåsor. Hudutslagen liknar de utslag och blåsor man får vid smittkoppor. Enligt Världshälsoorganisationen WHO är sjukdomen lindrigare och mindre smittsam än smittkoppor.

– Några dagar innan symptomen kan man känna sig allmänt sjuk och ha feber. Sjukdomen är lindrig, men kopporna kan se skrämmande ut. Hos friska vuxna är sjukdomen oftast lindrig och man tillfrisknar oftast av sig själv.

Enligt Lakoma kan apkopporna synas först i ansiktet, händerna och i fotbotten och sedan spridas till andra delar av kroppen.

I de fallen som nu påträffats i Europa har en del av de smittade patienterna också haft utslag eller andra hudproblem i könsorgan, ljumskar och kring huden runt analöppningen.

Inkubationstiden är vanligtvis 6–13 dagar, men den kan variera mellan 5 och 21 dagar.

4. Finns det medicin mot apkoppor?

Det finns ingen specifik medicin eller behandling mot apkoppor och oftast tillfrisknar patienten av sig själv. Enligt Lakoma har en del experimentella virusmediciner testats mot apkoppor.

Lakoma säger att apkoppor är besläktade med smittkoppor, även om sjukdomarna skiljer sig åt. Enligt Lakoma verkar det som att man kan ha ett skydd mot apkoppor om man vaccinerats mot smittkoppor eller insjuknat i smittkoppor tidigare.

Världshälsoorganisationen uppger att flera studier har visat att vaccin mot smittkoppor kan ha ett skydd på upp till 85 procent mot apkoppor.

År 1980 deklarerade WHO att sjukdomen smittkoppor är utrotad.
Enligt Lakoma behöver man inte vara orolig. Risken att smittas är liten och symptomen är lindriga.
Läs gärna även här: viewtopic.php?f=8&t=6332&start=1800#p60204 där jag skämtar lite med Zero Covid-idioterna.

X-member
Posts: 19569
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information about Monkeypox for people from Scandinavia

Post by X-member » Thu 26 May 2022 22:35

Sverige vill köpa in vaccin mot apkoppor

Publicerad 26 maj 2022.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/1O ... t-apkoppor

Ett klipp:
Sverige har anmält en önskan om att delta i en planerad EU-upphandling av vaccin mot apkoppor. Det säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

– EU-gemensamma inköp av vaccin och läkemedel tjänade oss väl under pandemin och kan nu göra det igen, säger socialminister Lena Hallengren.

För tillfället genomför Europeiska läkemedelsnyheten (EMA) en analys av risker och fördelar med vaccinet. Deras analys kommer sedan att vara vägledande för beslut av inköp.

I pressmeddelandet uppges att Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ser över hur stora volymer vaccin och läkemedel som det kan bli aktuellt att köpa in för Sveriges del.

Danmark får snart sina första doser

Tidigare under torsdagen meddelade Danmarks folkhälsomyndighet att landet snart kommer att få de första doserna av ett vaccin som förväntas ge effekt på personer som varit i nära kontakt med en person är smittad av sjukdomen.

Detta vaccin kommer att erbjudas till personer som antingen lever med eller haft sexuell kontakt med en person som lider av apkoppor.

Den svenska regeringen har klassat apkoppor som en allmänfarlig sjukdom.
Min egna (lite retsamma) kommentar: Och vad skall apkopps-aktivisterna gnälla om nu? ;)

X-member
Posts: 19569
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information about Monkeypox for people from Scandinavia

Post by X-member » Thu 26 May 2022 22:53

Här kommer ett inlägg skrivet av MEWAS-medlemmen och italienskan Elisa Bastiani postat för 1 timma sedan på hennes vägg på facebook, vilket är offentligt och läsbart av alla och i avsnittet från ER så sätter dom på dom båda barnen som har synliga utslag varsitt munskydd.
Gammal ER avsnitt om smallpöox. Titta hur det smittar.
Min egna kommentar: Vad i hela fridens namn vill hon säga egentligen? Att munskydd räcker för att skydda sig när man träffar någon som är smittad av apkoppor?

Smallpox = smittkoppor

X-member
Posts: 19569
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information about Monkeypox for people from Scandinavia

Post by X-member » Thu 26 May 2022 23:12

Med anledning av det som jag postade i föregående svar så har jag nu hämtat följande från ett tidigare svar i detta ämne (och det är jag själv som har blåmarkerat):

Inte troligt att apkoppor leder till pandemi

Publicerad 21 maj 2022.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/y4 ... ll-pandemi

Ett klipp:
Det är inte luftburet.
Och här kommer även FoHM:s information om smittkoppor:

Sjukdomsinformation om smittkoppor

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smi ... ittkoppor/

Ett klipp:
Den spreds framför allt som droppsmitta men kunde också spridas luftburet (bland annat via ventilationssystem). Smittkoppor har till exempel kunnat spridas mellan olika sjukhusavdelningar som till och med legat på skilda våningsplan.
Min egna kommentar: Jag tycker inte att italienskan Elisa Bastiani skall försöka lura folk att apkoppor är en luftburen smitta...

...vilket hon faktiskt har försökt med tidigare vilket hittas här: viewtopic.php?f=8&t=6331&start=1050#p60135 .

Post Reply