Information for people from Scandinavia

For everything that is related to Lyme and/or Lymeland, but doesn't fit in the other forums. Speak your mind, connect, ask help, etc.
X-member
Posts: 7717
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Fri 13 Nov 2015 18:27

Danmark/Denmark:

Overraskende tal for sjælden sygdom

http://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/ ... den-sygdom

Ett klipp:
Sygdommen er sidste stadie af borrelia, og kan give nervelammelser og hjernehindebetændelse.
Ovanstående är faktiskt felaktigt. Neuroborrelios blir i dom allra flesta fall diagnosticerat i stadium 2.

X-member
Posts: 7717
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Sat 14 Nov 2015 4:06

Danmark/Denmark in English:

More Danes infected with Lyme Disease

http://cphpost.dk/general/more-danes-in ... sease.html

A quote:
According to new research from the State Serum Institute (SSI), more Danes than previously believed have been infected with Neuroborreliosis, the dangerous tick-carrying disorder of the central nervous system that is more commonly known as Lyme Disease.

The number of Danes who have been infected – primarily by the Borrelia bacteria – is two and a half times greater than previously registered.
Ps! Don't miss that this information only is about neuroborreliosis. Ds.

X-member
Posts: 7717
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Sat 14 Nov 2015 5:32

I wrote in the post above:
Ps! Don't miss that this information only is about neuroborreliosis. Ds.
I can see that this is already missed by people on facebook. ;)

X-member
Posts: 7717
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Thu 19 Nov 2015 19:45

Sverige/Sweden:

Råttsmitta sprider sig - kan ge dödlig sjukdom (Leptospiros)

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21793717.ab

Ett klipp:
Bakterien är en zoonos som kan smitta från djur till människa. Smittbärare är främst vilda smågnagare, särskilt råttor, men även hundar, nötboskap och svin kan vara det.
Normalt får man inga symptom alls vid leptospirosinfektion. Men bakterierna kan i sällsynta fall orsaka Weils sjukdom.
– Det är en otäck sjukdom som kan resultera i inre blödningar, gulsot och njursvikt, säger Tanja Strand, till TT.

Var tionde kan dö
Man drabbas av sepsis, livshotande blodförgiftning, och måste få antibiotikabehandling omgående. Dödligheten är fem till tio procent.

X-member
Posts: 7717
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Fri 11 Dec 2015 16:07

Danmark/Denmark:

B25 1 behandling 10 12 2015 (YouTube på Danska)

Förslag till ny strategi i Danmark gällande borreliatester och borreliabehandling.

https://www.youtube.com/watch?v=JkK6li- ... e=youtu.be
Publicerades den 10 dec. 2015
Video vedr. behandlingen af Liselott Blixts beslutningsforslag. Sundhedsordførerne valgte næsten enstemmigt at stole 100% på Sundhedsstyrelsen, de tre medicinske selskaber og forfatterne af klaringsrapporten. Økonomiske interesser og habilitet er åbenbart ikke et problem.

X-member
Posts: 7717
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Mon 14 Dec 2015 16:56

Norge/Norway:

Sjekk symptomene på borreliose

(Artikkelforfatter Øyvind Kommedal er overlege PhD ved Mikrobiologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus)

http://www.bt.no/nyheter/innsikt/Sjekk- ... 02118.html

Ett klipp:
Borrelia-testene er som nevnt etter hvert blitt ganske gode, særlig hos dem som har disseminert sykdom. Ved typiske symptomer og negativ test kan det likevel være aktuelt å gjøre et behandlingsforsøk, siden falskt negative tester forekommer ved alle sykdommer. Har man negativ test, uvanlige symptomer og ingen effekt av et behandlingsforsøk, er det liten grunn til fortsatt å mistenke borreliose.
Min kommentar: Mycket bra skrivet! 8-)

Jag själv fick faktiskt en "testbehandling" (av en svensk allmänläkare) när borreliatesterna inte gav utslag. Jag herxade och hade god effekt av behandlingen vilket bekräftade att det var borrelios.

Herxade = Jarisch–Herxheimer reaction (se länk nedan).

Jarisch–Herxheimer reaction

https://en.wikipedia.org/wiki/Jarisch%E ... r_reaction

X-member
Posts: 7717
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Mon 11 Jan 2016 18:04

Information from Norway:

Kronisk borreliose; diagnostikk og behandling - pasientinformasjon

http://nevro.legehandboka.no/sykdommer- ... 41458.html

Ett klipp/a quote:
Hva skal til for å stille diagnosen kronisk borreliose?

I følge Europeiske diagnostiske retningslinjer må følgende kriterier oppfylles for å stille diagnosen kronisk borreliose:

1. Sykdommen/plagene har vart minst 6 måneder

2. Tilstedeværelse av et eller flere objektive funn fra organer i kroppen som for eksempel:

Hud (et utslett som heter akrodermatitis kronika atrofikans)
Nervesystemet (hjernehinnebetennelse, hjernebetennelse, ryggmargsbetennelse, nerve- eller nerverotsbetennelse)
Ledd og muskler (hevelse og betennelse i ledd eller muskler)
Hjertet (rytmefortyrrelser eller annen påvirkning)
Øye (betennelser i deler av øyet)
Annet (tegn til affeksjon av andre organer i kroppen)

3. Positive tester på borreliasmitte og positive tester på betennelsesreaksjon i kroppen. Borreliasmitte påvises ved antistoffer mot borrelia i blod eller ryggmargsvæske, og/eller med PCR i leddvæske. Betennelsereaksjon påvises ved funn av forhøyet antall hvite blodlegemer, eggehvitestoffer mm. i ryggmargsvæske, spinalvæske. leddvæske eller hudbiopsi.

4. Andre årsaker til plagene er ikke mer sannsynlige

Hos pasienter der ikke alle kriteriene er oppfylt kan vi ofte være i tvil og kan da stille diagnosen mulig kronisk borreliose.
Det är jag själv som har fetmarkerat i klippet ovan.

Detta är samma definition av kronisk borrelios som används även i Sverige och Danmark.

X-member
Posts: 7717
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Mon 25 Jan 2016 21:22

Sverige/Sweden:

"Allergisk reaktion" var – borrelia

http://www.folkbladet.se/nyheter/norrko ... 59340.aspx

Ett klipp:
Först när Stefan vid ett återbesök på sjukhuset någon vecka senare krävde att få testas visade ett blodprov att han drabbats av borrelia. Ett ryggmärgsprov visade också ett förhöjt värde av vita blodkroppar och kraftfull antibiotika som används när man misstänker att sjukdomen spridit sig till nervsystemet – doxycyklin – sattes in mot infektionen.

Nu, snart fem månader efter besöket på vårdcentralen, har Stefan Bylund fortfarande problem med balans, ledsmärta, tinnitus, synförändringar och talet.

– Jag sluddrar fortfarande lite, men det har i alla fall gått ett steg åt rätt håll, säger han.

Vägen tillbaka verkar tuff för 49-åringen.

– Hjälpen i vården efteråt har varit bristfällig. Det dröjde lång tid innan jag kom igång med rehabilitering, besök hos sjukgymnast, logoped och fick göra en tinnitusutredning. Men nu är jag igång med den delen i alla fall.
Ps! Doxycyklin sätts även in vid "icke-neuroborrelios" i Sverige. Ds.

X-member
Posts: 7717
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Sat 30 Jan 2016 1:26

Norge/Norway:

Hittade detta på NLBF:s sida på facebook.

Nordisk samarbeid om flåttoverførte sykdommer

https://helsedirektoratet.no/nyheter/no ... -sykdommer

Ett klipp:
Helsedirektoratet vil i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer nå sette ned en gruppe som skal se nærmere på diagnostikk og behandling av borreliose og andre flåttoverførte sykdommer. Pasient- og brukerrepresentanter vil bli invitert til å delta. Gruppen vil starte sitt arbeid i løpet av våren 2016, og ha særlig fokus på pasienter med langvarige og uavklarte tilstander. Arbeidet skal lede frem til et nordisk konsensusmøte i 2017. Intensjonen er nordisk enighet om diagnose og behandling, med særlig vekt på pasienter med langvarige og uavklarte tilstander.
Det är jag själv som har fetmarkerat i klippet ovan.

Min kommentar: Jättebra!

X-member
Posts: 7717
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Tue 2 Feb 2016 10:57

Sverige/Sweden:

Centrum för vektorburna infektioner

http://www.akademiska.se/sv/Verksamhete ... fektioner/

Två klipp (mer att läsa på länken):
I oktober 2015 öppnade mottagningen Centrum för vektorburna infektioner vid infektionskliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala för utredning av vuxna patienter med långdragna besvär relaterat till fästingburna infektioner. Ett drivande motiv är att pröva den serie av icke evidensbaserade uppfattningar och teorier som finns kring olika symptoms orsakssamband med fästingburna infektioner, aktuella diagnostiska verktyg, behandlingsalternativ och orsak till kvarvarande symptom. Mottagningen är ett pilotprojekt med syfte att pröva och utvärdera om samlad information från en standardiserad och utvidgad utredning kan ge klarhet i om patientens besvär går att knyta till en fästingburen infektion eller om detta kan bedömas som osannolikt eller helt avskrivas. Förhoppningen är att denna nya kunskap ska leda fram till en säkrare och mer ändamålsenlig utredningsstandard för denna grupp av patienter.
Remiss från din läkare krävs för undersökning. Remissen skickas till oss per post.

Post Reply