Information for people from Scandinavia

For everything that is related to Lyme and/or Lymeland, but doesn't fit in the other forums. Speak your mind, connect, ask help, etc.
X-member
Posts: 11676
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Tue 2 Jan 2018 13:10

I Norge diagnosticeras och behandlas ca 7 300 - 7 400 borreliafall varje år.

Källa:

Smittestoffer i flått (Flåttsenteret)

http://xn--flttsenteret-ucb.no/for-hels ... sykdommer/

X-member
Posts: 11676
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Tue 2 Jan 2018 13:15

I Sverige erkänner man...


1: ...att seronegativ borrelios finns även efter 8 veckors sjukdom. Källa (bland annat): Sahlgrenska sjukhusets labb.
2: ...att behandlingssvikt och återfall förekommer och att detta skall behandlas med antibiotika. Källor (bland annat): CVI och den svenska behandlingsrekommendationen.
3: ...att fästingar även bär på andra smittor och att dubbelinfektioner förekommer samt att detta diagnosticeras och behandlas i Sverige. Källa (bland annat): CVI (Centrum för vektorburna infektioner i Uppsala)
4: ...att immunbrist förekommer.
5: ...att det är tillåtet att ge en längre/bättre/annan behandling när det behövs. Källa (bland annat): CVI
6: ...att kronisk borrelios finns, detta då kronisk borrelios ju är synonymt med sen borrelios (dvs, stadium 3) i Sverige! Källor (bland annat): Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten.
7: ...att det vetenskapliga underlaget som svensk rekommenderad behandling för sen (dvs, kronisk) borrelios är baserat på är dåligt. Källa (bland annat): Den svenska behandlingsrekommendationen.
8: ...att latent borrelia förekommer.

Enbart pålitliga svenska källor, som tex svenska läkare, svenska forskare, svenska labb, CVI, Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten, har använts i ovanstående sammanfattning.

Tyvärr saknas det fortfarande kunniga och insatta svenska specialister som kan ta hand om svårdiagnosticerade och/eller svårbehandlade borreliafall, så det problemet är ju ännu inte löst.

X-member
Posts: 11676
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Wed 14 Feb 2018 17:20

intervju med Ying Zhang

https://on-lyme.org/sv/sufferers/lyme-s ... ying-zhang

Översatt till svenska av Dr X (Kenneth Sandström).

Ett klipp och tänk nu på att vi använder den ursprungliga definitionen av kronisk borrelios, i betydelsen sen borrelios (stadium 3) i Sverige:
PLEASE-studien utfördes i Holland. Tidningarna rapporterade att inga läkemedel hjälper mot symtom som uppstår efter behandling mot Lyme-borrelios. Läkare i Hollande säger att denna studie visar att kronisk Lyme-borrelios inte existerar och inte skall behandlas med antibiotika.
Japp, man påstår alltså att läkare i Holland säger att PLEASE-studien bevisade att sen borrelios, dvs stadium 3 inte finns. Detta är faktiskt inte riktigt klokt om jag skall vara ärlig.

X-member
Posts: 11676
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Thu 15 Feb 2018 1:22

Det finns en facebookgrupp som (vad jag förstår) leds av av två holländare som sedan en tid tillbaka har "bombat" med svenska översättningar (ofta gjorda av Dr X, dvs Kenneth Sandström) av texter där man inte ens använder den definition av kronisk borrelios som gäller i hela Skandinavien (se även föregående svar i detta ämne), och så sprider dom detta bland skandinaver på facebook.

Denna facebookgrupp kallar sig för "On Lyme Foundation".

Jag ger er nu ett exempel med ett klipp från vad man påstår i den facebookgruppen:
Chronic Lyme is officially not supposed to exist.
Ovanstående är ta mig tusan ren och skär lögn, detta eftersom begreppet kronisk borrelios istället används i betydelsen sen borrelios (stadium 3) och behandlas med antibiotika i hela förbannade (ursäkta) Skandinavien!

Fattar verkligen inte dessa holländare att dom ta mig tusan (ursäkta) inte kan göra på det sättet?

X-member
Posts: 11676
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Thu 15 Feb 2018 2:01

Som om det inte skulle vara nog att några holländare (se föregående svar) skiter fullständigt i vilken definition av kronisk borrelios det är som gäller i hela Skandinavien, så har nu en svensk person skrivit nedanstående, vilket hittas på den svenska borrelia- och TBE-föreningens hemsida:

The Financial Implications of a Well-Hidden and Ignored Chronic Lyme Disease Pandemic
Marcus Davidsson


http://www.mdpi.com/2227-9032/6/1/16/htm

Ett klipp:
An early stage Borrelia infection is known as acute Lyme disease and a late stage Borrelia infection is known as chronic Lyme disease.
Ovanstående är helt korrekt och är alltså den definition av kronisk borrelios som gäller i hela Skandinavien.

Men sedan så blandar han ihop ovanstående ursprungliga definition av kronisk borrelios med någon/några andra varianter av "chronic Lyme" och här kommer ett exempel på detta:
The IDSA does not recognize chronic Lyme disease, nor do they recommend antibiotic treatment for chronic Lyme disease.
Dvs, han påstår alltså att IDSA anser att sen borrelios inte finns, samt att IDSA rekommenderar att man inte skall antibiotikabehandla sen borrelios vilket är ren och skär lögn!

Ett klipp till:
Most Lyme disease patients today either do not receive any antibiotic treatment at all or they receive an insufficient amount of antibiotic treatment.
Hur fan (ursäkta) kan han påstå att dom allra flesta patienter som har konstaterats lida av borrelios inte får någon behandling alls (i Sverige antibiotikabehandlas ta mig tusan alla personer som lider av borrelios!!) och hur fan kan ha påstå att om man nu faktiskt får behandling att den inte räcker till i dom allra flesta fall?

X-member
Posts: 11676
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Thu 15 Feb 2018 2:29

Med anledning av vad svensken hävdar att IDSA har sagt om kronisk (dvs, sen) borrelios (se föregående svar) så tycker jag nog att Dr Halperins (IDSA) information även hör hemma här i detta ämne:

Chronic Lyme disease: misconceptions and challenges for patient management
John J Halperin


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4440423/
The medical/scientific community uses the term “chronic Lyme disease” to describe individuals with objective evidence of longstanding ongoing infection.....
Och jag kan försäkra svensken om att IDSA definitivt anser att ovanstående skall antibiotikabehandlas, precis som man anser i hela förbannade (ursäkta) Skandinavien oavsett hur många "påhitt" som några holländare sprider i svensk översättning på facebook (se några tidigare svar i detta ämne)!

X-member
Posts: 11676
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Thu 15 Feb 2018 14:42

Tyska ILADS-utbildade läkare säger följande om den definition av kronisk borrelios som gäller i hela Skandinavien (det är jag själv som har blåmarkerat):
In the early stage, i. e. in the first 4 weeks after the start of infection, a failure rate of 10% is to be expected with antibiotic treatment. (121/135)
In the chronic forms, it is significantly higher at up to 50%. (30/31/52/55/74/99/121) Even earlier studies referred to the problem area of chronic Lyme borreliosis and the limits of its susceptibility to treatment.
(31/55/59/61/62/65/92/94/121/138) In all these studies, the duration of treatment was generally limited to a maximum of four weeks.
http://www.borreliose-gesellschaft.de/T ... elines.pdf

Svensken (se även tidigare svar i detta ämne) säger dock istället följande (det är jag själv som har blåmarkerat):
If governments in the USA and Europe want to minimize future costs and maximize future revenues, then they should pay for IV antibiotic treatment up to a year even if the estimated cure rate is as low as 25%. The cost for governments of having chronic Lyme patients sick in perpetuity is very large.
http://www.mdpi.com/2227-9032/6/1/16/htm

Tycker nog att han skall kalla det som han själv menar med "chronic Lyme" för något annat.

X-member
Posts: 11676
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Fri 23 Feb 2018 15:20

Den svenska patientföreningen FSI har nu spritt nedanstående YouTube-video sedan sommaren 2017:

Borrelia & Co är en epidemi som förnekas

https://www.youtube.com/watch?v=UUXI1ZK_qpE

Ett klipp (efter 11 sekunder in i videon):
Sverige har samma behandling vid stadium 1 och stadium 3
Min kommentar: Ja, då måste nog svensk borreliabehandling vara sämst i världen, dvs om både stadium 1 och stadium 3 behandlas med 10 dagars oralt penicillin V, dvs kåvepenin, vilket är svensk rekommenderad behandling vid stadium 1, dvs ett EM-utslag. Men det är ju förstås även möjligt att denna svenska patientförening ännu inte har läst dom svenska behandlingsrekommendationerna för borrelios.

X-member
Posts: 11676
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Fri 23 Feb 2018 18:42

Tillägg till föregående svar:

Den svenska patientföreningen FSI har dessutom spritt nedanstående YouTube-video sedan i maj 2017:

Ett borreliatest som enbart kan säga om du haft infektion...

https://www.youtube.com/watch?v=UXNJlYja6_s

Efter 6 sekunder så påstår FSI följande:
ELISA kan enbart utesluta infektion
Men då jag inte kunde hitta några källor i YouTube-videon så postade jag detta påstående i en facebookgrupp där flera styrelsemedlemmar i FSI är medlemmar och bad dom om en källa.

Först fick jag svar från ordföranden i FSI där han själv klargjorde att FSI faktiskt menade att ett negativt ELISA-test (vid en spridd eller sen borrelios alltså) utesluter borrelios, men han gav mig ingen källa, så jag bad därför återigen om en källa.

Då lade sig en annan styrelsemedlem i den föreningen i diskussionen genom att gå till personangrepp mot mig, dvs han kunde tydligen heller inte presentera något källa.

Jag kontaktade då styrelsemedlemmen som utsatte mig för personangreppet privat, då jag undrade varför i hela fridens namn han var så himla otrevlig. Fick då bara ett enda svar från personen och det var att han ansåg att jag är en "besserwisser".

Ovanstående bevisar att den föreningen anser att, oavsett vilka "tokigheter" som någon person i föreningen sprider, så behöver dom inte bevisa att det dom säger är korrekt med hänvisning till någon källa. Det låter faktiskt istället som någon sorts sekt.

Tillägg senare:

Man får väl anta att den svenska patientföreningen då enbart har medlemmar som har testat positivt med ELISA-tester, eller hur?

Och det är heller inte första gången som styrelsemedlemmen den föreningen beter sig på det otrevliga sättet, för sommaren 2017 så hade föreningen blivit anklagad för att felinformera om kronisk borrelios av en svensk kritiker. Och i en debatt på Dagens Medicins sida på facebook, så försökte jag hjälpa föreningen genom att informera dom om att kritikern nog menar att dom måste kunna bevisa att det dom påstår om kronisk borrelios (bland annat på föreningens hemsida) är korrekt med hänvisning till pålitliga källor. Då blev jag kallad för en "självpåtagen expert" av samma styrelsemedlem, vilket jag tycker var ett rent gräsligt sätt att bemöta mitt försök att hjälpa den föreningen.

X-member
Posts: 11676
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Sun 25 Feb 2018 14:38

Ett klipp från föregående svar:
..i en debatt på Dagens Medicins sida på facebook, så försökte jag hjälpa föreningen genom att informera dom om att kritikern nog menar att dom måste kunna bevisa att det dom påstår om kronisk borrelios (bland annat på föreningens hemsida) är korrekt med hänvisning till pålitliga källor.
Om ni tittar på FSI:s information på länken nedan, så hittas inte en enda förbannade (ursäkta) källa:

Borrelia är svårdiagnostiserad och i vissa fall svårbehandlad

http://fsi-sverige.se/nyheter/borrelia- ... behandlad/

Men om man är lite envis så kan man hitta samma information i en svensk lekmans blogg.

Post Reply