Information for people from Sweden

For everything that is related to Lyme and/or Lymeland, but doesn't fit in the other forums. Speak your mind, connect, ask help, etc.
Post Reply
X-member
Posts: 12261
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Thu 9 May 2019 13:33

SVEDALA 9 maj 2019
Skånes första sibiriska jordekorre skjuten – stor spridare av borrelia


Artiklen kräver inloggning.

https://www.sydsvenskan.se/2019-05-09/s ... pridare-av

Ett klipp:
För första gången har en sibirisk jordekorre skjutits i Skåne, i Bokskogen vid Torup. Arten kan skada ekosystemet och är en stor spridare av borrelia. Trots att det är olagligt, misstänker länsstyrelsen i Skåne att den nu skjutna jordekorren har varit husdjur hos någon skåning.

X-member
Posts: 12261
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Thu 9 May 2019 15:08

Ett klipp från ett tidigare svar i detta ämne:
I Sverige erkänner man...

[...]

8: ...att latent borrelia förekommer.
https://www.lymeneteurope.org/forum/vie ... =50#p45419

Då jag inte angav någon källa så postar jag detta svar från CVI (hämtat från min nu nedlagda borreliagrupp på facebook) här i ämnet:
Min fråga via mail (26 december 2016):
Vad anser du, kan en borreliainfektion vara latent (dvs, inte symptomgivande) en period och bryta ut först senare?
En CVI-läkares svar via mail (28 december 2016):
Hej

Det kan den, men det är mer en akademisk fråga; vad är lång tid, vad är latent och varför bryter den ut en tid efter smittillfället?
I övrigt är Borrelia som bakterier är mest, nästan
CVI = Centrum för vektorburna infektioner i Uppsala.

X-member
Posts: 12261
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Sun 12 May 2019 14:06

Tillägg till föregående svar i detta ämne. Här kommer en källa till.
Scand J Infect Dis. 2002;34(12):922-4.

Activation of latent Lyme borreliosis concurrent with a herpes simplex virus type 1 infection.

Gylfe A1, Wahlgren M, Fahlén L, Bergström S.

Abstract

The case is reported of a 26-y-old woman with latent Lyme borreliosis that was concurrently activated with a herpes simplex virus type 1 infection. Immune suppression by stress may have caused activation of both infections.

PMID: 12587627
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12587627

X-member
Posts: 12261
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Mon 13 May 2019 16:05

Som ni kanske redan vet så används begreppet kronisk borrelios i ett antal olika betydelser, och ledaren för den svenska patientföreningen FSI (Föreningen för svårdiagnosticerade infektionssjukdomar) har nu tydligen "hittat på" en helt egen variant, ett klipp:
Jag ska tillägga att jag (numera) inte själv tror på ”kronisk borrelia”, eller ”kroniskt EBV” osv. Jag tror att just dessa infektioner kan de allra flesta – normalt friska – människor klara av, men inte om vissa immunceller är ”trötta”.
https://newsaboutdisease.com/2019/05/04 ... ergrupper/

När Mats Reimer (barnläkaren som i många års tid har bloggat på Dagens Medicin alltså) skriver "kronisk borrelia" med citationstecken så menar ju han (huvudsakligen) feldiagnosticerad med sen borrelios och det hade jag svårt att tro att ledaren för FSI menade, så jag frågade honom. Föreningsledaren svarade att när han skriver "kronisk borrelia" med citationstecken så menar han både en tidigare helt obehandlad borrelios som har blivit sen och en tidigare otillräckligt behandlad borrelios som har blivit sen.

Föreningsledarens hypotes är alltså att det enbart är personer som redan lider av nedsatt immunförsvar (innan dom utsätts för borreliasmitta alltså) som kan utveckla en sen borrelios eller som kan lida av en fortfarande aktiv borrelios efter behandling.

Och så har säger man i USA om detta:

Pathogenesis, Transmission, and Treatment
Report of the Pathogenesis, Transmission, and Treatment Subcommittee to the Tick-Borne Disease Working Group
Submitted on May 4, 2018


https://www.hhs.gov/ash/advisory-commit ... index.html

Ett klipp (det är jag själv som har blåmarkerat i texten):
What mechanisms of B. burgdorferi pathogenesis allow it to persist in some animal species despite a competent immune system and/or antimicrobial therapy? (What are the gaps in human research that need to be addressed to explore this model of pathogenesis in humans?)
Dvs, inte ens amerikanska experter anser att ledaren för FSI:s hypotes är korrekt.

Och nu förstår kanske alla som läser detta varför svensk sjukvård rekommenderar antibiotikabehandling till alla som drabbas av borrelios (oavsett stadium), och inte enbart till personer som (när dom smittas alltså) har någon form av nedsatt immunförsvar.

Tillägg:

Jodå, jag har tagit upp detta även i ett annat ämne i detta forum, men jag är mycket oroad för att folk kan bli lurade av föreningsledarens hypotes och tro att dom inte behöver ha någon antibiotikabehandling alls för sin borrelios då dom inte har någon form av nedsatt immunförsvar. Det är alltså därför som jag tar upp detta även i detta ämne.

X-member
Posts: 12261
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Mon 13 May 2019 22:33

Här kommer nu ännu mer "påhitt" från ledaren för patientföreningen FSI.

Ett borreliatest som är minst 50% säkrare är på gång (2017)

https://newsaboutdisease.com/2017/11/14 ... r-pa-gang/

Ett klipp:
Men alla som insjuknar får inte tillräcklig behandling, vilket leder till så kallad behandlingssvikt. Infektionsläkare tolkar i dessa fall – nästan alltid (!) – positiva svar som genomgången infektion trots att symtomen är kvar och trots att patienten har höga titrar av antikroppar.
Min egna kommentar: Detta är ren och skär lögn! Svenska infektionsläkare anser istället att man INTE kan använda ett antikroppstest för att avgöra om det rör sig om behandlingssvikt. Så svenska infektionsläkare är alltså till 100% eniga med ILADS när det gäller detta.

X-member
Posts: 12261
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Tue 14 May 2019 23:21

Då jag inte länkade till någon källa i föregående svar så har jag nu letat upp en sådan.

Minska antalet borreliaserologier (Läkartidningen, 2018)

http://www.lakartidningen.se/Opinion/De ... erologier/

Ett klipp (och det är jag själv som har blåmarkerat i texten):
Förändringen av antikroppsnivåer efter behandling varierar stort mellan individer och kan inte användas som mått på behandlingseffekt eller utläkning. Upprepad provtagning hos en patient med ett tidigare positivt prov är därför aldrig aktuell.
Min egna kommentar: Så nu kan ni strunta helt och hållet i ledaren för FSI:s "påhitt" (som alltså varken svenska infektionsläkare eller ILADS håller med honom om) som kan hittas i föregående svar i detta ämne.

X-member
Posts: 12261
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Fri 17 May 2019 17:29

Denna artikel är inte helt ny, men intressant.

Unik metod för att rena blod (2010)

http://www.bohuslaningen.se/nyheter/uni ... -1.2573316

Ett klipp (och det är jag själv som har blåmarkerat lite i texten):
– I dag undersöks blodet från varje blodgivare med tanke på bland annat hiv, gulsot och syfilis. Men om det finns virus eller bakterier till exempel efter en resa utomlands, som kan hamna i blodbanorna, så hittar vi det inte. Vi kan alltså inte garantera att lämnat blod är helt smittfritt, säger Ingvar Eliasson.

X-member
Posts: 12261
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Fri 17 May 2019 23:48

Professor Dag Nyman (Åland) skriver följande i den svenska behandlingsrekommendationen för borrelios:
Återkommande symtom med växlande remission och relaps, ses typiskt vid tidig ledinfektion, vid eventuell infektionsrelaps trots behandling, samt vid reinfektion.
Han skriver alltså att en aktiv borreliainfektion går i skov.

Fast sådant informerar ju både ILADS och Dr Marie Kroun (Danmark) också om.

https://lakemedelsverket.se/upload/hals ... A4rken.pdf

X-member
Posts: 12261
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Sat 18 May 2019 18:44

Läsarfråga: ”Vad gör man om man inte lyckas ta bort hela fästingen?”

Varför bär fästingar på sjukdomar? Och vad bör man göra om man inte får bort hela fästingen efter ett bett? Här svarar biologen och fästingexperten Thomas Jaenson på läsarnas frågor om fästingar.


PUBLICERAD DEN: 2019-05-09

https://www.netdoktor.se/infektion/fast ... fastingen/

Ett klipp, men det finns mycket mer att läsa på länken:
Det finns flera olika potentiellt sjukdomsframkallande (patogena) mikroorganismer och virus i den vanliga fästingen Ixodes ricinus i Sverige. Men alla fästingar är inte infekterade. Andelen fästingar som är infekterade varierar mycket inom landet. Beträffande olika Borrelia-arter så är ungefär 10-15 procent av nymferna i södra Sverige infekterade. Vad gäller TBE-viruset så är ca 1 procent av nymferna infekterade i de områden där TBE-viruset förekommer, t ex i Roslagen.

Det finns i Sverige flera olika patogener inom gruppen Borrelia burgdorferi sensu lato som orsakar borrelios eller ”borrelia”; de vanligaste är Borrelia afzelii och B. garinii.

En annan liknande bakterie är Borrelia miyamotoi som orsakar så kallad återfallsfeber.

Ytterligare några bakterier som finns i Ixodes ricinus i Sverige är Anaplasma phagocytophilum (fästingfeber), Rickettsia helvetica (fläckfeber), Coxiella burnetii (Q-feber) och Francisella tularensis (harpest, tularemi).

Bland de encelliga djuren, protozoerna, finns i Sverige Babesia divergens, B. microti och B. venatorum som alla kan orsaka babesios.

X-member
Posts: 12261
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Tue 21 May 2019 0:31

Jag skrev i ämnet/svaret nedan här i forumet att jag skulle återkomma gällande dom svenska patientföreträdare och/eller svenska patientföreningar som varken kan eller vill bevisa att det dom påstår är korrekt med hänvisning till pålitliga källor. Men jag lyckas inte formulera mig så bra, så jag tror att jag låter bli.

https://www.lymeneteurope.org/forum/vie ... 470#p45529

Men om ni råkar på några sådana personer, så kan ni nog utgå ifrån att det som dom påstår inte är korrekt.

Post Reply