Information for people from Scandinavia

For everything that is related to Lyme and/or Lymeland, but doesn't fit in the other forums. Speak your mind, connect, ask help, etc.
X-member
Posts: 11676
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Sat 15 Jun 2019 16:15

Jag har flera ggr tidigare här i forumet undrat över vilken benämning som Dr X (dvs, Kenneth Sandström som blev av med sin läkarlegitimation) själv använder för kvarstående symptom efter behandling som ytterligare antibiotika inte har någon effekt på och jag undrar givetvis över vilken diagnoskod som Dr X och/eller hans vänner anser skall användas i dessa fall.

Detta undrar jag med anledning av att ledaren för patientföreningen VIDAS nu sprider följande information även i sin blogg:
Varken PTLDS eller PLDS erkänns i ICD11, och de har heller inte funnits med i tidigare versioner av ICD. Det kan inte anses rimligt att fortsätta förespråka eller sätta diagnoser som inte har vetenskapligt stöd.
https://botaborrelia.wordpress.com/2019 ... out-icd11/

Jag lägger även in vad professor Thomas Jaenson skriver, så att ni förstår att det faktiskt finns kvarstående symptom efter behandling som ytterligare antibiotika inte har någon effekt på (jag har blåmarkerat detta):
Att vissa av dessa mikrober orsakar sjukdom hos människor gynnar nog varken mikroberna, fästingarna eller värddjuren. Mest optimalt för alla deltagarna i spridningskedjan vore nog om mikroberna inte orsakade några skador - inga sjukdomssymtom - på värddjuren. Jag förmodar att det är åt det hållet som evolutionen är på väg beträffande de mikrober som just nu är aktuella för mänskligheten. Men tyvärr gör evolutionen att det uppkommer nya patogena mikrober som framtidens värddjur antagligen kommer att få tampas med.
https://www.netdoktor.se/infektion/fast ... sjukdomar/

X-member
Posts: 11676
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Sat 15 Jun 2019 16:35

Tillägg till föregående svar i detta ämne, ett klipp från dom svenska behandlingsrekommendationerna för borrelios (det är jag själv som har blåmarkerat lite i texten):
Kvarvarande symtom

Ospecifika symtom under konvalescentfasen efter antibiotikabehandling ses ibland vid olika manifestationer av borreliainfektion. Det kan röra sig om trötthet, muskel- och ledvärk som dock successivt brukar avklinga.
Kvarstående neurologiska bortfall och andra resttillstånd efter genomgången adekvat antibiotikabehandling förekommer trots att infektionen läkt ut. Bortfallssymtomen orsakas oftast av irreversibel vävnadsskada och kan till exempel yttra sig som en partiell facialispares. Även resttillstånd efter andra pareser samt hudatrofi, neuropati och artropati i samband med akrodermatit förekommer. Liksom vid andra postinfektiösa tillstånd som drabbar centrala nervsystemet uppvisar enstaka patienter långdragna koncentrationsbesvär och andra kognitiva symtom.
https://lakemedelsverket.se/upload/hals ... a4rken.pdf

Nu undrar jag alltså över vilken benämning och vilken diagnoskod som Dr X och hans vänner tycker att man skall använda när det gäller det som Läkemedelsverket talar om ovan?

X-member
Posts: 11676
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Sat 15 Jun 2019 18:43

Bäst jag påpekar gällande det jag skrev i dom två föregående svaren i detta ämne att jag egentligen inte riktar mig specifikt till Dr X eller hans vänner, utan jag har bara inte sett någonstans överhuvudtaget att man har föreslagit en annan benämning (än PTLDS alltså) som passar in på kvarstående symptom efter behandling som inte beror på en fortfarande aktiv borrelios.

Och jag tycker faktiskt inte att en läkare (inte ens en fd läkare) bör vara inblandad i ett sådant försök att lura folk att tro att kvarstående symptom efter behandling (oavsett vilken benämning som man använder) som ytterligare antibiotika inte har någon effekt på inte ens finns.

X-member
Posts: 11676
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Sat 15 Jun 2019 20:17

Nu har jag hittat bevis för att Dr X inte alls "bara har behandlat "Lyme"" något som faktiskt nedanstående svenska bloggare själv spred ut (bland annat i en dansk offentlig borreliagrupp) i sitt försvar av Dr X för något år sedan.

Ett klipp:
– Att det både i processen hos IVO och HSANs beslut återkommer faktafel om att Borrelia behandlats med Rifampicin trots att Kenneth påpekat att det aldrig förekommit utan läkemedlet använts för att behandla Ehrlichia.
https://botaborrelia.wordpress.com/2017 ... continues/

Min egna kommentar: Jag tror faktiskt därmed att vi även har fått bevis för att denna bloggare (som även är ledare för patientföreningen VIDAS) har blivit lurad av någon "dumnöt" att tro att begreppet "Lyme" eller "Lyme disease" inkluderar co-infektioner.

Om jag nu inte minns fel så hade dock inte alla Dr X patienter som fick rifampicin utskrivet fått diagnosen ehrlichios (eller någon annan diagnos som motiverade rifampicinbehandling) av Dr X, men sådana "petitesser" bryr nog inte denna svenska bloggare om.

Ps! Vill även påpeka att sjukdomen borrelios och sjukdomen ehlichios skrivs med liten begynnelsebokstav i Sverige. Ds.

X-member
Posts: 11676
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Sat 15 Jun 2019 20:29

Med anledning av det som jag postade i föregående svar i detta ämne så skall jag förklara varför jag kallar en borreliainfektion för borrelios.

Jo, det är för att Borrelia är namnet på själva bakterien (och då skrivs faktiskt Borrelia med stor begynnelsebokstav i Sverige) och borrelios är namnet på sjukdomen (och då skrivs borrelios med liten begynnelsebokstav i Sverige).

om bloggaren nu menar en borreliainfektion när hen skriver "borrelia" så skall detta alltså skrivas med en liten begynnelsebokstav om nu inte ordet "borrelia" inleder en mening förstås, för då skrivs ju praktiskt taget alla ord med stor begynnelsebokstav.

X-member
Posts: 11676
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Sat 15 Jun 2019 23:15

Det är faktiskt en sak som jag glömde nämna tidigare här i ämnet när det gäller försvaret av Dr X....

Hyllas av patienterna – nu dras hans legitimation in

Publicerad 14 mars 2017

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebr ... imation-in

...och det är detta, vilket är ett klipp från artikeln ovan:
Hans Fredlund, smittskyddsläkare vid USÖ, säger att det inte finns något belägg för att långa antibiotikakurer hjälper mot den här typen av sjukdomar.
Notera att smittskyddsläkaren skriver "sjukdomar" (dvs, flertal), vilket alltså innebär att Dr X måste bevisa att alla dom olika sjukdomar (dvs, infektioner) som Dr X har behandlat har krävt en längre antibiotikabehandling, än den behandling som rekommenderas för dessa infektioner i Sverige, alltså.

X-member
Posts: 11676
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Sun 16 Jun 2019 0:04

För er som inte riktigt hängde med i det jag skrev i föregående svar.

Mats Reimer skriver följande i sin blogg:
Han [Dr X] stod ensam för två tredjedelar av all rifampicin som skrevs ut i hela länet. Infektionsläkarna vill verkligen inte att vem som helst skriver ut rifampicin, risken för resistensutveckling är stor om man använder medlet på fel sätt.
https://www.dagensmedicin.se/blogg/mats ... -borrelia/

Och kritiken gäller alltså (som jag tolkar det) att även om Dr X hade patienter som behövde ha denna behandling så skrev Dr X ut på tok för mycket rifampicin.

Det räcker alltså inte att Dr X kan bevisa att han hade några patienter som behövde ha denna behandling.

X-member
Posts: 11676
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Sun 16 Jun 2019 0:44

Den svenska bloggare som jag själv tror har blivit lurad att tro av någon annan "dumnöt" att begreppet "Lyme" eller "Lyme disease" inkluderar co-infektioner har ju för sjutton även blivit lurad av en "dumnöt" i Borrelia- och TBE-föreningen.

Ett klipp:
3. Att borrelia som Reimer säger ”inte är svårt att behandla ” är ett subjektivt omdöme, och till föga tröst för de som inte blev bra. Berglunds undersökning (Berglund et al., Scand J Infect Dis 34: 421–425, 2002) från Blekinge rörande patienter diagnosticerade och behandlade på 1990-talet visade att efter behandling hade 25 procent neurologiska restsymptom fem år efter avslutad behandling, och att tidig diagnos och behandling är viktigt för lyckad behandling. De uppskattade 2.500 årligen tillkommande drabbade svenskarna med fleråriga symptom håller däremot nog ej med att deras sjukdom var särskilt ”lättbotad”.
https://botaborrelia.wordpress.com/2014 ... ns-anhang/

Min egna kommentar: Japp, personen påstår alltså att alla dom ca 10 000 borreliafall/år (Obs! Detta är en gammal siffra.) som diagnosticerades och behandlades för borrelios av svenska läkare hade neuroborrelios vid diagnos (dvs, det är ju vad den studien handlar om).

Men efter ovanstående så kan man hitta följande i samma blogg:
4. Diagnosproblemet för de som infekterats men ej fått rött märke (EM), en osäker andel som ofta uppskattas till 30 procent i Sverige (högre i många andra länder),...
Min egna kommentar: Oops, där "försvann" visst ca 70% av dom svenska borreliafallen som fick behandling innan dom ens hade utvecklat någon neuroborrelios.

Många som läste denna artikel i Dagens Nyheter fick sig nog ett gott skratt, skulle jag tro.

Lite längre ner i bloggen hittas även följande:
Vi behöver bli fler som engagerar oss för att stoppa ”jorden är plattismen” som gror och växer i Sverige och framför allt måste vi finna vägar att kunna stoppa sådana som Mats Reimer…
Min egna kommentar: Skall detta möjligen ske genom att Mats Reimer skrattar ihjäl sig? :D

X-member
Posts: 11676
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Sun 16 Jun 2019 2:55

Jag tog i efterhand bort ett svar i detta ämne då jag ändrade mig och istället vill ge er en kommentar i bloggen (länk hittas i föregående svar):
Det går väl att skicka detta I vanlig brevform till alla berörda myndigheter och svt, läkaresällskapet osv. de flesta sådana inst. måste ju diarieföra all inkommande post.
Väldigt bra formulerat med god översikt samt bra länkar.
Min egna kommentar: Ja, ett gott skratt förlänger ju livet har jag hört. ;)

X-member
Posts: 11676
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Sun 16 Jun 2019 14:34

Bäst jag förklarar det jag skrev i ett tidigare svar lite bättre, dvs detta:
Oops, där "försvann" visst ca 70% av dom svenska borreliafallen som fick behandling innan dom ens hade utvecklat någon neuroborrelios.
https://www.lymeneteurope.org/forum/vie ... 754#p45751

Jag måste nämligen påpeka alla med en spridd och sen borrelios faktiskt inte ens utvecklar någon neuroborrelios. Utan det är ju bara ca hälften av dom svenska borreliafallen med stadium 2 och stadium 3 som har en neuroborrelios vid diagnos.

Post Reply