Information for people from Scandinavia

For everything that is related to Lyme and/or Lymeland, but doesn't fit in the other forums. Speak your mind, connect, ask help, etc.
X-member
Posts: 3024
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Postby X-member » Mon 4 Jun 2018 12:45

Både 1177 och Borrelia- och TBE-föreningen fortsätter tyvärr sprida ut, trots ett antal tillsägelser, att kronisk, dvs långvarig borrelios inte anses existera i Sverige (se även flera tidigare svar i detta ämne).

Borrelia
(1177)

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fak ... infektion/

Ett klipp:

Du blir oftast helt frisk även om borreliainfektionen har nått nervsystemet. Det finns inget vetenskapligt stöd för att själva borreliainfektionen skulle kunna bli kronisk.


Dvs, 1177 säger alltså att en borreliainfektion inte kan bli långvarig.


Verksamhetsplan BTF

http://borrelia-tbe.se/om%20f%C3%B6reni ... 02016.html

Ett klipp:

Vi vill ha erkännande av svenska myndigheter att långvarig borrelia samt co-infektioner existerar

X-member
Posts: 3024
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Postby X-member » Sat 16 Jun 2018 14:10

Det är tydligen inte enbart Borrelia- och TBE-föreningen och 1177 som sprider ut och/eller lurar folk att tro att "skolmedicinen" inte erkänner att långvarig (dvs, sen) borrelios finns och skall behandlas med antibiotika.

Nedanstående påstående hittade jag alldeles nyss på facebook.

There is currently no treatment offered for long term infection under the NHS.

X-member
Posts: 3024
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Postby X-member » Mon 18 Jun 2018 0:53

Svensk studie publicerad i juni 2018.

Occurrence of erythema migrans in children with Lyme neuroborreliosis and the association with clinical characteristics and outcome – a prospective cohort study

https://bmcpediatr.biomedcentral.com/ar ... 018-1163-2

Två klipp (men studien är intressant även i övrigt):

The occurrence of EM among children with LNB was 37 out of 103 (36%).


On the other hand, four patients (11%) had received antibiotic treatment for EM according to guidelines (i.e. phenoxymethyl penicillin p.o. 25 mg/kg × 3 for 10 days) but still developed LNB.


Min egna kommentar: Behandlingssvikten med svensk rekommenderad behandling i stadium 1 visade sig alltså enligt denna studie vara 11%.

Jag tror inte att dom förväntade sig detta resultat och detta kan innebära att dom svenska rekommendationerna, i alla fall gällande stadium 1, skulle behöva ändras.

X-member
Posts: 3024
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Postby X-member » Fri 22 Jun 2018 11:19

Man erkände faktiskt att stadium 1 finns i Norge även innan 2018. :) :)

Nu har NorVects "besynnerliga" bild dykt upp igen, dvs den bild där man jämför dom 300 rapporterade borreliafallen per år i Norge med uppskattat antal svenska borreliafall per år och detta var på en amerikansk persons vägg på facebook.

Jag informerade då amerikanen om att man bara rapporterar stadium 2 och stadium 3 i Norge och gav personen en källa (Flåttsenterets information) där man även hade räknat in stadium 1, dvs att den rätta siffran istället är 7 300 - 7 400 norska borreliafall per år.

Då skrev en svensk patientföreträdare följande:

Well, at least they recognize stage 2 and 3.


Min egna kommentar: Detta är nog en av dom allra dummaste kommentarer som jag sett på mycket länge. :) :)


Och när jag informerade en (annan) svensk person om exakt samma sak, dvs att man även måste lägga till stadium 1 (som alltså inte rapporteras i Norge) till dom rapporterade norska fallen med stadium 2 och stadium 3, återigen med hänvisning till Flåttsenterets information på denna svenska persons vägg (där hen hade delat amerikanens inlägg) så svarade personen följande:

Artikeln är uppdaterad 2018. När bilden gjordes 2014* så var det 300 - 400 fall som gällde.


Min egna kommentar: Kanske det är den urbota dumma svensken som jag nämnde tidigare som har lurat denna svenska person (i alla fall fram tills Flåttsenterets artikel eller rättare sagt information skrevs och sedan även uppdaterades 2018) att tro att man inte erkänner att stadium 1 finns i Norge? :) :) :)

* Bilden gjordes förövrigt istället 2015 enligt NorVect själva.

Skämt åsido, men som ni ser så har den sistnämnda svenska personen (som var en av dom båda som spred denna bild från NorVect) alltså förstått att informationen på NorVects bild (och definitivt sedan Flåttsenteret publicerade sin information!) numera är bevisligen felaktig!

Ovanstående hindrar dock inte (icke-läskunniga?) personer från att fortsätta sprida bilden vilket framgår idag på den amerikanska personens vägg på facebook.


Return to “Lyme Café”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests