Information for people from Scandinavia

For everything that is related to Lyme and/or Lymeland, but doesn't fit in the other forums. Speak your mind, connect, ask help, etc.
X-member
Posts: 6128
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Wed 12 Dec 2018 17:22

Jag har tidigare i detta ämne tagit upp att en amerikansk "människorättsaktivist" har menat att PTLDS bara är ett "påhitt". Och att detta även sprids bland skandinaver.

Nu har tydligen även Lyme Policy Wonk tagit upp detta.

LYMEPOLICYWONK: Abandon “Post-Treatment Lyme Disease Syndrome” label

https://www.lymedisease.org/lymepolicyw ... ome-label/

Ett klipp:
Term implies that patients are no longer infected with Borrelia

Beyond the fact that the definition of PTLDS excludes most patients, the very language of the term “Post Treatment Lyme Disease Syndrome” assumes two things. First, that patients have received adequate treatment and second, that the cause of their continuing symptoms is a “post infectious” disorder. There is no evidence that either of these assumptions is true.
Min egna kommentar: Allvarligt talat, begreppet PTLDS står faktiskt för kvarstående symptom efter behandling som inte beror på en fortfarande aktiv borrelios.

Och att sådana symptom definitivt finns är ju för bövelen (ursäkta) redan bevisat.

Förövrigt så har Lyme Policy Wonk felaktigt kallat PTLDS för "chronic Lyme" upprepade ggr!

Och varför man överhuvudtaget inte skall kalla PTLDS för "chronic Lyme" är för att begreppet kronisk borrelios är synonymt med en aktiv, sen borrelios (stadium 3) enligt "skolmedicinen", och så även i hela Skandinavien vilket ni kan läsa i flera nystartade ämnen här i forumet!

X-member
Posts: 6128
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Wed 12 Dec 2018 21:04

Jag är ärligt talat riktigt ordentligt irriterad på det som man (dvs, några amerikaner) håller på med i USA just nu, dvs man försöker alltså "ogiltigförklara" begreppet PTLDS bara för att det finns personer som lider av en fortfarande aktiv (och därmed behandlingskvävande) borrelios efter behandling och som felaktigt får detta avfärdat som PTLDS.

Men då är det ju för sjutton (ursäkta) inte själva begreppet som är felaktigt, utan då är det ju istället okunniga personer inblandade som gör fel!

Men det kan ju förstås hända att den nuvarande definitionen av PTLDS som används i USA är otillräcklig för att beskriva alla förekommande symptom som kan kvarstå efter behandling och som inte beror på en fortfarande aktiv borrelios?

Tillägg senare:

ILADS borde faktiskt istället göra som Dr Horowitz, dvs allra först erkänna att PTLDS faktiskt finns.

Och sedan (efter detta) så kan ILADS klargöra att dom menar att vissa personer som felaktigt har blivit diagnosticerade med PTLDS istället lider av behandlingssvikt, dvs en fortfarande aktiv och därmed behandlingskrävande borrelios.

Att bara "ogiltigförklara" begreppet PTLDS löser nämligen ingenting!

X-member
Posts: 6128
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Wed 19 Dec 2018 16:10

Då jag har tagit upp nedanstående amerikanska kvinnas "påhitt" (som alltså även sprids av skandinaver) tidigare i detta ämne, så postar jag även detta här i ämnet.

Will the Infectious Diseases Society of America Dare to Give Lyme Patients Coal—aka New Lyme Guidelines—for Christmas?

December 17, 2018. Jenna Luché-Thayer

https://www.linkedin.com/pulse/infectio ... he-thayer/

Ett klipp (och det är jag själv som har markerat i blått):
The multiple codes for late stage and systemic complications also demonstrate widespread treatment failure following the standard IDSA protocol.
Min egna kommentar: Ovanstående är ren och skär lögn! Det finns inga som helst bevis för att behandlingssvikt finns i dom nya ICD-koderna.

X-member
Posts: 6128
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Wed 26 Dec 2018 17:29

Detta verkar inte den amerikanska "människorättsaktivisten" som jag nu har nämnt i ett antal tidigare inlägg i detta ämne ha upptäckt ännu.

ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics (December 2018)

https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/ht ... /472249438

Ett klipp (jag gjorde en sökning på tilläggskoden "late effect"):
Pattern, Activity, or Clinical Status

XT3B Asymptomatic

XT1T Subclinical

XT98 Active

XT7X Episodic

XT5G Intermittent

XT6Z Persistent

XT4M Prodromal

XT44 Recurrent

XT4D Relapse

XT9C Cause of late effect
Min egna kommentar: Så det verkar faktiskt som att man kan skriva (med hjälp av en tilläggskod) att en borreliainfektion kvarstår efter behandling, dvs persisterar. Och även om det rör sig om återfall, restsymptom osv.

Tillägg senare:

Då förstår jag faktiskt varför WHO ansåg att det inte behövs en egen diagnoskod tex för behandlingssvikt, eftersom det ju faktiskt finns tilläggskoder för detta.

X-member
Posts: 6128
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Fri 28 Dec 2018 16:35

Nu tror jag inte att jag gör något ytterligare försök att hjälpa den amerikanska "människorättsaktivisten" när det gäller vilken definition av kronisk borrelios som "skolmedicinen" i dom allra flesta länder använder.

Men jag är rätt så övertygad om att hon kommer att göra bort sig riktigt ordentligt om hon påstår att "skolmedicinen" i alla dessa länder menar att kronisk borrelios inte finns, när hon håller något föredrag i just dessa länder.

Tillägg:

Och så här säger dessutom Dr Halperin (IDSA):
The medical/scientific community uses the term “chronic Lyme disease” to describe individuals with objective evidence of longstanding ongoing infection......
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4440423/

Så jag tror inte att det funkar så himla bra att använda någon felaktig variant av "chronic Lyme" (tex i betydelsen behandlingssvikt) ens i USA.

X-member
Posts: 6128
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Sun 6 Jan 2019 15:17

Dåliga argument i en vetenskaplig debatt som (tyvärr) ofta leder till att lekmän gör bort sig tex i barnläkarens blogg på Dagens Medicin.

Argumentationsfel

https://sv.wikipedia.org/wiki/Argumentationsfel

Några klipp (och allt detta och mycket mer har jag sett i borreliadebatten):
Ad hominem-argument eller argumentum ad hominem ("argument mot personen"), är ett osakligt argument då man angriper motståndaren som person istället för dennes sakargument. Det retoriska greppet består i att försöka få motståndaren att som person inte framstå som trovärdig i ämnet eller debatten.
En variant på ad hominem är att bemöta en kritiker med att denne inte kan bättre själv. Även om den som kritiserar inte kan göra bättre själv behöver det inte betyda att denne inte är kvalificerad att uttala sig i frågan.
Att misstänkliggöra motståndaren för att tillhöra en klandervärd grupp, med anledning av att gruppen skulle vinna på dennes ståndpunkt. Kallas på engelska "poisoning the well". Detta är inget argumentationsfel i strikt mening, utan snarast ett exempel på oärlig debatteknik.
Man undviker att föra fram argument/bevis för något, genom att på ett okonventionellt eller absurt - 'omvänt' - sätt hävda att det istället är motparten som ska bevisa/argumentera för motsatsen.
Känslomässiga argument som pekar på det orättvisa i den andres argument och som syftar till att väcka medkänsla och medhåll från andra debattörer mot den gemensamma fienden.
Någonting antas vara sant för att det har upprepats tillräckligt många gånger, ibland av flera olika personer och tills ingen längre orkar säga emot.
Här kommer dessutom ett exempel (av många):

Jag ställde (helt nyligen) en hövlig fråga via PM till en svensk patientförening om var det står i den vetenskapliga studie som patientföreningen hänvisar till att majoriteten av borreliafallen har ytterligare infektioner. Och det var då först och främst forskarnas/läkarnas goda namn och rykte som jag tänkte på.

Jag fick inget svar på min fråga alls, utan min hövliga fråga tolkades istället som kritik av föreningens tolkning av vad studien visade. Dvs, föreningen gick alltså istället till angrepp mot mig som person.

Om detta hade skett en offentlig vetenskaplig debatt så hade detta otrevliga svar lett till att folk trott att jag istället står på motståndarsidan i debatten.

Jag undrar faktiskt också vad som skulle hända om en person som är medlem i den patientföreningen skulle ställa samma fråga. Riskerar personen då kanske tom att bli utslängd ur föreningen? I så fall så påminner det ju istället om någon sorts sekt.

Och sedan jag kom på att det jag skrev ovan kan tolkas som att jag använder mig att det argument som nämns nedan:
Känslomässiga argument som pekar på det orättvisa i den andres argument och som syftar till att väcka medkänsla och medhåll från andra debattörer mot den gemensamma fienden.

Nej, jag strävar inte efter någon medkänsla för egen del, utan jag försöker ju bara försvara några läkares/forskares goda namn och rykte. Vilket, om några felaktigheter sprids tillräckligt många ggr alltså, ju kan innebära det som står nedan:
Någonting antas vara sant för att det har upprepats tillräckligt många gånger, ibland av flera olika personer och tills ingen längre orkar säga emot.

Och att ovanstående redan har skett framgick dessutom i barnläkarens blogg rätt så nyligen där en svensk patientföreträdare påstod följande i en (senare borttagen) kommentar:
I den moderna världen där jorden är rund så pratar man inte längre om borrelia i singular längre, det heter borrelia och saminfektioner. Och då vet du att malaria medicinen som Avril Lavigne fick är till för att ta död på en av saminfektionerna som heter babesia. Alla sveriges Infektionsläkare borde gå i skola hos Ilads.
https://www.dagensmedicin.se/blogg/mats ... -borrelia/

X-member
Posts: 6128
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Sun 6 Jan 2019 15:30

Tillägg till föregående svar.

Detta är vad patientföreningen skriver (och jag undrade alltså var det stod i denna studie att man har konstaterat att majoriteten av borreliafallen har ytterligare infektioner):
En majoritet av de som lider av borrelia har andra infektioner enligt studie

I en nyligen publicerad studie i Scientific Reports upptäcktes att 65% av patienter med misstänkt borreliainfektion även hade andra sjukdomstillstånd, och svarade positivt på flera mikrober. Detta innebär att mikrobiella infektioner hos dessa patienter inte följer "Theory of One Microbe, One-disease".
http://fsi-sverige.se/nyheter/fastingar ... a-och-tbe/

Detta är nämligen vad det står i studien (om ytterligare infektioner alltså):
Results presented in this study propose that infections in patients suffering from TBDs do not obey the one microbe one disease Germ Theory.
Jag själv har blåmarkerat ett litet, men ack så viktigt ord i klippet ovan! Och TBDs (vilket jag har rödmarkerat) översätts ta mig tusan (ursäkta) inte heller till borrelios.

https://www.nature.com/articles/s41598-018-34393-9

Tillägg:

Jag blev även kritiserad av den svenska patientföreningen för att jag tar upp sådana här (citat) "oviktiga detaljer" med dom och fick beskedet att jag inte skulle höra av mig till dom om sådant här igen. Så denna svenska patientförenings "strategi" tycks alltså vara att felcitera viktiga studier och att säga åt personer som inte tycker att sådant är så himla bra, att hålla klaffen.

X-member
Posts: 6128
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Sun 6 Jan 2019 16:33

Detta svar hör ihop med dom två föregående svaren i detta ämne.

Jag kan mycket lätt bevisa att majoriteten av dom som lider av borrelios har antikroppar mot någon annan smitta.

Körtelfeber (Mononukleos)

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1399

Ett klipp:
Av vuxna har 90–95 % av befolkningen specifika antikroppar mot EBV som tecken på genomgången primärinfektion.

Virologisk diagnostik

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1169

Ett klipp:
CMV och EBV är vanliga; hos vuxna är seroprevalensen över 50 % respektive > 90 %.

Herpes simplexencefalit

https://www.socialstyrelsen.se/ovanliga ... xencefalit

Ett klipp:
Ungefär 75 procent av den vuxna befolkningen har antikroppar mot viruset...

»TWAR« – epidemin som inte finns

http://www.lakartidningen.se/Functions/ ... leId=18957

Ett klipp (Cpn = TWAR):
Seroepidemiologiska studier har visat att Cpn-infektioner är vanliga världen över. I tjugoårsåldern har hälften av befolkningen antikroppar.

Har jag därmed även bevisat att majoriteten av borreliafallen har en eller flera ytterligare aktiva infektioner?

Svar: Nej. absolut inte!

Jag skulle faktiskt bli mycket förvånad om man skulle hitta en enda vuxen person som lider av borrelios som inte har antikroppar mot någon annan smitta.

X-member
Posts: 6128
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Thu 10 Jan 2019 0:51

NorTick 2019

https://xn--flttsenteret-ucb.no/2019/01/nortick-2019/

Två klipp:
Velkommen til NorTick 2019! Flåttkonferansen NorTick arrangeres annethvert år og er et samlingspunkt for flåttforskernettverket i Norge. Konferansen holdes denne gang på tradisjonsrike Fleischer´s Hotel på Voss torsdag 14. mars og fredag 15. mars.
NorTick 2019 arrangeres av Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer (NKFS) og Haukeland Universitetssjukehus. Som ved tidligere møter, vil de to dagene bli en blanding av nettverksbygging, up-to-date foredrag og viten­skapelige presentasjoner. Men det sosiale må også ivaretas, og det blir tid til god mat og gode samtaler i pauser, i lunsjen og under festmiddagen torsdag kveld. Flått og flåttbåren sykdom er et hett tema i vår samfunnsdebatt. Vårt mål er å være arena for nettverksbygging og å dele og diskutere aktuell forskning på området. Som tidligere er forskere fra alle vitenskapelige disipliner og interesseområder velkomne, og vi oppfordrer alle deltagere til å ha et kort innlegg om hva som er aktuelt for dem akkurat nå.

X-member
Posts: 6128
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Thu 31 Jan 2019 14:15

Inbjudan till Translationellt forskningsseminarium om Borreliainfektioner – tillämpning av epidemiologi och immunologiska markörer i klinisk diagnostik

https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/kale ... rium-2019/

https://sv-se.invajo.com/event/svenskal ... narium2019

Ett klipp:
Välkommen till Translationellt forskningsseminarium om Borreliainfektioner – tillämpning av epidemiologi och immunologiska markörer i klinisk diagnostik som arrangeras den 26 mars, kl. 13-17 med efterföljande mingel på Svenska Läkaresällskapet.

Mål: Symposiet har som främsta mål att uppmuntra till en translationell diskussion inom diagnostik av borreliainfektioner.

Målgrupp: Seminariet riktar sig till kliniska och prekliniska forskare, läkare och andra intresserade av området.

Organiseras av: Anna J Henningsson, mottagare av Svenska Läkaresällskapets Translationella pris 2018, i samarbete med Läkaresällskapets Forskningsdelegation.


Anmälan senast den 21 mars!
Dagen avslutas med mingel.

Post Reply