Information for people from Sweden

For everything that is related to Lyme and/or Lymeland, but doesn't fit in the other forums. Speak your mind, connect, ask help, etc.
X-member
Posts: 13809
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Sun 25 Jul 2021 15:09

Jag återgår lite till det som jag postade här: viewtopic.php?f=11&t=6305&start=230#p54492 detta då jag såg att läkaridioten enbart verkar ha kollat om det rörde sig om borrelios med hjälp av ett blodprov.

Nu hittade jag (tyvärr) inte originalartikeln men jag hittade ett svar på den:

Uteslut neuroborrelios innan kortisonbehandling sätts in (Läkartidningen)

Publicerad 2008.

https://lakartidningen.se/debatt-och-br ... -satts-in/

Ett klipp (det är jag själv som har blåmarkerat):
Innan kortisonbehandling sätts in vid facialispares (Bells pares) måste man utesluta neuroborrelios. Ungefär 20 procent av facialispareserna är orsakade av Borrelia (beroende på årstid). Lumbalpunktion (LP) ingår som en mycket viktig åtgärd för att diagnostisera denna infektionssjukdom. Tyvärr missas alltför många fall av neuroborrelios på grund av att LP inte utförs.
Neuroborrelios behandlas framgångsrikt med antibiotika, t ex doxycyklin peroralt. Kortison är inte lämpligt vid detta tillstånd!
Min egna kommentar: Exakt!

X-member
Posts: 13809
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Sun 5 Sep 2021 11:10

Tbe-fallen ökar stort – här är smittrisken störst

Publicerad 5 september 2021.

https://www.expressen.se/gt/tbe-fallen- ... en-storst/

Ett klipp:
Hittills har 50 personer i Västra Götaland smittats av det fästingburna viruset tbe.

Det ser därmed ut att bli ett rekordår för den obotliga sjukdomen.

– Det har skett en kontinuerlig ökning de senaste 20 åren. En förklaring är att vi haft mildare vintrar och mer gynnsamma omständigheter för fästingarna, säger Rolf Gustafsson, specialist på infektionssjukdomar och klinisk immunolog på Doktor24.

X-member
Posts: 13809
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Sat 11 Sep 2021 14:00

Läkaren Mikael Nordfors stoppas: ”Grovt oskicklig”

Publicerad 10 september 2021.

https://www.expressen.se/gt/lakaren-mik ... oskicklig/

Ett klipp:
Behandlade borrelia med Antabus

I september 2019 kom en patient med ambulans till Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Patienten hade ett BMI på 13 – under 18,5 räknas som undervikt – och var i mycket dåligt skick.

Han hade behandlats av Mikael Nordfors för neuroborrelios, alltså borrelia som nått nervsystemet. Behandlingen bestod bland annat av Antabus, ett avvänjningsmedel i samband med alkoholmissbruk som kan ge biverkningar i form av depressivitet och psykotiska reaktioner.

Patientens föräldrar hade betalat sammanlagt 350 000 kronor för behandlingen.
Läs gärna även här: viewtopic.php?f=8&t=6327&p=55582#p55582 .

X-member
Posts: 13809
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Tue 21 Sep 2021 20:18

Björn Olsen: Det ger svårtolkade symtom

Publicerad 15 september 2021.

https://www.expressen.se/premium/halsa/ ... de-symtom/

Artikeln ovan kräver inloggning, men jag kan i alla fall ge er ett klipp:
Borrelia kan orsaka mycket svår sjukdom med plågsamma smärtor som följd.

Men det förekommer också mer svårtolkade och diffusa symtom.

– Vi fick in en patient som vi först trodde hade fått en frontallobsdemens, säger Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar och en av landets ledande experter på fästingburna sjukdomar.

Att Sandra, 33, blev så våldsamt sjuk kan ha en enkel förklaring, menar han.

X-member
Posts: 13809
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Sweden

Post by X-member » Tue 21 Sep 2021 20:22

Sandra, 33, fick livet förstört – av borrelia

Publicerad 15 september 2021.

https://www.expressen.se/premium/halsa/ ... -borrelia/

Artikeln ovan kräver inloggning, men jag kan i alla fall ge er ett klipp:
Sandra, 33, har fått delar av sitt liv förstört av fästingsjukdomen borrelia.

– Hade någon sagt, att de här smärtorna ska du leva med resten av livet, så hade jag funderat över att hoppa från Västerbron.

Det som började som diffusa förkylningssymtom, ledde till sex månader på smärtklinik, hjärnröntgen, ms-utredning, kinesiska akupunkturbehandlingar – och flera års sjukskrivning.

Ingenting hjälpte:

– Då insåg jag: Det här går inte längre. Ska jag överleva detta måste jag göra något drastiskt.

Post Reply