Information about covid-19 for Scandinavians from January 2022 and later

Here you can socialize and have fun with other board members, and talk about all sorts of topics that are not related to Lyme disease.
X-member
Posts: 18504
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information about covid-19 for Scandinavians from January 2022 and later

Post by X-member » Thu 20 Jan 2022 15:36

Senaste nytt om coronaviruset

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sena ... onaviruset

Citat (publicerat 20 januari 2022) och det är jag själv som har blåmarkerat:
Färre svårt sjuka omikronpatienter

Antalet svårt sjuka patienter som lagts in på sjukhus på grund av covid-19 har minskat efter att virusvarianten omikron tagit över, uppger flera sjukhus som Sveriges Radio Ekot talat med.

– Mig veterligen finns det ingen med omikron som ligger respiratorvårdad i nuläget i Skåne, men det kan ju dyka upp förstås, säger Ulf Karlsson, infektionsläkare i Lund, till radion.

Sjukhusen märker även att allt fler coronasmittade vårdas av andra anledningar än covid. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg uppskattar man till exempel att ungefär en tredjedel vårdas på grund av sjukdomen, en tredjedel är sjuka i covid och har en annan sjukdom som bidrar till att man vårdas på sjukhus och den sista tredjedelen har covid, men behöver vård för något annat, rapporterar radion.

Adelina Storkaas SVT

X-member
Posts: 18504
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information about covid-19 for Scandinavians from January 2022 and later

Post by X-member » Thu 20 Jan 2022 15:40

Senaste nytt om coronaviruset

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sena ... onaviruset

Två citat (publicerade 20 januari 2022):
Ökade smittan problematisk för samhällsviktig verksamhet

Den skenande smittspridningen skapar problem på arbetsplatser runt om i landet. Många sitter i familjekarantän, utan att själva ha covidsymptom.

– Om vi tittar på hur det drabbar samhället som helhet är vår bild att alla arbetsgivare och organisationer har ett ansträngt läge. Vi ser det också när det gäller samhällsviktig verksamhet och samhällsviktiga funktioner, säger Svante Werger, rådgivare vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, till SVT.

Adelina Storkaas SVT
Fakta: MSB:s lista över nyckelfunktioner

Familjekarantän slopas för friska personer som har fått dos tre, har haft covid-19 de senaste tre månaderna eller har följande nyckelroller i en samhällskritisk verksamhet:

- Styrning och övervakning, felavhjälpande underhåll inom produktion, lagring, distribution av el, energigas och fjärrvärme/fjärrkyla.

- Nät och tjänsteövervakning/-styrning, incidenthantering, och felavhjälpning för transmissionsnät och accessnät inom infrastruktur för elektroniska kommunikationer.

- Styrning/övervakning, provtagning, för att upprätthålla produktion, lagring och distribution av dricksvatten och rening av avloppsvatten.

- Trafikledning, lotsning, sjötrafikinformationstjänst för lufttrafik, sjöfart, järnväg och väg.

- Informations- och alarmeringscentraler som betjänar räddningstjänst, polis, omsorg och-/ eller hälso- och sjukvård.

- Kriminalvård och Migrationsverkets förvar.

Källa: MSB / TT

Mimmi Nilsson SVT
Läs gärna även här: viewtopic.php?f=8&t=6332&start=270#p58015 .

X-member
Posts: 18504
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information about covid-19 for Scandinavians from January 2022 and later

Post by X-member » Thu 20 Jan 2022 15:54

Coronafallen fortsätter öka i Egentliga Finland – omikron orsakar lindriga symtom men behovet av intensivvård är högt

Publicerad 18 januari 2022.

https://svenska.yle.fi/a/7-10011650

Ett klipp (dvs, så här gör man i Finland):
Sjukvårdsdistriktet rekommenderar inte längre att alla som testat positivt med hemtest söker sig till coronatest vid hälsovården. Enligt Marttila ska endast de, som behöver få ett officiellt utlåtande på sin smitta, testa sig vid hälsovården.

X-member
Posts: 18504
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information about covid-19 for Scandinavians from January 2022 and later

Post by X-member » Fri 21 Jan 2022 13:40

Vad vill samhället egentligen uppnå med nya begränsningar? (Läkartidningen)

Pia Malmquist, överläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Solna barnakutmottagning

Publicerad 12 januari 2022.

https://lakartidningen.se/opinion/debat ... ansningar/

Några klipp (det är jag själv som har blåmarkerat):
Tänk om testning inte längre är vägen? Tänk om det fortfarande handlar om vaccinationsgrad och slumpen av vem som blir svårt drabbad och vem som inte ens känner av infektionen? När kräver dynamiken i en pandemi en annan anpassning både metodologiskt och mentalt?

Att vi innan vaccinerna fanns hade anledning att begränsa skadeeffekten av en potentiellt dödlig sjukdom var både försvarbart och logiskt, men nu är vi i en annan fas. Vi är bättre rustade vaccinationstäckningsmässigt, kunskapsmässigt och erfarenhetsmässigt. Medicinskt, men även samhällsmässigt, har ny historia skrivits. Företag har gått i konkurs, människor har plågats av isolering och besöksrestriktioner har införts i vården.
Sannolikt är viruset här för att stanna, och vi behöver hitta vägar att leva med det. Så vad är det samhället vill uppnå med nya begränsningar? Att ingen mer får covid? Att alla som inte vaccinerat sig ska göra det? Tänker vi införa tvång, ändra frivillighetsprincipen i sjukvårdslagen?
Låt oss återgå till att leva, och låt de delar av samhället som hjälper oss göra det vackert och njutbart att leva också.

X-member
Posts: 18504
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information about covid-19 for Scandinavians from January 2022 and later

Post by X-member » Fri 21 Jan 2022 13:55

Senaste nytt om coronaviruset

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sena ... onaviruset

Ett citat (publicerat 21 januari 2022) och det är jag själv som har blåmarkerat:
Halvering av coronasjuka på iva i Danmark

Hälften så många patienter lades in på danska intensivvårdsavdelningar efter att ha smittats med corona i början av 2022, jämfört med slutet av förra året. Det visar en rapport från Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram.

Totalt lades 24 coronapatienter in på intensivvårdsavdelningar i landet vecka två 2022, varav var fjärde blev inlagd av andra orsaker än covid, enligt rapporten.

- Det beror förmodligen på att omikron från och med vecka två är den mest utbredda coronavarianten bland nyinlagda intensivvårdspatienter. Mycket tyder på att långt färre blir allvarligt sjuka av denna variant, säger professor Anders Perner på Rigshospitalet, enligt nyhetsbyrån.

Statens Serum Institut uppskattar att de som smittas av omikron har 36 procent lägre risk att behöva sjukhusvård än de som smittas av deltavarianten, visar en rapport som publicerades i torsdags.

Adelina Storkaas SVT

X-member
Posts: 18504
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information about covid-19 for Scandinavians from January 2022 and later

Post by X-member » Fri 21 Jan 2022 14:00

Detta hör ihop med det som jag postade här: viewtopic.php?f=8&t=6331&start=470#p58023 .

Senaste nytt om coronaviruset

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sena ... onaviruset

Citat (publicerat 21 januari 2022) och det är jag själv som har blåmarkerat:
Coronakommissionen får se sammanställningar från möten

Coronakommissionen har fortfarande inte fått se några protokoll eller formella mötesanteckningar från de hundratals möten som hållits i den särskilda krisgruppen med statssekreterare, kallad Gruppen för strategisk samordning (GSS). Däremot har de nu fått läsa "sammanställningar" om vad som skett på dessa möten, rapporterar TT.

"Vi har ännu inte hunnit sammanställa och värdera det. Ytterligare granskning av materialet sker under nästa vecka", skriver
kommissionens ordförande Mats Melin i ett mejl till nyhetsbyrån.

Kommissionen har även fått dagordningar, lägesbilder och underlag från GSS-mötena samt mejl som skickats mellan statssekreterare och regeringens presschef angående pandemin.

Regeringen står dock fast vid att det inte finns några protokoll eller formella mötesanteckningar från mötena att lämna ut.

Adelina Storkaas SVT
Min egna (mycket roade) kommentar: Kommer det att dyka upp några bevis för att man inte har satt in några åtgärder mot smittan i Sverige tro? :D

Tillägg senare:

Jag kan se att en svensk kvinna i den offentliga facebookgruppen: Coronapandemi påstod för 2 timmar sedan att SVT mörkar detta. Länken ovan går till SVT!
Last edited by X-member on Fri 21 Jan 2022 14:34, edited 1 time in total.

X-member
Posts: 18504
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information about covid-19 for Scandinavians from January 2022 and later

Post by X-member » Fri 21 Jan 2022 14:07

Man har rapporterat 21 döda med eller pga covid-19 och 46 831 nya smittade idag (21 januari 2022) i Danmark. Källa: SSI.

Antalet döda totalt med eller pga covid-19 i Danmark är fram tills nu: 3 571.

https://nyheder.tv2.dk/samfund/dagens-c ... e-og-doede

X-member
Posts: 18504
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information about covid-19 for Scandinavians from January 2022 and later

Post by X-member » Fri 21 Jan 2022 14:11

Senaste nytt om coronaviruset

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sena ... onaviruset

Citat:
Coronastatistik 21 januari

43 nya dödsfall med bekräftad covid-19 har rapporterats sedan i torsdags, visar Folkhälsomyndighetens senaste statistik. Sammanlagt har därmed 15 674 personer avlidit med smittan i Sverige.

Totalt uppgår antalet bekräftat smittade med covid-19 i Sverige till 1 784 005. Det innebär 42 295 nytillkomna fall sedan den senaste uppdateringen i torsdags.

8 471 personer har fått intensivvård för covid-19 sedan pandemins start.

7 519 284 personer har vaccinerats med två doser vaccin mot covid-19. Det motsvarar 83,2 procent av befolkningen över 12 år. 3 387 383 personer har vaccinerats med tre doser vaccin mot covid-19 vilket motsvarar 40,8 procent av befolkningen över 18 år.

Adelina Storkaas SVT

X-member
Posts: 18504
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information about covid-19 for Scandinavians from January 2022 and later

Post by X-member » Fri 21 Jan 2022 14:19

Detta har en koppling till det som den svenska överläkaren skrev, vilket jag postade här: viewtopic.php?f=8&t=6332&start=280#p58024 .

Österrike först i Europa med vaccinkrav för vuxna

Publicerad 20 januari 2022.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/g6 ... -for-vuxna

Några klipp:
I dag beslutade Österrike att göra vaccinering mot covid-19 obligatorisk för alla medborgare över 18 år, rapporterar Kronen Zeitung. I omröstningen röstade 137 för och 33 emot förslaget.

Gravida och de som inte kan vaccinera sig av medicinska skäl undantas från kravet. Även personer som har genomgått sjukdomen under de senaste sex månaderna undantas, skriver Österrikes federala ministerium på sin hemsida.

Lagen kommer att träda i kraft i februari. Det är dock först i mitten av mars som polisen kan börja utreda personers vaccinationsstatus. Om en medborgare inte kan uppvisa bevis på vaccination kan man få böta upp till 600 euro (cirka 6 200 kronor), rapporterar AP News.
Upp till 150 000 kronor i böter per år

En bot för att vara ovaccinerad i Österrike kan kosta 3 600 euro (cirka 37 200 kronor). Samma person kommer att kunna bötfällas max fyra gånger under ett år – vilket innebär att det kan kosta 150 000 per år att vara ovaccinerad i landet. Att sitta i fängelse i stället för att betala bötessumman är inte ett alternativ.

X-member
Posts: 18504
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information about covid-19 for Scandinavians from January 2022 and later

Post by X-member » Fri 21 Jan 2022 14:24

Nakstad har fått påvist koronasmitte

Publicerad 20 januari 2022.

https://www.nrk.no/norge/nakstad-har-fa ... 1.15820582

Ett klipp:
– Etter noen dager i selvpålagt karantene med negative tester, har jeg testet positivt for koronaviruset, skriver Nakstad i en SMS.

Han forteller at barna hans ble smittet på skolen, og at han derfor ikke ble overrasket over testresultatet.

Nakstad forteller han til nå kun har kjent på milde symptomer.

– Foreløpig har jeg bare hatt milde forkjølelsessymptomer. Jeg har vært hes i et par dager, og har ellers ikke merket noen ting så langt.

Nakstad, som er vaksinert tre ganger, sier han regner med at han er smittet av omikronvarianten. Han venter foreløpig på svar på dette.

Post Reply